Má antivírusový softvér nekonečnú životnosť?

Ďalší článok

Pre viacero produktov spoločnosti ESET znamenal 1. júl 2020 koniec poskytovania podpory, a teda koniec ich životného cyklu. Zároveň je to však začiatok cesty k lepšiemu zabezpečeniu.

Koniec životného cyklu, známy tiež pod skratkou EOL (z anglického „End of Life“), vo všeobecnosti predstavuje vopred oznámený koniec obdobia, počas ktorého sa produkt (alebo služba) poskytuje zákazníkom. Ide o proces, ktorý môže u niektorých používateľov vyvolávať obavy, frustráciu a dokonca aj pocit blížiacej sa straty. Podobne, ako keď sa vám na obľúbených džínsoch tvorí diera alebo iné poškodenie, kde už nepomôže prešitie ani záplata. Viete, že sa blíži deň, keď ich budete musieť hodiť do koša, prípadne pôjdu medzi vyradené oblečenie vhodné už len na domáce práce. So softvérom je to podobné. 

Pri uvádzaní softvérového produktu na trh jeho tvorcovia už pracujú na aktualizáciách s novými funkciami a na vylepšeniach výkonu. Takéto vylepšenia aj opravy prípadných chýb sú zabezpečované na základe vopred stanovených úrovní poskytovanej podpory a plánovaných investícií do produktu. Tieto aktivity sa prirodzene utlmujú pred skončením životného cyklu produktu. Napokon nadíde deň, keď sú zmeny v produkte oveľa výraznejšie a zreteľnejšie. Zmeny v používateľskom rozhraní (UI), teda dizajne a grafickom rozložení, ako aj v celkovej používateľskej skúsenosti (UX), ktorá súvisí s funkciami produktu a interakciou, môžu byť spočiatku pre niektorých používateľov mätúce. 

Kľúčové časti produktov ESET zostávajú

Takéto pocity sú realitou a s používateľmi ich zdieľajú aj mnohí zamestnanci spoločnosti ESET (dokonca i programátori). Avšak časy aj hrozby sa menia. A spolu s nimi sa musia vyvíjať aj naše produkty, inak by sme vás nemohli naozaj kvalitne chrániť. 

ESET pracoval na znižovaní počtu starších produktových verzií, pre ktoré zabezpečujeme podporu, už pred zavedením obmedzení súvisiacich s ochorením COVID‑19. V týchto časoch, keď celý ekosystém internetu zohráva stále väčší význam pre domácnosti i firemných zákazníkov, sme tejto iniciatíve pridelili ešte vyššiu prioritu. 

Základná funkcionalita našej technológie pretrváva bez ohľadu na zmeny. Hoci sú všetky produkty, či už pre
Windows, macOS alebo Android, neustále aktualizované a dopĺňané o nové funkcie, základ tvoria vyspelé, osvedčené technológie, ktoré prešli prísnym testovaním.

Čo a kedy sa mení?

Nová politika alebo pravidlá životného cyklu produktov ESET začali platiť od 1. júla 2020. Zavádzajú zmeny v tom, akým spôsobom a ako dlho budeme poskytovať podporu pre produkty počas ohláseného trvania ich životného cyklu. Politika určuje životnosť produktu a jeho verzií, aktualizácie produktu a v neposlednom rade možnosti technickej podpory pre používateľov. Tieto zmeny prinesú predvídateľnejší systém, ktorý odzrkadľuje aktuálne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Počnúc 1. júlom sme prešli od pôvodných štyroch úrovní podpory produktov na tri: úplná podpora, obmedzená podpora a koniec podpory (EOL). Považujeme to za dôležitý krok, keďže veľká väčšina používateľov produktov ESET, ako aj ostatných používateľov internetu počas prebiehajúcej krízy vylepšila a rozšírila svoj používaný hardvér a softvér s cieľom zaistiť si lepší prístup k vzdialeným službám, ako aj možnosť práce či štúdia na diaľku. Naša nová politika životného cyklu produktov preto tiež podrobne popisuje podporu operačných systémov – Windows, macOS, Linux a Android. Spoločnosť ESET sa zaväzuje zabezpečiť vo svojich produktoch podporu všetkých nových verzií a vydávaných aktualizácií operačných systémov. 

Aktualizácie produktov sú jednoducho jedným z najdôležitejších spôsobov, ako môžu používatelia chrániť svoje zariadenia, údaje a súkromie pred malvérom a kybernetickými zločincami. Spoločnosť ESET neustále pracuje na základnej funkcionalite a vylepšeniach používateľského prostredia, pričom pridáva nové funkcie a implementuje spätnú väzbu od zákazníkov nielen do nových produktov, ale aj do verzií už existujúcich produktov, nástrojov a služieb.

Ukončovanie životného cyklu produktov so sebou nesie aj ďalšiu výhodu. Vďaka zníženiu počtu verzií starších produktov, pre ktoré stále poskytujeme podporu, budú mať naši technici a vývojári väčší priestor sústrediť sa na súčasné i budúce platformy ochrany, ako aj prinášať ešte intuitívnejšie používateľské rozhranie, keďže práve tým je spoločnosť ESET známa.

 

ESET garantuje plnú podporupre najnovšie verzie produktov:

Windows

  • ESET Smart Security Premium
  • ESET Internet Security
  • ESET NOD32 Antivirus

Android

  • ESET Mobile Security
  • ESET Parental Control
  • ESET Smart TV Security
macOS
 
  • ESET Cyber Security Pro
  • ESET Cyber Security