DOSIAHNITE VIAC
s jednoduchým licencovaním

Ktorý typ licencie mám použiť?

Prečo prinášame nový systém licencovania?

Nový licenčný systém sme vytvorili preto, aby sme používateľom poskytli flexibilnú kontrolu nad stavom a využívaním licencií a absolútny prehľad.

Štandardný licenčný kľúč

Používateľské mená a heslá sme nahradili štandardnými licenčnými kľúčmi. Všetky riešenia a balíky pre firmy teraz využívajú jeden licenčný kľúč pre všetky zahrnuté produkty.

Zoskupenie licencií

Viaceré licencie možno zoskupiť do jedného účtu s používateľom definovanou e-mailovou adresou a vlastným heslom, vďaka čomu je práca s licenciami ešte pohodlnejšia.

Transparentná aktualizácia licencií

Nový systém licencovania využíva „transparentnú aktualizáciu licencií“, čím predchádza prípadným problémom s licenciami. Všetky vykonané zmeny sa automaticky prenášajú, a to aj po inovácii, obnovení alebo akejkoľvek inej zmene licencie.

Nový nástroj ESET License Administrator

Nový nástroj ESET License Administrator zabezpečuje lepší prehľad o stave licencií a ich využívaní v reálnom čase.

Prečo používať nástroj ESET License Administrator?

Zákazníkom, ktorí hľadajú podrobnejšiu kontrolu, možnosť tvorby správ a prehľad licencií ESET, ponúkame nový cloudový nástroj ESET License Administrator.

Zabezpečuje kompatibilitu s novými produktmi

Existujúcim zákazníkom ponúka pohodlný spôsob zmeny používateľského mena a hesla na nový formát, čím zabezpečuje kompatibilitu s novými produktmi.

Distribúcia a zlučovanie licencií

Umožňuje používateľom autorizovať tretiu stranu na distribúciu licencií a zlučovať viaceré licencie od viacerých zákazníkov pod jeden účet.

Informácie o stave a využívaní v reálnom čase

Nový nástroj ESET License Administrator zabezpečuje lepší prehľad o stave licencií a ich využívaní v reálnom čase.

Licenčné súbory offline

Používatelia môžu sami generovať licenčné súbory pre staršie produkty a „licenčné súbory offline“, ak sa produkty používajú v prostredí bez pripojenia na internet.

Deaktivácia a obnovenie licencií

V prípade krádeže alebo straty umožňuje deaktivovať licencie na vybraných zariadeniach a uplatniť ich na iných zariadeniach.

Licencovanie produktov ESET pre firmy

Pozrite sa, ako funguje licencovanie s našimi firemnými produktmi najnovšej generácie a novou konzolou ESET Remote Administrator 6. Využite systém licencovania ESET Unilicense a pokryte viaceré operačné systémy.

Kompatibilita

Kompatibilita s konzolou ESET Remote Administrator 5:

Verzia produktu: Aktivácia cez:
ESET Endpoint Security pre Windows 5.x používateľské meno, heslo
ESET Endpoint Antivirus pre Windows 5.x používateľské meno, heslo
ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre macOS 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Smart Security Business Edition 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Endpoint Security pre Android 1.x používateľské meno, heslo
ESET Mobile Security Business Edition 1.x používateľské meno, heslo
ESET File Security pre Windows Server 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET File Security pre Microsoft Windows Server Core 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET File Security pre Linux/BSD/Solaris 4.0.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Mail Security pre Linux/BSD/Solaris 4.0.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Mail Security pre IBM Lotus Domino 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Security pre Kerio 4.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Gateway Security pre Linux/BSD/Solaris 4.0.x a staršia používateľské meno, heslo
ESET Security pre Microsoft SharePoint Server 4.x používateľské meno, heslo

Kompatibilita s konzolou ESET Remote Administrator 6:

Verzia produktu: Aktivácia cez:
ESET Endpoint Security pre Windows 6.x & 5.x 6.x - licenčný kľúč
5.x - používateľské meno, heslo
ESET Endpoint Antivirus pre Windows 6.x & 5.x 6.x - licenčný kľúč
5.x - používateľské meno, heslo
ESET Endpoint Security pre macOS 6.x licenčný kľúč
ESET Endpoint Antivirus pre macOS 6.x licenčný kľúč
ESET Shared Local Cache 1.x licenčný kľúč
ESET Virtualization Security pre VMware vShield 1.x licenčný kľúč
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre macOS 4.x používateľské meno, heslo
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition pre Linux Desktop 4.x používateľské meno, heslo
ESET Endpoint Security pre Android 2.x licenčný kľúč
ESET Mobile Device Management pre Apple iOS 6.3.x licenčný kľúč
ESET File Security pre Windows Server 6.x & 4.5.x 6.x - licenčný kľúč
4.5.x - používateľské meno, heslo
ESET File Security pre Microsoft Windows Server Core 4.5.x 4.5.x - používateľské meno, heslo
ESET File Security pre Linux/FreeBSD 4.5.x používateľské meno, heslo
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server 6.x & 4.5.x 6.x - licenčný kľúč
4.5.x - používateľské meno, heslo
ESET Mail Security pre Linux/FreeBSD 4.5.x používateľské meno, heslo
ESET Mail Security pre IBM Domino 6.x & 4.5.x 6.x - licenčný kľúč
4.5.x - používateľské meno, heslo
ESET Security pre Kerio 4.5.x používateľské meno, heslo
ESET Gateway Security pre Linux/FreeBSD 4.5.x používateľské meno, heslo
ESET Security pre Microsoft SharePoint Server 4.5.x používateľské meno, heslo
ESET Smart Security 4 Business Edition 4.2.76 používateľské meno, heslo
ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition 4.2.76 používateľské meno, heslo

Slovník pojmov

Licenčný kľúč

Jedinečný reťazec vo formáte XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý sa používa na identifikáciu vlastníka licencie a na jej aktiváciu.

Verejné ID

Krátky reťazec používaný na identifikáciu licencie pre tretiu stranu (napríklad pre správcu zabezpečenia zodpovedného za distribúciu licencií na zariadenia).

Vlastník licencie

Osoba, ktorá dostáva e-mail s nasledujúcimi údajmi o licencii: licenčný kľúč, verejné ID licencie, používateľské meno a heslo. Vlastník licencie môže distribúciou licencií na zariadenia poveriť správcu zabezpečenia (ktorý sa identifikuje e-mailom a heslom).

ESET License Administrator

Webové riešenie na správu licencií, či už ako vlastník licencie alebo správca zabezpečenia. Môžete monitorovať licencie a aktivované zariadenia a získať prehľad o udalostiach spojených s licenciami, ako je napríklad blížiaca sa expirácia, využívanie či oprávnenia.

Heslo nástroja ESET License Administrator

Heslo generované pre každú licenciu, ktoré je potrebné na prihlásenie používateľa do rozhrania nástroja ESET License Administrator. Ak máte licenčný kľúč, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Následne budete mať prístup k informáciám o vybraných licenciách a možnosť vykonávať akcie v rozhraní nástroja ESET License Administrator. Pre nových zákazníkov sa heslo nástroja ESET License Administrator automaticky vygeneruje pri objednávke alebo aktivácii licencie. Následne bude samostatne odoslané na kontaktný e-mail, aby sa zaistila čo najvyššia úroveň bezpečnosti.

Používateľské meno a heslo licencie

Prihlasovacie údaje používané na aktiváciu predchádzajúcich generácií bezpečnostných produktov ESET. Pomocou nástroja ESET License Administrator môžete licenčný kľúč skonvertovať na používateľské meno a heslo a používať tak aj staršie produkty. Možná je aj opačná konverzia používateľského mena a hesla na licenčný kľúč, vďaka čomu môžete využívať nové generácie bezpečnostných produktov ESET:

  • Konverzia používateľského mena/hesla na licenčný kľúč
  • Konverzia licenčného kľúča na používateľské meno/heslo

Správca zabezpečenia

Spravuje licencie a môže ním byť aj iná osoba ako vlastník licencie. Vlastník licencie môže licenciu delegovať na správcu zabezpečenia (autorizovať ho). Po prijatí môže správca zabezpečenia spravovať licenciu. Správca licencie potom môže licenciu používať na aktiváciu produktov ESET (priraďovanie zariadení).

Súbor *. lic produktu

Automaticky generovaný a digitálne podpísaný súbor používaný na aktiváciu produktu ESET a  poskytnutie nasledujúcich informácií o licencii:

  • Licenčné súbory – ak vám licencia umožňuje stiahnutie licenčného súboru (.lic) a používateľského mena a hesla, môžete pomocou týchto prihlasovacích údajov aktivovať staršie produkty.
  • Licenčné súbory offline – ak vám licencia umožňuje stiahnutie licenčného súboru offline (.lf), môžete daný súbor použiť na aktiváciu bez pripojenia na internet. Počet offline licencií sa odpočíta od celkového počtu dostupných licencií.

Systém Unilicense

Ako sa používa systém licencovania ESET Unilicense?

Schéma licencovania pre firmy

Systém licencovania Unilicense pokrýva väčšinu obľúbených operačných systémov počítačov, smartfónov, tabletov a súborových serverov. Môžete si tak „namiešať“ ochranu koncových zariadení medzi nižšie uvedenými zariadeniami. Platformu môžete zmeniť bez toho, aby ste si museli kupovať ďalšie licencie.

Pokrytie operačných systémov systémom licencovania Unilicense:

Počítač: Windows, Mac, Linux
Smartfón a tablet: Android, Symbian, Windows Mobile
Súborový server: Windows, Linux, BSD, Solaris


Step 1 icon

Skombinujte si licencie podľa potreby

Hlavnou výhodou systému licencovania ESET Unilicense je flexibilita. Systém ESET Unilicense pokrýva všetky základne a umožňuje vám skombinovať prvky ochrany koncových zariadení podľa toho, čo práve potrebujete, aby ste využili každú licenciu.

25 zariadení alebo menej: Vzťahuje sa na tieto koncové zariadenia: stolné počítače, notebooky, netbooky, terminály, virtuálne počítače, smartfóny a tablety.

Viac ako 25 zariadení: Vzťahuje sa na všetky vyššie uvedené zariadenia a pridáva podporu pre súborové servery.


Step 2 icon

Kedykoľvek prejdite na inú platformu

So systémom licencovania ESET Unilicense máte úplnú voľnosť pri prenose zabezpečenia z jednej platformy na inú. Môžete tak urobiť kedykoľvek počas platnosti licencie bez toho, aby ste si museli kupovať ďalšie licencie.

Predstavte si napríklad, že máte počítač s operačným systémom Windows a rozhodnete sa prejsť na Linux. S platnou licenciou ESET si môžete do toho istého počítača stiahnuť a nainštalovať napríklad riešenie ESET pre počítače so systémom Linux a použiť rovnaké licenčné údaje, aké ste dostali pri pôvodnom nákupe.


Step 3 icon

Preneste licenciu na iný počítač

Platnú licenciu ESET okrem toho môžete preniesť na úplne nový počítač, ak ten starý prestanete používať. Tento prenos podporuje aj zmenu operačného systému.

Predstavte si napríklad, že sa rozhodnete prestať používať počítač s operačným systémom Windows, ktorý je chránený produktom ESET, a začnete používať nový Mac. Aby ste pomocou produktu ESET ochránili nový Mac, stačí priniesť licenciu z počítača so systémom Windows, ktorý ste prestali používať, a jednoducho nainštalovať riešenie ESET pre Mac.