Sociální inženýrství

Důvěra postavená na informacích

Proč vykonávat testy praktikami sociálního inženýrství?

Zjistit úroveň bezpečnostního povědomí

Zjistit znalosti vnitřních předpisů

Prověřování efektivity vzdělávacího programu

Prověřit odolnost zaměstnanců vůči praktikám sociálního inženýrství

Proč ESET?

Specialisté na informační bezpečnost 
Náš tým má mnohaleté zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti.

K čemu jsou penetrační testy?

Pravidelné vykonávání penetračních testů praktikami sociálního inženýrství je nejúčinnější způsob prověření bezpečnostního povědomí zaměstnanců, znalosti interních předpisů a jejich dodržování v každodenní práci.

Penetrační testování praktikami sociálního inženýrství je pokusem o řízenou kompromitaci informačních aktiv testované organizace pomocí komunikačních zručností, technických prostředků a dostupných komunikačních kanálů.

Chování zaměstnanců a jejich nakládání s informacemi může být testované v různých oblastech, například:

  • e-mailová komunikace
  • telefonická komunikace
  • faxová komunikace
  • nakládání s přenosnými médii
  • fyzický vstup do prostor
  • dodržování pravidel skartace a likvidace informací

Výstupem testu je zpráva o výsledcích a průběhu testování. Součástí zprávy je i návrh nápravných opatření ve formě doporučení, zaměřených na odstranění zjištěných nedostatků.

Nabízené služby

  • Realizace testů praktikami sociálního inženýrství