ESET sa v hodnotení ochrany pred APT hrozbami umiestnil najlepšie spomedzi dodávateľov z EÚ

Ďalší článok


ESET, globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti, bol označený za „Popredného hráča“ v hodnotení Radicati APT Protection Market Quadrant 2024, ktoré pokrýva segment bezpečnostných riešení v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT). V hodnotiacom kvadrante sa ESET umiestnil najlepšie spomedzi dodávateľov z Európskej únie.

Správa spoločnosti Radicati popisuje ako jednotliví dodávatelia bezpečnostných riešení obstoja v konkrétnych technologických trhoch v danom čase. V správe sa o spoločnosti ESET píše, že patrí medzi „súčasných lídrov trhu s produktmi, ktoré ponúkajú širokú a hlbokú funkcionalitu, ako aj solídnu víziu do budúcnosti.“ Najlepší hráči podľa Radicati formujú trh svojimi technológiami a strategickou víziou.

Medzi najviac vyzdvihované prednosti spoločnosti ESET patrí jednotná platforma pre správu bezpečnosti ESET PROTECT, ktorá spolu s nástrojom ESET Inspect poskytuje rozšírenú detekciu a reakciu (XDR) s vynikajúcim prehľadom, vyhodnocovaním rizík, reakciou na incidenty, ich vyšetrovaním a nápravou. Platforma je k dispozícii na nasadenie v cloude alebo on-premise a podporuje všetky hlavné operačné systémy, ako sú Windows, macOS a Linux. Správa Radicati ďalej zdôrazňuje, že riešenia spoločnosti ESET ponúkajú podporu viacerých jazykov a množstvo lokalizovaných verzií. 

Ďalšou kľúčovou oblasťou, ktorá prispela k úspechu spoločnosti ESET, je partnerstvo so spoločnosťou Intel, ktoré kombinuje riešenia ESET Endpoint Security s Intel® TDT ako ďalším zdrojom telemetrie hrozieb. Táto spolupráca pomáha pri detekcii hrozieb využívajúcich pokročilé techniky na vyhýbanie sa odhaleniu, ako sú zero-day varianty, binárna obfuskácia, maskovanie vo virtuálnom počítači a bezsúborové útoky.

„Teší nás, že spoločnosť Radicati už piatykrát po sebe zaradila ESET medzi Popredných hráčov v kvadrante hodnotiacom trh ochrany pred APT. Týmto úspechom ESET potvrdzuje svoje odhodlanie vyvíjať špičkový bezpečnostný softvér a náš záväzok k inováciám. Sme hrdí na to, že sme boli ocenení za naše úsilie v oblasti zvyšovania bezpečnosti technológií pre všetkých používateľov,“ povedal Juraj Malcho, technologický riaditeľ spoločnosti ESET.

Ochrana pred APT je definovaná ako „súbor integrovaných riešení na detekciu, prevenciu a prípadnú nápravu zero-day hrozieb a pretrvávajúcich škodlivých útokov“. Renomovaná spoločnosť Radicati, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu, zaraďuje dodávateľov do kvadrantu podľa dvoch kritérií: funkčnosti hodnotenej na základe rozsahu a hĺbky funkcií jednotlivých riešení dodávateľa a strategickej vízie, ktorá sa týka strategického smerovania dodávateľa.

Viac informácií o hodnotení Radicati APT Protection Market Quadrant 2024 nájdete na tejto stránke. Viac o riešení ESET PROTECT ELITE, ktoré obsahuje nástroj ESET Inspect, nájdete na našom webe.
 

O spoločnosti Radicati
Spoločnosť Radicati Group pokrýva všetky aspekty elektronickej pošty, bezpečnosti, sociálnych médií, okamžitých správ, archivácie informácií, dodržiavania predpisov, mobilných zariadení, webových služieb, zjednotenej komunikácie a ďalších. Spoločnosť poskytuje kvantitatívne aj kvalitatívne informácie vrátane podrobných informácií o veľkosti trhu, počte zákazníkov využívajúcich produkt a prognózach na celosvetovej úrovni, ako aj podrobné informácie o jednotlivých krajinách. Skupina Radicati Group poskytuje poradenstvo organizáciám s cieľom pomôcť im pri výbere správnych produktov, ktoré zodpovedajú ich obchodným potrebám, a tiež spolupracuje s dodávateľmi pri definovaní najlepšieho strategického smerovania ich produktov. Skupina Radicati Group tiež spolupracuje s investičnými spoločnosťami na celosvetovej úrovni s cieľom identifikovať a posúdiť nové investičné príležitosti.

O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a X.