Nedělat nic stojí víc než ochrana vaší firmy.

Služby spravované detekce a reakce
ESET MDR

Služby kybernetické bezpečnosti MDR 24/7 kombinují umělou inteligenci (AI) a lidskou odbornost pro dosažení nepřekonatelné detekce hrozeb a rychlé reakce na incidenty, čímž odpadá nutnost mít specializované bezpečnostní odborníky v rámci organizace.

Světově uznávaní odborníci na vaší straně

Vědění je moc. Získejte přístup k jedinečným odborným znalostem pracovníků společnosti ESET z oblasti kybernetické bezpečnosti. ESET je členem partnerství Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) pod vedením americké agentury CISA a spolupracuje též s dalšími renomovanými organizacemi. Provozuje vlastní globální telemetrickou síť a síť informací o hrozbách, přičemž vychází z 35 let zkušeností a využívá data z více než 100 milionů senzorů a 13 výzkumných a vývojových center.

Nejrychlejší detekce a reakce

Rychlost je klíčová. Snižte čas detekce a reakce na incidenty z měsíců na pouhých 20 minut se službami ESET MDR, které patří k těm nejrychlejším na světě. Vaše podnikání chrání nejzkušenější lovci hrozeb, kteří sledují aktivní malwarové skupiny a poskytují vám nejvyšší úroveň prevence kybernetických útoků.

Soulad s předpisy

Zajistěte si kontinuitu podnikání. ESET MDR pomáhá bránit útokům nultého dne a odhalovat nejnovější hrozby. Zákazníkům poskytuje řešení, která pomáhají naplnit legislativní pravidla pro zajištění bezpečnosti organizací nebo vyhovět požadavkům na pojištění kybernetických rizik. Implementace nástrojů EDR/XDR s využitím služeb MDR tak významně usnadňuje udržet soulad s nejrůznějšími předpisy.

První kdo spatří, první kdo rozpozná.Díky unikátnímu geografickému pokrytí mohla společnost ESET jako první odhalit řadu významných hrozeb.

Naše služba MDR je nejrychlejší v detekci a blokování hrozeb

Průměrná doba detekce (MTTD) plus průměrná doba reakce na incident (MTTR)

Nedostatek odborníků
v oblasti kybernetické bezpečnosti:
VYŘEŠENO

Viditelnost
procesů:
OPTIMALIZOVÁNO

Úniky dat a
ransomware:
CHRÁNĚNO

Bezpečnostní operační
centrum (SOC):
PŘIPOJENO

Bezpečnostní
připravenost:
DOSAŽENA

Vedeme v oblasti MDR!

ESET patří podle KuppingerCole Leadership Compass 2023 mezi celkové lídry v oblasti MDR.

ESET MDR: Chraňte se před kybernetickými hrozbami

 • 24/7 služba řízená lidmi s využitím umělé inteligence
 • Mimořádně rychlá detekce a odstraňování hrozeb
 • Nepřetržitý monitoring hrozeb
 • Aktivní hledání hrozeb
 • Globální informace o hrozbách

Služby spravované detekce a reakce (ESET MDR)

Služba MDR

PRO MALÉ FIRMY

ESET MDR Ideální pro malé a střední podniky

Služba MDR Ultimate

PRO VELKÉ FIRMY

ESET DETECTION & RESPONSE
ULTIMATE Ideální pro velké podniky

Nepřetržitý monitoring, vyhledávání, vyhodnocování a reakce O ochranu vašeho prostředí se stará nonstop služba řízená odborníky, která využívá IoC, IoA, UEBA, AI a komplexní interní a externí zdroje TI. Cílem této služby je dekódovat a odhalit škodlivou aktivitu a provést opatření k jejímu omezení a odstranění, a tak zabránit vzniku závažných škod.

Průběžné vyhledávání hrozeb pod vedením odborníků Naši odborníci na bezpečnost neustále sledují a hodnotí detekce hrozeb, aby vám poskytli další vrstvu ochrany.

Monitorování
aktivních kampaní
malwarových skupin I když nemáte čas nebo prostředky na monitorování aktivních kampaní malwarových skupin, odborníci společnosti ESET tak činí proaktivně.

Globální tým
pro sledování hrozeb Skupina specialistů, kteří jsou na vaší straně a kontinuálně provádějí akce pro prevenci kybernetických útoků. Jsou obeznámeni se všemi klíčovými detekcemi nastávajících kybernetických útoků, s pokročilými trvalými hrozbami (APT) a zero-day zranitelnostmi.

Pravidla chování a optimalizace výjimek Sada pravidel a výjimek, optimalizovaných a přizpůsobených vašemu prostředí.

Pokročilá knihovna pravidel a dotazů pro vyhledávání hrozeb (Advanced Signal Hunting Library) Získejte přístup ke knihovně pokročilých pravidel, které můžete dále přizpůsobit vašemu prostředí.

Přizpůsobitelné reporty Na vyžádání nebo automaticky obdržíte zprávy o incidentech (probíhajících i vyřešených), o stavu vašeho prostředí a další aktuality získané prostřednictvím služby ESET MDR.

Standard Týdenní nebo měsíční automaticky generované přehledy

Advanced Custom reports with detailed context explained interactively

Vyhledávání
historických hrozeb Využijte komplexní, na hypotézách založené vyhledávání hrozeb, které používá hloubkovou analýzu, historická data a pozorování potenciálních aktérů hrozeb k předcházení útokům.

Individuální vyhledávání všech aktuálních hrozeb Využijte výhod pravidelného vyhledávání hrozeb na míru, které se zaměřuje na aktuální globální hrozby.

Viditelnost vektorů útoku Rozhraní ESET umožňuje analyzovat jednotlivé části každého útoku, a tím identifikovat konkrétní vektory útoku.

Digitální forenzní analýza při reakci na incidenty
(Asistence DFIR) V případě incidentu nebo identifikované hrozby je vám k dispozici specializovaný odborník společnosti ESET, který vám poskytne konzultaci, jejímž výsledkem může být podrobná analýza souborů nebo digitální forenzní analýza.

Vyhrazený specialista pro reakci na incidenty V případě incidentu specialista společnosti ESET zajistí ve spolupráci s vámi kompletní end-to-end řešení problému.

Odborná pomoc pro výstrahy MDR s rozšířeným kontextem Poradenství od bezpečnostního experta a komplexní pomoc v oblasti IT bezpečnosti pro maximální využití ESET Detection & Response Ultimate.

Podpora
při detekci malwaru Umožňuje oznámit případné problémy s detekcí a podezření na chybné nebo falešně pozitivní výsledky přímo odborníkům společnosti ESET, kteří na základě těchto údajů přizpůsobí vlastní pravidla detekce vašim konkrétním potřebám a prostředí.

Expertní analýza malwarových souborů Získejte vyjádření na míru od odborníků společnosti ESET. Poskytujeme konzultace, které mohou vést k provedení souborové nebo digitální forenzní analýzy.

Nasazení & aktualizace Naši interní specialisté na základě vašeho konkrétního prostředí a potřeb nainstalují vámi zakoupený produkt od ESETu případně aktualizují všechny vaše stávající ESET produkty na nejnovější verzi.

K dispozici v těchto předplatných ESET PROTECT

ESET PROTECT MDR

Nejmodernější ochrana 24/7 formou spravované detekce a reakce, která kombinuje AI automatizaci a dovednosti špičkových bezpečnostních týmů ESET.

 • Garantovaná rychlá odezva.
 • Monitoring, hledání hrozeb, triáž a reakce pod vedením odborníků
 • Ochrana obchodních dat a systémů před neoprávněným přístupem
 • Zabranění pokusů o phishing a malware
 • Automatické sledování a oprava zranitelností

ESET PROTECT MDR Ultimate

Spojení dovedností špičkových týmů bezpečnostního výzkumu společnosti ESET a špičkových technologií IT produktů.

 • Garantovaná rychlá odezva.
 • Kvalifikovaní pracovníci společnosti ESET, kteří spravují vaši bezpečnost.
 • Ochrana obchodních dat a systémů před neoprávněným přístupem
 • Zabranění pokusům o phishing a malware
 • Automatické sledování a oprava zranitelností

Pivovar Royal Swinkels a MDR

Rodinný pivovar Royal Swinkels se rozhodl, že nejlepší úrovní zabezpečení pro jeho provoz bude MDR od společnosti ESET. Nyní má druhý největší pivovar v Nizozemsku k dispozici kvalifikované odborníky na IT bezpečnost, kteří nepřetržitě filtrují upozornění na hrozby a monitorují jeho IT prostředí.

Společnost Raicam integrovala řešení MDR

Raicam Group, automobilová společnost založená v roce 1982, využívá vysoce výkonné řešení, které eliminuje potřebu pořizovat nebo udržovat další interní bezpečnostní IT zdroje. Služba MDR od společnosti ESET, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, umožňuje společnosti Raicam sledovat stav zabezpečení své sítě bez rizika přerušení kvůli nedostatečné kapacitě zaměstnanců. Výsledkem je efektivní využití zdrojů a lepší postavení na trhu.

Stáhnout případovou studii

Potřebuji MDR?

Specialitou společnosti ESET je prevence, ale v prostředí rychle se vyvíjejících kybernetických rizik to není vždy možné. Doporučujeme proto komplexní přístup založený na spravované detekci a reakci.

Je MDR vhodné pro vaši firmu?

Integrace ESET Detection & Response Ultimate

Vždy začínáme posouzením vašeho prostředí, infrastruktury a potřeb. Vytvoříme individuální bezpečnostní profil zákazníka, který nám umožní bezproblémovou integraci.

Recenze a hodnocení řešení ESET

ESET má významný podíl na rozvoji kyberbezpečnosti v roce 2022. V roce 2022 společnost IDC uvedla, že ESET patří mezi několik málo vybraných poskytovatelů, kteří ovlivnili odvětví kyberbezpečnosti díky své dlouhodobé přítomnosti na trhu, technickým schopnostem, významnému výzkumu a finanční stabilitě.

Dozvědět se více

ESET byl oceněn v řadě nezávislých testů


Dozvědět se více

ESET jmenován "Top hráčem" v ochraně APT Společnost ESET byla již počtvrté za sebou vyhlášena "Top hráčem" v rámci hodnocení Advanced Persistent Threat Market Quadrant společnosti Radicati pro rok 2023.

Dozvědět se více

ESET oceňují zákazníci po celém světě


Přečíst si hodnocení

ESET je mezi celkovými lídry v MDR Leadership Compass 2023

Dozvědět se více

Společnost ESET získala ocenění za více než 700 recenzí shromážděných v databázi Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ jsou ochranné známky společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích přidružených společností. Všechna práva vyhrazena. Obsah Gartner Peer Insights se skládá z názorů jednotlivých koncových uživatelů založených na jejich vlastních zkušenostech a neměl by být chápán jako prohlášení o faktech, ani nepředstavuje názory společnosti Gartner nebo jejích přidružených společností. Společnost Gartner neschvaluje žádného dodavatele, produkt nebo službu zobrazenou v tomto obsahu ani neposkytuje žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, týkající se tohoto obsahu, jeho přesnosti nebo úplnosti, včetně záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

"Specialisté společnosti ESET mají vysokou úroveň odborných znalostí."

Správce sítě a zabezpečení, sektor zdravotnictví a biotechnologie (více na webu Gartner Peer Insights)

Služby ESET Managed Detection & Response

Zanechte nám své kontaktní údaje a obdržíte nabídku šitou na míru potřebám vaší společnosti.

od roku 2017 je pod ochranou ESETu přes 9 000 koncových zařízeníod roku 2016 je pod ochranou ESETu více než 4 000 e-mailových schránek

od roku 2016 je pod ochranou ESETu více než 32 000 koncových stanic

již od roku 2008 je ESET partnerem ISP pro více než 2 miliony zákazníků