Ako na ochranu údajov v malých a stredných firmách?

Ďalší článok

Úniky údajov a kybernetické útoky nie sú novinkou. Útočníci však neustále prichádzajú s novými technikami a taktikami na to, aby sa obohatili na úkor svojej obete. Súčasné bezpečnostné hrozby ako ransomware, DDoS útoky či potreba súladu s nariadením o chrane osobných údajov (GDPR) môžu pre malé a stredné firmy predstavovať zlé správy a priniesť ďalšiu zátaž pre IT oddelenie.

Spoločnosť ESET preto vytvorila komplexnú e-knihu pre malé a stredné firmy, ktorá vám pomôže zorientovať sa v procesoch súvisiacich so zabezpečením vašich firemných údajov a minimalizovať tak riziká ich úniku.

dataProtection_nahlad_2.jpg

Prečo by vaša firma mala myslieť na zabezpečenie údajov?

Malé a stredné firmy predstavujú 99 percent všetkých spoločností v EÚ. Nie je preto prekvapujúce, že vo viac ako 70 percentách prípadov sa obeťami narušenia bezpečnosti stávajú práve ony. Mnohé malé a stredné firmy sa však domnievajú, že z dôvodu ich veľkosti a obmedzených aktív nie sú pre kybernetických útočníkov zaujímavé. Bohužiaľ, nie je to pravda.

Bezpečnostné hrozby predstavujú stále vážnejší problém. Keďže v malých a stredných firmách má IT zväčša na starosti menší počet zamestnancov s obmedzeným rozpočtom, takéto firmy sa často stávajú ľahkým terčom útočníkov.

Aj keď trh s IT bezpečnosťou ponúka množstvo technologických riešení na ochranu údajov pre malé a stredné firmy, treba dodržiavať viaceré ďalšie postupy, ktoré zabezpečia firemné údaje pred ich poškodením, zneužitím, prípadne krádežou.

Ak firma vie, ako postupovať pri zabezpečení vlastných údajov, môže sa v očiach potenciálnych útočníkov stať menej atraktívnym cieľom.

Ako vám ESET vie pomôcť chrániť vaše údaje?

Spoločnosť ESET si uvedomuje dôležitosť ochrany údajov bez ohľadu na veľkosť firmy a počet zamestnancov.

Vytvorili sme preto zrozumiteľnú e-knihu Ochrana údajov pre malé a stredné firmy, ktorú si bezplatne môžete stiahnuť na našom webe. Vďaka tejto e-knihe získate prehľad o súčasných hrozbách, ale aj o bezpečnostných technológichách, nástrojoch a procesoch, ktoré pomáhajú chrániť vaše firemné dáta. Dozviete sa taktiež, ako efektívne minimalizovať riziká a následky úniku údajov, a prečo je dôležité naučiť to aj svojich zamestnancov. 

blog_banner_ekniha