Společnost ESET podporuje boj proti nenávisti a dezinformacím na sociálních sítích

Další článek

Společnost ESET vnímá dezinformace a šíření nenávisti na sociálních sítích velmi kriticky. Při naší snaze vytvořit z internetu bezpečnější místo se často setkáváme se škodlivým obsahem, jehož cílem je manipulovat, okrást či poškodit uživatele sociálních sítí. Z toho důvodu dlouhodobě podporujeme vzdělávání v oblasti digitální bezpečnosti. Přivítali jsme proto živou veřejnou diskusi na toto téma, které nedávno vyvolala kampaň Stop Hate for Profit, a podporujeme myšlenky směřující ke zlepšení aktuální situace.

Jsme přesvědčení, že Facebook má dostatečné zdroje, technologie i znalosti na významné omezení šíření nenávisti a dezinformací na svých platformách. Obchodní zájmy nesmí bránit uskutečňování kroků, které by účinně takové negativní trendy zastavily. Společnost ESET se proto rozhodla pozastavit platby s cílem komerčního podpoření svých produktů a služeb na sociálních sítích společnosti Facebook, a to předběžně do konce srpna. Nadále však budeme využívat služby společnosti Facebook na posílení našich edukativních kampaní zaměřených na boj proti škodlivému obsahu a dezinformacím, či podporu vědeckých poznatků, protože právě tyto aktivity vytváří protiváhu neregulovanému prostředí sociálních sítí. Tímto krokem se připojujeme k dalším inzerentům a vyzýváme společnost Facebook, aby podnikla potřebné kroky vedoucí k výraznému omezení šíření nenávisti a dezinformací na svých platformách.

„Naší vizí je, aby všichni uživatelé internetu mohli naplno využívat svůj potenciál prostřednictvím technologií v bezpečnějším digitálním světě. Této vize se snažíme dosáhnout prací s eticky odpovědnými a zanícenými lidmi, vzděláváním a podporou vědy a výzkumu. Ve svobodné společnosti není možné úplně zastavit dezinformace, falešné vědecké poznatky či nenávistné projevy. Máme však možnost používat naše nejlepší schopnosti a nejmodernější technologie na boj proti těmto nebezpečným trendům. Taktéž máme možnost využít náš hlas a žádat společnosti jako je Facebook, aby se chovaly odpovědně a vedly tento boj i s použitím razantnějších opatření a nástrojů. Jsme připravení nabídnout naše odborné znalosti a zkušenosti, abychom společně bojovali proti těmto výzvám,“ uzavírá Richard Marko, generální ředitel společnosti ESET.

Společnost ESET bude nadále sledovat situaci a přijaté opatření ze strany sociálních sítí a bude tomu přizpůsobovat své další aktivity.