Meníme politiku životného cyklu produktov ESET s cieľom zvyšovania bezpečnosti

Ďalší článok

Pre viacero produktov spoločnosti ESET znamenal 1. júl 2020 koniec poskytovania podpory, a teda koniec ich životného cyklu. Zároveň je to však začiatok cesty k lepšiemu zabezpečeniu.

Koniec životného cyklu, známy tiež pod skratkou EOL (z anglického „End of Life“), vo všeobecnosti predstavuje vopred oznámený koniec životnosti produktu (alebo služby), ktorému zvyčajne predchádza obdobie obmedzenej podpory. Pre nás je to zároveň cesta za zmenou. Naša nová politika EOL sa zameriava na zníženie počtu starších produktových verzií, pre ktoré zabezpečujeme podporu. Našim firemným zákazníkom tak budeme môcť poskytovať stále lepšiu ochranu, ako aj plynulejšiu a predvídateľnejšiu používateľskú skúsenosť.

Zmeny v používateľskom rozhraní (UI) a používateľskej skúsenosti (UX), ako aj funkcionalite vnímajú mnohí zákazníci ako problematické z hľadiska ich prepojenia s vlastným IT prostredím. Tieto výzvy a obavy sú realitou a zaoberajú sa nimi aj technológovia spoločnosti ESET. Časy sa však menia a rovnako sa stále vyvíjajú aj hrozby. Zmeny v našej politike životného cyklu produktov sú preto zacielené predovšetkým na zvyšovanie bezpečnosti a umožnia nám poskytovať zákazníkom tú najlepšiu ochranu. 

Nová politika životného cyklu produktov ESET začala platiť od 1. júla 2020. Zavádza zmeny v tom, akým spôsobom a ako dlho budeme poskytovať podporu pre produkty počas ohláseného trvania ich životného cyklu. Politika určuje životnosť produktu a jeho verzií, intervaly a v neposlednom rade možnosti technickej podpory pre používateľov. Tieto zmeny prinesú predvídateľnejší systém, ktorý odzrkadľuje aktuálne výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

V rámci novej politiky prechádzame od pôvodných štyroch úrovní podpory produktov na tri: úplná podpora, obmedzená podpora a koniec podpory (EOL). Považujeme to za dôležitý krok, keďže v prípade veľkej väčšiny používateľov produktov ESET, ako aj ostatných používateľov internetu došlo za uplynulých pár rokov k nárastu množstva aj kvality používaného hardvéru a softvéru. Tento proces sa navyše ešte zrýchlil s príchodom pandémie COVID‑19, ktorá nás núti sa čoraz viac spoliehať na digitálne nástroje. Naša nová politika životného cyklu produktov preto tiež podrobne popisuje podporu hlavných operačných systémov –
MS Windows, macOS, LinuxAndroid. Spoločnosť ESET sa zaväzuje zabezpečiť vo svojich produktoch podporu všetkých nových verzií a vydávaných aktualizácií operačných systémov.

Firmy a obzvlášť poskytovatelia spravovaných služieb (MSP) musia mať zabezpečené pravidelné aktualizácie, aby si zaistili maximálnu úroveň ochrany. Vďaka novej politike by preto malo byť jasnejšie, aké dlhé obdobie majú (interne) na to, aby sa na aktualizáciu produktov pripravili. Táto politika by zároveň mala prispieť k vylepšeniu správy systémových a softvérových aktualizácií. Dôležité je zdôrazniť, že zákazníci by mali na svojich zariadeniach používať vždy tú najnovšiu verziu produktov ESET so všetkými dostupnými aktualizáciami, ako aj najnovšiu verziu vybraného operačného systému. Aktualizovanie produktov ESET na najnovšiu verziu je vždy súčasťou platnej licencie. Naďalej platí, že prístup k novým verziám svojho produktu máte zahrnutý v cene zakúpenej licencie.

Dostupnosť najnovších verzií si preverte na našej stránke.

Hlavnou výhodou prechodu na najvyššiu verziu produktov ESET je, že vaše bezpečnostné riešenie bude vždy kompatibilné s najnovšími verziami hlavných operačných systémov, keďže naša politika EOL platí pre všetky platformy. Aktualizácie umožňujú používateľom využívať pokročilé bezpečnostné technológie zamerané na detekciu, výkon a jednoduché používanie, čím sa tiež zvyšuje efektivita našich produktov z pohľadu zákazníka.

Aký je ďalší postup?

Prvým krokom je kontrola aktuálneho stavu a vyhodnotenie možností prostredníctvom vašej konzoly na vzdialenú správu. V prípade firiem je smerodajné, či svoje bezpečnostné produkty ESET pre koncové zariadenia spravujú lokálne alebo v cloude, prípadne či spravované nie sú. Poskytovatelia spravovaných služieb by si mali overiť, akú verziu nástroja ESET MSP Administrator práve používajú.

V obidvoch prípadoch vám zhodnotenie súčasnej situácie, možností a používaných produktov pomôže zistiť, akú pridanú hodnotu vám nová politika EOL prinesie, prípadne aké otázky ešte potrebujete zodpovedať pred koncom životného cyklu príslušných produktov.

Ukončovanie životného cyklu produktov
so sebou nesie aj ďalšiu výhodu. Vďaka zníženiu počtu verzií starších produktov, pre ktoré stále poskytujeme podporu, budú mať naši technici a vývojári väčší priestor sústrediť sa na súčasné i budúce platformy ochrany, ako aj prinášať ešte intuitívnejšie používateľské rozhranie, keďže práve tým je spoločnosť ESET známa.

 

Pripravili sme pre vás webinár, ktorý vám priblíži, čo presne nová politika životného cyklu všetkých ESET produktov a služieb prináša pre našich firemných zákazníkov.