Nedělat nic stojí víc než ochrana vaší firmy.

Služby spravované detekce a reakce
ESET MDR

ESET MDR a ESET Detection & Response Ultimate jsou služby pro malé a střední podniky, které vám zajistí kompletní správu kybernetických rizik. Prvotřídní ochrana před ransomwarem je dosažena díky umělé inteligenci a podpoře expertů, kteří jsou vám nepřetržitě k dispozici na telefonu. Už není potřeba budovat vlastní tým bezpečnostních odborníků.

Buďte o krok napřed

Zrychlete svou schopnost detekce a reakce na hrozby díky odborníkům kybernetické bezpečnosti společnosti ESET. Jsme součástí Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) a spolupracujeme s FBI.

V rukou expertů

Vaše firma je díky MDR chráněna 24 hodin denně, 7 dní v týdnu odborníky společnosti ESET, kteří monitorují aktivní malware kampaně, průběžně vyhodnocují detekce, reagují na incidenty a provádějí digitální forenzní analýzy hrozeb.

Vytvoření vlastních pravidel

Získejte přístup k přednastaveným vzorovým pravidlům škodlivého chování hrozeb, které si můžete upravit nebo použít pro vytvoření vlastních pravidel.

Díky vlastní telemetrii hrozeb a výzkumu je služba schopná detekovat nové APT a zero day hrozby.

ESET MDR je služba pro malé a střední firmy, která poskytuje kompletní správu kybernetických rizik s prvotřídní podporou expertů.

Využijte odborné znalosti společnosti ESET v oblasti kybernetické bezpečnosti, díky kterým dokážete okamžitě detekovat hrozby a regovat na ně pomocí umělé inteligence. Dosáhněte špičkové ochrany v oboru, aniž byste potřebovali vlastní bezpečnostní specialisty, čímž eliminujete sníženou schopnost efektivně reagovat na bezpečnostní incidenty.

ESET Detection & Response Ultimate vám poskytuje ochranu na úrovni velkých firem s velkými bezpečnostními týmy.

Zkušení odborníci společnosti ESET zajistí proaktivní Threat Hunting a Threat Monitoring, pomohou vám analyzovat bezpečnostní incidenty a provedou okamžité kroky ke zmírnění jejich dopadů. Posilte svou bezpečnost díky nepřetržité podpoře a získejte na míru šité funkce, jako je například Digital Forensic Incident Response (DFIR).

Vedeme v oblasti MDR!

ESET patří podle KuppingerCole Leadership Compass 2023 mezi celkové lídry v oblasti MDR.

Pivovar Royal Swinkels a MDR

Rodinný pivovar Royal Swinkels se rozhodl, že nejlepší úrovní zabezpečení pro jeho provoz bude MDR od společnosti ESET. Nyní má druhý největší pivovar v Nizozemsku k dispozici kvalifikované odborníky na IT bezpečnost, kteří nepřetržitě filtrují upozornění na hrozby a monitorují jeho IT prostředí.

Služby spravované detekce a reakce (ESET MDR)

ESET MDR

Služba Managed Detection & Response (MDR)

ESET Detection & Response Ultimate

Prémiová varianta služby MDR + asistence DFIR

Globální tým
pro sledování hrozeb Skupina specialistů, kteří jsou na vaší straně a kontinuálně provádějí akce pro prevenci kybernetických útoků. Jsou obeznámeni se všemi klíčovými detekcemi nastávajících kybernetických útoků, s pokročilými trvalými hrozbami (APT) a zero-day zranitelnostmi.

Monitorování
aktivních kampaní
malwarových skupin I když nemáte čas nebo prostředky na monitorování aktivních kampaní malwarových skupin, odborníci společnosti ESET tak činí proaktivně.

Neustálé vylepšování a automatizace Jste trvale chráněni. Neustále ověřujeme mechanismy detekce a reakce a v případě potřeby je modernizujeme.

Pokročilá knihovna pravidel a dotazů pro vyhledávání hrozeb (Advanced Signal Hunting Library) Získejte přístup ke knihovně pokročilých pravidel, které můžete dále přizpůsobit vašemu prostředí.

Pravidla chování a optimalizace výjimek Sada pravidel a výjimek, optimalizovaných a přizpůsobených vašemu prostředí.

Průběžné vyhledávání hrozeb pod vedením odborníků Součást služby ESET MDR.

Přizpůsobitelné reporty Na vyžádání nebo automaticky obdržíte zprávy o incidentech (probíhajících i vyřešených), o stavu vašeho prostředí a další aktuality získané prostřednictvím služby ESET MDR.

Nepřetržitý monitoring, vyhledávání, vyhodnocování a reakce O ochranu vašeho prostředí se stará nonstop služba řízená odborníky, která využívá IoC, IoA, UEBA, AI a komplexní interní a externí zdroje TI. Cílem této služby je dekódovat a odhalit škodlivou aktivitu a provést opatření k jejímu omezení a odstranění, a tak zabránit vzniku závažných škod.

Vyhrazený specialista pro reakci na incidenty V případě incidentu specialista společnosti ESET zajistí ve spolupráci s vámi kompletní end-to-end řešení problému.

Vyhledávání
historických hrozeb Využijte komplexní, na hypotézách založené vyhledávání hrozeb, které používá hloubkovou analýzu, historická data a pozorování potenciálních aktérů hrozeb k předcházení útokům.

Nasazení & aktualizace Naši interní specialisté na základě vašeho konkrétního prostředí a potřeb nainstalují vámi zakoupený produkt od ESETu případně aktualizují všechny vaše stávající ESET produkty na nejnovější verzi.

Odborná pomoc pro výstrahy MDR s rozšířeným kontextem Poradenství od bezpečnostního experta a komplexní pomoc v oblasti IT bezpečnosti pro maximální využití ESET Detection & Response Ultimate.

Digitální forenzní analýza při reakci na incidenty
(Asistence DFIR) V případě incidentu nebo identifikované hrozby je vám k dispozici specializovaný odborník společnosti ESET, který vám poskytne konzultaci, jejímž výsledkem může být podrobná analýza souborů nebo digitální forenzní analýza.

Podpora
při detekci malwaru Umožňuje oznámit případné problémy s detekcí a podezření na chybné nebo falešně pozitivní výsledky přímo odborníkům společnosti ESET, kteří na základě těchto údajů přizpůsobí vlastní pravidla detekce vašim konkrétním potřebám a prostředí.

Expertní analýza malwarových souborů Získejte vyjádření na míru od odborníků společnosti ESET. Poskytujeme konzultace, které mohou vést k provedení souborové nebo digitální forenzní analýzy.

Individuální vyhledávání všech aktuálních hrozeb Využijte výhod pravidelného vyhledávání hrozeb na míru, které se zaměřuje na aktuální globální hrozby.

Viditelnost vektorů útoku Rozhraní ESET umožňuje analyzovat jednotlivé části každého útoku, a tím identifikovat konkrétní vektory útoku.

Společnost Raicam integrovala řešení MDR

Raicam Group, automobilová společnost založená v roce 1982, využívá vysoce výkonné řešení, které eliminuje potřebu pořizovat nebo udržovat další interní bezpečnostní IT zdroje. Služba MDR od společnosti ESET, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, umožňuje společnosti Raicam sledovat stav zabezpečení své sítě bez rizika přerušení kvůli nedostatečné kapacitě zaměstnanců. Výsledkem je efektivní využití zdrojů a lepší postavení na trhu.

Stáhnout případovou studii

Potřebuji MDR?

Specialitou společnosti ESET je prevence, ale v prostředí rychle se vyvíjejících kybernetických rizik to není vždy možné. Doporučujeme proto komplexní přístup založený na spravované detekci a reakci.

Získat průvodce

Integrace ESET Detection & Response Ultimate

Vždy začínáme posouzením vašeho prostředí, infrastruktury a potřeb. Vytvoříme individuální bezpečnostní profil zákazníka, který nám umožní bezproblémovou integraci.

Recenze a hodnocení řešení ESET

ESET má významný podíl na rozvoji kyberbezpečnosti v roce 2022. V roce 2022 společnost IDC uvedla, že ESET patří mezi několik málo vybraných poskytovatelů, kteří ovlivnili odvětví kyberbezpečnosti díky své dlouhodobé přítomnosti na trhu, technickým schopnostem, významnému výzkumu a finanční stabilitě.

Dozvědět se více

ESET byl oceněn v řadě nezávislých testů


Dozvědět se více

ESET jmenován "Top hráčem" v ochraně APT Společnost ESET byla již počtvrté za sebou vyhlášena "Top hráčem" v rámci hodnocení Advanced Persistent Threat Market Quadrant společnosti Radicati pro rok 2023.

Dozvědět se více

ESET oceňují zákazníci po celém světě


Přečíst si hodnocení

ESET je mezi celkovými lídry v MDR Leadership Compass 2023

Dozvědět se více

Společnost ESET získala ocenění za více než 700 recenzí shromážděných v databázi Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ jsou ochranné známky společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností. Všechna práva vyhrazena. Obsah Gartner Peer Insights se skládá z názorů jednotlivých koncových uživatelů založených na jejich vlastních zkušenostech a neměl by být chápán jako prohlášení o faktech, ani nepředstavuje názory společnosti Gartner nebo jejích přidružených společností. Společnost Gartner neschvaluje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou v tomto obsahu ani neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, týkající se tohoto obsahu, jeho přesnosti nebo úplnosti, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

"Specialisté společnosti ESET mají vysokou úroveň odborných znalostí."

Správce sítě a zabezpečení, sektor zdravotnictví a biotechnologie (více na webu Gartner Peer Insights)

Služby ESET Managed Detection & Response

Zanechte nám své kontaktní údaje a obdržíte nabídku šitou na míru potřebám vaší společnosti.

od roku 2017 je pod ochranou ESETu přes 9 000 koncových zařízeníod roku 2016 je pod ochranou ESETu více než 4 000 e-mailových schránek

od roku 2016 je pod ochranou ESETu více než 32 000 koncových stanic

již od roku 2008 je ESET partnerem ISP pro více než 2 miliony zákazníků