Jednoduchý spôsob licencovania

Licenčný systém, ktorý poskytuje používateľom absolútny prehľad a flexibilnú kontrolu nad stavom a využívaním licencií.

Flexibilné možnosti licencovania firemných produktov ESET

Štandardný licenčný kľúč

Všetky naše riešenia a balíky pre firmy teraz využívajú jeden licenčný kľúč pre všetky zahrnuté produkty.

Zoskupenie licencií

Viaceré licencie môžete zoskupiť do jedného účtu s používateľom definovanou e-mailovou adresou a vlastným heslom, vďaka čomu je práca s licenciami ešte pohodlnejšia.

Transparentná aktualizácia licencií

Vaše licencie sú aktualizované a všetky vykonané zmeny sa prenášajú automaticky, a to aj po prechode na vyššiu verziu, obnovení alebo akejkoľvek inej zmene licencie.


Využívajte výhody licenčného systému ESET Unilicense

Licenčný systém Unilicense pokrýva najpoužívanejšie operačné systémy pre počítače, smartfóny, tablety a súborové servery, vďaka čomu môžete kombinovať prvky ochrany naprieč koncovými zariadeniami podľa potreby. Prejsť na inú platformu môžete bez toho, aby ste si museli zakúpiť ďalšie licencie. 

Systém Unilicense pokrýva nasledujúce operačné systémy:

  • Počítač: Windows, Mac, Linux
  • Smartfón a tablet: Android
  • Súborový server: Windows, Linux, BSD, Solaris

Skombinujte si licencie podľa potreby


Systém ESET Unilicense pokrýva všetky možné scenáre a umožňuje vám skombinovať prvky ochrany koncových zariadení podľa toho, čo práve potrebujete, aby ste využili každú licenciu.


Kedykoľvek prejdite na inú platformu


Ochranu je možné preniesť z jednej platformy na inú. Môžete tak urobiť kedykoľvek počas platnosti licencie bez toho, aby ste si museli kupovať ďalšie licencie.


Preneste licenciu na iný počítač


Platnú licenciu ESET môžete navyše preniesť na úplne nový počítač, ak ten starý prestanete používať. Tento prenos podporuje aj zmenu operačného systému.

Slovník pojmov

Licenčný kľúč
Jedinečný reťazec znakov vo formáte XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý sa používa na identifikáciu vlastníka licencie a na jej aktiváciu.

Starší licenčný súbor
Aby sme mohli pokryť podporu aj pre používateľov, ktorí používajú staršie produkty aktivované pomocou licenčných súborov, ESET Business Account umožňuje ich generovanie.

Offline súbory
ESET Business Account vám umožňuje umiestniť určitý počet licencií do offline súboru. Pomocou takéhoto offline súboru môžu byť následne jednoducho aktivované aj produkty, ktoré sa používajú v prostredí bez pripojenia na internet.

Licenčný konvertor
Ak máte licencie ESET v staršom formáte (používateľské meno/heslo), môžete ich jednoducho skonvertovať na nový formát (licenčný kľúč) pomocou platformy ESET Business Account.

Verejné ID
Krátky reťazec znakov používaný na identifikáciu licencie pre tretiu stranu (napríklad pre bezpečnostného správcu zodpovedného za distribúciu licencií na zariadenia).

Vlastník účtu ESET Business Account
Vlastníkom účtu je osoba, ktorá registruje novú spoločnosť do služby ESET Business Account. Ako vlastník účtu budete môcť pridávať licencie a prideľovať prístup do tejto služby aj ostatným používateľom.

Spravujte licencie jednoduchšie pomocou platformy ESET Business Account

ESET Business Account

ESET Business Account je bezplatná platforma na správu licencií určená pre firemných zákazníkov, ktorí hľadajú väčšiu kontrolu, možnosť vytvárania reportov a celkový prehľad o svojich licenciách ESET pre všetky produkty inštalované lokálne a takisto produkty fungujúce v cloudovom prostredí. Ide o hlavný vstupný bod pre cloudové služby ESET vrátane nástroja ESET Cloud Administrator.

Jednoducho môžete vygenerovať 30-dňovú skúšobnú licenciu pre produkty spravovateľné pomocou nástroja ESET Cloud Administrator, prípadne pomocou nástroja ESET Security Management Center v lokálnom prostredí.

Prečo používať ESET Business Account

  • Po deaktivácii môžete licenciu okamžite znova použiť – žiadna licencia sa tak nestratí a nezostane nevyužitá.
  • Monitorovanie stavu a využitia všetkých licencií pre firemné produkty ESET v reálnom čase, na jednom mieste.
  • Generovanie offline licenčných súborov v prostrediach bez pripojenia na internet.
  • Aktualizácia všetkých licenčných údajov a záruka, že všetky vaše licencie sú kompatibilné s novými produktmi.

Kompatibilita

Zistite, ktoré produkty ESET sú kompatibilné s vašou verziou nástroja na vzdialenú správu:

ESET Remote Administrator 5.3


ESET Remote Administrator 6.4


ESET Remote Administrator 6.5


ESET Security Management Center


ESET Cloud Administrator