Získajte prístup k technickej podpore ESET Premium

Chcem dostávať aktuálne bezpečnostné tipy na lepšie zabezpečenie mojej firmy

Odborná podpora vždy, keď ju potrebujete

 • Vyškolených odborníkov máte k dispozícii nepretržite
 • Znížte náklady na IT a uvoľnite svoje IT zdroje
 • Rýchlo reagujte na problémy so zabezpečením a chráňte svoju povesť
 • Využívajte prioritné vybavenie vašich žiadostí a minimalizujte výpadky prevádzky

Prečo si vybrať technickú podporu ESET Premium?

Služba technickej podpory ESET Premium vám poskytuje nepretržitý prístup k odborníkom oddelenia starostlivosti o zákazníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so zabezpečením IT. Získajte pomoc pri inštalácii dôležitých aktualizácií, počas migrácií a pri vykonávaní ďalších úloh.

Technická podpora Premium

Štandardná technická podpora

Odpoveď na kritické incidenty

2 hodiny

1 pracovný deň

Odpoveď na závažné incidenty

4 hodiny

Podľa dostupnosti

Odpoveď na bežné incidenty

1 pracovný deň

Podľa dostupnosti

Dostupnosť technickej podpory

Nepretržite

8:00-18:30, len v pracovných dňoch

Prioritné spojenie so zástupcom podpory

Áno

-

Kontakt na strane podpory

Špecialisti/odborníci (centrála spoločnosti ESET)

Call centrum ESET

Kontakty na strane zákazníka

Neobmedzené

-

Proaktívne informačné služby

Áno

-

Komplexné prehľady incidentov

Áno

Áno

Dôležité inovácie

Pomoc

-

Inštalácia balíkov Service Pack

Pomoc

-

Migrácie softvéru

Pomoc

-

Technická podpora Premium

Odpoveď na kritické incidenty: 2 hodiny

Odpoveď na závažné incidenty: 4 hodiny

Odpoveď na bežné incidenty: 1 pracovný deň

Dostupnosť technickej podpory: Nepretržite

Prioritné spojenie so zástupcom podpory: Áno

Kontakt na strane podpory: Špecialisti/odborníci (centrála spoločnosti ESET)

Kontakty na strane zákazníka: Neobmedzené

Proaktívne informačné služby: Áno

Komplexné prehľady incidentov: Áno

Dôležité inovácie: Pomoc

Inštalácia balíkov Service Pack: Pomoc

Migrácie softvéru: Pomoc

Štandardná technická podpora

Odpoveď na kritické incidenty: 1 pracovný deň

Odpoveď na závažné incidenty: Podľa dostupnosti

Odpoveď na bežné incidenty: Podľa dostupnosti

Dostupnosť technickej podpory: 7:00-18:00, len v pracovných dňoch

Prioritné spojenie so zástupcom podpory: Nie

Kontakt na strane podpory: Call centrum ESET

Kontakty na strane zákazníka: Nie

Proaktívne informačné služby: Nie

Komplexné prehľady incidentov: Áno

Dôležité inovácie: Nie

Inštalácia balíkov Service Pack: Nie

Migrácie softvéru: Nie

Prejdite na vyššiu úroveň zabezpečenia IT

Naša služba technickej podpory ESET Premium poskytuje vašej spoločnosti alebo organizácii nepretržitý prístup k profesionálnej pomoci. Zabezpečuje maximálnu dobu prevádzky a produktivitu a zvyšuje hodnotu vašich bezpečnostných riešení ESET, aby ste sa mohli sústrediť na svoje podnikanie.

Výhody pre firmu

 • Prevádzka firmy bez prerušení
 • Zlepšenie bezpečnostného profilu a dôveryhodnosti firmy rýchlym reagovaním na vzniknuté problémy
 • Úspora nákladov na IT
 • Uvoľnenie zdrojov IT
 • Prijímanie proaktívnych informácií od priekopníka v oblasti zabezpečenia IT

Výhody pre IT

 • Vyškolení odborníci oddelenia starostlivosti o zákazníkov sú k dispozícii nepretržite
 • Prijímanie odborných informácií priamo od tvorcov našich technológií
 • Sledovanie histórie lístkov podpory
 • Prioritné prepojenie hovorov s cieľom rýchleho riešenia problémov so zabezpečením IT
 • Technická pomoc počas dôležitých inovácií, inštaláciách balíkov Service Pack a migráciách softvéru

Súvisiace informácie

Vyžiadať ponuku

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Ak máte záujem o ESET Technickú  Premium, vyplňte nasledujúci formulár. Budeme vás kontaktovať s ďalšími informáciami.