ESET vám pomůže s kyberbezpečnostními legislativními požadavky

Právní požadavky kybernetické bezpečnosti pro vaši společnost

ESET si je vědom, že dodržování předpisů je tou nejvyšší prioritou. Naše bezpečnostní řešení vám zajistí bezpečný a efektivní provoz vaší firmy v souladu s legislativou.

Co znamená soulad s požadavky na kybernetickou bezpečnost?

Vaše organizace musí dodržovat složitou a stále se rozšiřující soustavu pravidel a předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti dat. Dodržování předpisů je nezbytné z právních důvodů, abyste ochránili své uživatele, zákazníky a zaměstnance a abyste měli přístup k produktům kybernetického pojištění.
 
Řešení kybernetické a datové bezpečnosti společnosti ESET jsou navržena tak, aby vám pomohla dosáhnout všech těchto cílů.

Vyhněte se zbytečným nákladům Regulace by měly být zaměřeny na podporu bezpečnostních opatření, která předcházejí únikům a narušení dat. ESET vám pomůže s jejich dodržováním, a tím chrání data vašich uživatelů. Rovněž vám pomůžeme předejít chybám, které by mohly vést k vysokým pokutám, poškození dobrého jména a ztrátě důvěry zákazníků.

Buďte v souladu s právními požadavky Zákony a regulace nejsou vždy snadno srozumitelné. Zejména normy týkající se ochrany osobních údajů se mění častěji. Firma ESET sleduje tyto změny a poskytuje řešení, která vám pomohou splnit současné právní požadavky. Díky tomu se vyhnete možným pokutám a právním problémům.

Zlepšujte své zabezpečení Ochrana dat není jen o dodržování regulačních nařízení. Ve skutečnosti posiluje vaši firmu. Postup při dosahování souladu s právními normami zahrnuje určení slabých stránek, zavádění nejlepších postupů a pravidelné testování ochranných opatření. ESET vám může pomoci při zlepšování vašeho bezpečnostního profilu.

Budujte důvěru své značky Pokud se pečlivě věnujete zabezpečení dat, posilujete důvěru vašich uživatelů. Spoluprací s firmou ESET, uznávaným poskytovatelem kybernetické a datové ochrany, ukazujete svým zákazníkům a partnerům, že chráníte jejich soukromí. Tím posílíte jejich důvěru ve vaši firmu a upevníte vzájemné vztahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak být v souladu
s kyberbezpečnostními požadavky

Zákony a předpisy týkající se ochrany dat se mohou značně lišit v závislosti na tom, v jaké zemi, v jakých odvětví působíte a jak citlivé údaje zpracováváte.

Společnost ESET vám nabízí poradenství, robustní nástroje a účinná řešení, díky kterým se v těchto složitých oblastech snadno zorientujete a vaše společnost i vaši zákazníci zůstanou v bezpečí.

Prozkoumejte předpisy,
s jejichž dodržováním vám může pomoci ESET

REGULACE

Pojištění kybernetických rizik

Pojištění, které poskytuje krytí podnikových ztrát v důsledku kybernetických útoků nebo úniků dat.

Zjistit více

REGULACE

GDPR

Nařízení Evropské unie ukládá přísné požadavky na zpracování a ochranu soukromí a osobních údajů.

Zjistit více

NORMY/CERTIFIKACE

ISO 15408

Mezinárodní standard pro hodnocení a certifikaci bezpečnostních prvků IT produktů a systémů, známý také jako Common Criteria.

Zjistit více

NORMY/CERTIFIKACE

ISO 27001

Mezinárodní norma pro systémy řízení bezpečnosti informací. Získání certifikace ISO 27001 vyžaduje projít auditem od externí nezávislé certifikační autority, která ověří, zda organizace splňuje všechny požadavky normy.

Zjistit více

NORMY/CERTIFIKACE

ISO 9001

Široce používaná mezinárodní norma pro systémy řízení kvality, použitelná v různých průmyslových odvětvích.

Zjistit více

REGULACE

NIS2

Směrnice NIS2 o bezpečnosti sítí a informací je právní předpis EU, který rozšiřuje původní směrnici o bezpečnosti sítí a informací a jehož cílem je zvýšit kybernetickou bezpečnost v členských státech. V českém prostředí implementovaná jako Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB).

Zjistit více

STANDARDY

PCI DSS

Soubor bezpečnostních standardů, jejichž cílem je zajistit bezpečnost všech společností, které přijímají, zpracovávají, uchovávají nebo předávají informace o platebních kartách.

Zjistit více

STANDARDY

SOC2

Standard pro správu a zabezpečení dat se zaměřením na bezpečnost, dostupnost, integritu zpracování, důvěrnost a soukromí dat zákazníků.

Zjistit více

 

 

 

 

Prozkoumejte naše certifikace
od externích a nezávislých organizací

Ověření a akreditace nezávislými organizacemi jsou kriticky důležité pro společnosti, které spoléhají na schopnosti a technologie společnosti ESET při zabezpečení svých dat a plnění regulatorních požadavků.

Co to pro vás znamená

 • Jako poskytovatel kybernetické bezpečnosti ESET považuje ochranu svých vlastních dat a dat svých uživatelů za nejvyšší prioritu.
 • Naše vlastní bezpečnostní postupy a kontroly jsme navrhli tak, abychom chránili důvěrnost, integritu a dostupnost informací zákazníků. Na této stránce naleznete popis, jakým způsobem jsme navrhli naši hlavní kyberbezpečnostní platformu ESET PROTECT.

Vylepšená bezpečnost

Vývoj, prodej a dodávka bezpečnostních řešení společnosti ESET dodržují osvědčené postupy pro zabezpečení informací.

Ochrana dat

Vaše důvěrné informace jsou chráněny robustními bezpečnostními protokoly.

Trvalá důvěra

Naše závazky k informační bezpečnosti jsou pravidelně ověřovány nezávislými audity.

NORMY/CERTIFIKACE

ISO 27001:2013

ESET garantuje bezpečnost s certifikací ISO 27001:2013.

Zavázali jsme se poskytovat nejvyšší úroveň zabezpečení informací. Společnost ESET získala certifikaci ISO 27001:2013 pro naše základní procesy a služby.

Tato mezinárodně uznávaná norma zaručuje, že provádíme přísné kontroly informační bezpečnosti, abychom ochránili vaše data.

STÁHNOUT CERTIFIKÁT

NORMY/CERTIFIKACE

ISO 9001:2015

Společnost ESET plní závazek ke kvalitě svých řešení certifikací ISO 9001:2015.

Tato mezinárodně uznávaná norma potvrzuje, že naše procesy vývoje, prodeje a servisu bezpečnostních řešení splňují nejvyšší standardy.

Tento trvalý závazek potvrzuje, že neustále zlepšujeme naše procesy, abychom našim zákazníkům poskytovali co nejlepší služby.

STÁHNOUT CERTIFIKÁT

Nechte naše odborníky navrhnout řešení,
které bude vyhovovat vašim potřebám.

Co ostatní říkají o ESETu

400+ tisíc

firemních zákazníků
ve 200 zemích

4.6

 

 

 

 

 

 

FAQ

Jaké oborové certifikace má společnost ESET?

ESET je držitelem certifikátů ISO 27001:2013 a ISO 9001:2015. Pro více informací klikněte na výše uvedené odznaky certifikací nebo se obraťte na svého obchodního zástupce společnosti ESET.

Jak ESET zajišťuje kvalitu, bezpečnost informací a efektivní implementaci svých bezpečnostních řešení?

ESET naplňuje Integrated Management System Policy (Security Policy), která definuje:

 • obecné rámce řízení kvality a řízení bezpečnosti informací,
 • odpovědnosti s ohledem na řízení kvality a řízení bezpečnosti informací,
 • základní cíle integrovaného systému řízení.

Pro získání veřejné verze Integrated Management System Policy (Security Policy) se obraťte na obchodního zástupce společnosti ESET.

Má společnost ESET zdokumentovaný a schválený plán kontinuity podnikání a plán obnovy po havárii s určeným vlastníkem?

Ano, ESET má plán kontinuity podnikání (Business Continuity Policy a Business Continuity Plan), který:

 • je pravidelně aktualizovaný vrcholovým vedením,
 • zahrnuje každoroční testování,
 • je aktualizovaný na základě získaných zkušeností.

Ohledně veřejné verze našeho plánu kontinuity podnikání se obraťte na obchodního zástupce společnosti ESET.

Má společnost ESET formální plán reakce na incidenty?

Ano, společnost ESET má Plán reakce na incidenty (IRP), jehož účelem je popsat procesy a postupy pro řešení incidentů v rámci společnosti ESET. Incidenty řeší naše nepřetržitě fungující Bezpečnostní dohledové centrum (SOC).

IRP společnosti ESET zahrnuje:

 • hlášení incidentů,
 • náš tým pro reakci na incidenty s jasně definovanými rolemi,
 • pravidelné testování (na roční bázi),
 • schopnost reagovat na incidenty (24/7/365),
 • proces reakce na incidenty (fáze a průběh),
 • typy incidentů,
 • třídění incidentů.

Ohledně veřejné verze našeho plánu reakce na incidenty se prosím obraťte na obchodní zástupce společnosti ESET.