Ako sa brániť proti malvéru menom Ransomware

Ďalší článok

Čo je to Ransomware?

Čo sa skrýva za týmto zlovestne znejúcim názvom? Ransomware je malvér, ktorý po infiltrácii počítača uzamkne súbory používateľa. V podstate zabráni používateľovi vo využívaní počítača a pýta za odomknutie súborov ‘ransom’ = výkupné.Existuje viacero typov ransomware, avšak všetky zabraňujú v používaní počítača a vypýtajú si niečo za spätné odomknutie. Ransomware dokáže zacieliť akéhokoľvek používateľa, či už je to bežný používateľ s domácim PC, server používaný vládou či počítač v súkromnej spoločnosti.
Ransomware je schopný mimo zamedzenia prístupu do operačného systému zaheslovať súbory, v niektorých prípadoch nenávratne. Zaplatenie ‘výkupného’ navyše negarantuje používateľom odkódovanie súborov.

Tak ako sa proti nemu brániť?

Najjednoduchšou a najspoľahlivejšou obranou proti ransomware je zálohovanie dát. Aj v prípade, že sa váš PC nainfikuje a dáta sú zaheslované, stále ich máte zálohované a o výkupné sa nestaráte. Dáta je potrebné zálohovať na pravidelnej báze, netreba zálohu zanedbávať.
Zálohujte na externé disky či na cloudy – úložiská na serveroch ako Dropbox, Google Drive či OneDrive od Microsoftu a vyhnete sa nepríjemnostiam v prípade napadnutiu.
Naše produkty vám taktiež pomôžu s prevenciou. Napríklad Advanced Memory Scanner či Exploit Blocker. Je však potrebné naše antivírusové systémy neustále aktualizovať. Nové varianty ransomware sa totiž objavujú čoraz častejšie.
Je taktiež dôležité neustále aktualizovať aj svoj operačný systém. Tieto aktualizácie pomáhajú odstraňovať zraniteľné stránky systému, ktoré môže ransomware využiť.
Ak máte podozrenie, že sa váš počítač nainfikoval ransomware-om, okamžite odpojte zariadenie zo siete a vypnite WiFi. Je možné, že stihnete zabrániť zaheslovaniu vašich súborov.
Ak ste sa už nainfikovali, vyskúšajte Obnovu systému, aby ste dostali ku poslednej nenainfikovanej konfigurácii systému.

Zároveň však odporúčame neplatiť výkupné. Existuje veľké množstvo prípadov, v ktorých nedošlo k obnove dát ani po zaplatení výkupného. Zároveň budú kriminálnici – tvorcovia ransomware zaplatením výkupného povzbudení pokračovať v ich činnosti.