ESET® TARGETED ATTACK PROTECTION

Prevencia a detekcia známych a neznámych hrozieb 

ESET Targeted Attack Protection solution icon

Security Management Center

Platforma ochrany koncových zariadení

Cloudový sandbox

Endpoint Detection & Response (EDR)

Doplnok na úplné šifrovanie disku

 • Security Management Center

 • Platforma na ochranu koncových zariadení

 • Cloudový sandbox

 • Endpoint Detection & Response (EDR)

 • Doplnok na úplné šifrovanie disku

ESET Targeted Attack Protection

Výkonná prevencia proti malvéru, zneužitiu a ransomware, rozšírená o ESET EDR a cloudový sandbox. Integrovaná a spravovaná z jedinej konzoly pre úplny prehľad o vašej sieti. Zahŕňa:

 • Ochrana pred cielenými útokmi
 • Pokročilá detekcia pretrvávajúcich hrozieb
 • Ochrana pred ransomware
 • Detekcia zero-day hrozieb
 • Ochrana pred únikom údajov
 • Úplná viditeľnosť siete

Balík riešení pre firmy obsahuje

Security Management Center

ESET Security Management Center je jednoducho použiteľná konzola na správu firemnej bezpečnosti. Zabezpečuje viditeľnosť v reálnom čase pre interné aj externé koncové zariadenia a poskytuje komplexné reporty stavu ESET produktov bežiacich na všetkých operačných systémoch. Všetky tieto funkcie sú spravované z jednej prehľadnej obrazovky.

Nová generácia ESET platformy ochrany koncových zariadení v sebe spája dôslednú prevenciu voči malvéru, zneužitiu zraniteľností a ransomwaru. Využíva viacvrstvový prístup spoločnosti ESET, ktorý zahŕňa strojové učenie, pokročilú analýzu vzorcov správania, big data a technologické know-how.

Cloudový sandbox

ESET Dynamic Threat Defense je cloudové sandboxové riešenie. Vyhodnocuje správanie všetkých odoslaných vzoriek pomocou informačných kanálov o hrozbách, so zapojením viacerých interných nástrojov spoločnosti ESET na statickú a dynamickú analýzu a s využitím údajov o reputácií na detekciu zero-day hrozieb.

Endpoint Detection & Response (EDR)

ESET Enterprise Inspector je najflexibilnejšie a najviac prispôsobiteľné EDR riešenie na trhu. Zabezpečuje podrobnú viditeľnosť a identifikáciu anomálií vo vzorcoch správania, ako aj narušení, posúdenie rizika, reakciu na incidenty, preskúmanie a účinnú nápravu.

Prípad použitia: Detekcia vzorcov správania a opakovaní porušovatelia

PROBLÉM

Vo svojej sieti máte používateľov, ktorí sú opakovanými porušovateľmi predpisov, pokiaľ ide o malvér.

Tí istí používatelia bývajú pravidelne infikovaní. Je to dôsledok rizikového správania? Alebo sú obeťami cielených útokov častejšie než iní používatelia?

RIEŠENIE

 • Jednoduché zobrazenie problémových používateľov a zariadení pomocou riešenia ESET Enterprise Inspector.
 • Rýchla analýza hlavných príčin s cieľom nájsť zdroj infekcií.
 • Odstránenie nájdených vektorov infekcií, ako sú e-mail, web alebo USB zariadenia.

Prípad použitia: Podrobná ochrana pre rôzne roly spoločnosti

PROBLÉM

Každá rola v spoločnosti vyžaduje iné úrovne ochrany. Vývojári alebo zamestnanci IT oddelenia vyžadujú iné možnosti zabezpečenia ako výkonný manažér alebo generálny riaditeľ.

RIEŠENIE

 • Konfigurácia jedinečnej politiky pre každý počítač alebo server v riešení ESET Security Management Center.
 • Automatické uplatňovanie rôznych politík podľa rôznych statických skupín používateľov alebo skupín Active Directory.
 • Automatická zmena nastavení konfigurácie jednoduchým premiestnením používateľa medzi skupinami.

Prípad použitia: Viditeľnosť siete

PROBLÉM

Niektoré firmy sa obávajú aplikácií, ktoré používatelia spúšťajú v systémoch.

Nielenže sa musíte obávať svojich bežne nainštalovaných aplikácií, ale aj prenosných aplikácií, ktoré sa v podstate nemusia inštalovať. Ako si nad nimi udržať kontrolu?

RIEŠENIE

 • Použitie riešenia ESET Enterprise Inspector na zobrazenie a filtrovanie všetkých nainštalovaných aplikácií v zariadeniach.
 • Zobrazenie a filtrovanie všetkých skriptov v zariadeniach.
 • Jednoduché zablokovanie spúšťania nepovolených skriptov alebo aplikácií.
 • Náprava oznámením nepovolených aplikácií používateľom a ich automatické odinštalovanie.

Prípad použitia: Malvér neobsahujúci súbory

PROBLÉM

Malvér neobsahujúci súbory je relatívne novou hrozbou a keďže existuje len v pamäti, vyžaduje iný prístup ako tradičný súborový malvér.

RIEŠENIE

 • Pokročilá kontrola pamäte, jedinečná technológia od spoločnosti ESET, chráni proti tomuto typu hrozieb monitorovaním správania škodlivých procesov a ich kontrolovaním v prípade, keď sa objavia v pamäti.
 • Obmedzuje zhromažďovanie údajov a skracuje čas zisťovania tým, že hrozbu nahrá do riešenia ESET Threat Intelligence s cieľom poskytnúť informácie o tom, ako hrozba funguje.
 • Viacvrstvová technológia, strojové učenie a ľudská odbornosť poskytujú našim zákazníkom najlepšiu možnú úroveň ochrany.

Rozšírte svoj bezpečnostný balík o šifrovania celého disku
ESET Full Disk Encryption

ESET Full Disk Encryption product, badge, Endpoint protection
 • Zabezpečenie súladu s nariadeniami o ochrane údajov (GDPR, PCI a ďalšie)
 • Vzdialené monitorovanie stavu šifrovania na koncových zariadeniach
 • Jednoduché a účinné riešenie ochrany firemných údajov

Viac informácií o ESET Full Disk Encryption

Mitsubishi logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2017
viac ako 9 tisíc koncových zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 tisíc e-mailových schránok

Canon logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 14 tisíc koncových zariadení

T-com logo

ISP bezpečnostný partner od roku 2008
2 milióny zákazníkov

Odporúčané služby

ESET Threat Monitoring

Denné monitorovanie dát/udalostí/upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector, a upozornení na hrozby, ako aj odporúčania na zmierňovanie rizika.

ESET Threat Hunting

Preskúmanie na požiadanie konkrétneho súboru dát, udalostí a upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector.

ESET Deployment & Upgrade Service

Inštalácia a konfigurácia konkrétneho produktu vo vašom prostredí s cieľom zjednodušenia a zabezpečenia činnosti firmy.

ESET Threat Intelligence

Včasné upozornenia na hrozby a komplexné informačné kanály z cloudového kyberpriestoru, ktoré spoločnosť ESET zhromažďuje od viac než 110 miliónov zaridení na celom svete.

ESET Technická podpora Premium

Prémiová podpora nepretržite poskytovaná dôkladne vyškolenými expertmi spoločnosti ESET zabezpečujúca minimálne reakčné časy s cieľom maximalizovať produktivitu a hodnotu riešení zabezpečenia od spoločnosti ESET.

Spoločnosť ESET zdieľa svoje poznatky a skúsenosti z oblasti IT bezpečnosti v tom najširšom zmysle slova. Zaujímajú sa nielen o vlastné produkty, ale aj o to, čo môžu pre zákazníka skutočne urobiť.

Rick van de Westelaken, De Volksbank

ESET nám poskytuje spoľahlivosť a stabilitu, vďaka čomu máme v produkt veľkú dôveru a vieme, že môžeme byť skutočne bez obáv. A to všetko za veľmi výhodnú cenu!

Eric Mattioni, manažér pre IS operácie, Nemocničné centrum v Luxemburgu

Myslel som si, že je normálne, ak bezpečnostný softvér nainštalovaný na počítačoch spôsobuje ich spomalenie. Produkty ESET sú však úplne iné. Pracujú na pozadí bez toho, aby sme si to vôbec všimli.

Hirokazu Minoguchi, odborník IT divízie, Mitsubishi Motors Corporation

Odkedy sme si nainštalovali ESET, nezaznamenali sme prakticky žiadne problémy s výkonom, pričom aplikácie a používatelia majú teraz na serveroch k dispozícii viac výpočtového času procesorov.

Christian Jandl, systémový inžinier, SPAR

Ponuka riešení šitá na mieru

Radi pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú vašim potrebám.
Stačí nám poskytnúť vaše kontaktné údaje, aby sme sa vám mohli ozvať.

Hľadáte viac?

Pridanie ochrany prístupu k dátam

ESET Secure Authentication

Jednoduché a účinné riešenie na zavedenie viacfaktorovej autentifikácie naprieč bežne používanými systémami pre firmy všetkých veľkostí.

 • Predchádzanie únikom údajov
 • Zabezpečenie súladu s nariadeniami
 • Jednoduchá správa autentifikácie

Pridanie komplexnej ochrany e-mailov

ESET Dynamic Mail Protection solution icon

ESET Dynamic Mail Protection

Firemné riešenie na kompletnú ochranu e-mailových schránok a mailových servorov obsahujúce antispam, anti-phishing a cloudový sandbox. Zahŕňa:

 • Security Management Center
 • Cloudový sandbox
 • Zabezpečenie e-mailov

Novinky zo sveta IT bezpečnosti

Blog

Od incidentu k jeho riešeniu: Ako zvládnuť kybernetický útok

Štyri fázy reakcie na bezpečnostné incidenty.

Zabezpečenie nástrojov Microsoft 365 pomocou riešenia ESET Cloud Office Security

Počet firiem spoliehajúcich sa na Microsoft 365 rastie. IT správcovia preto musia mať k dispozícii vhodné nástroje na správne zabezpečenie všetkých aktív v službe Microsoft 365 pred kybernetickými...

Tlačové správy

Slováci považujú vedu za dôležitú, no vedcov a ich prácu nepoznajú, hovorí manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou

S Paulínou Böhmerovou, manažérkou pre vzťahy s vedeckou komunitou, sme sa rozprávali o tom, prečo vzniklo ocenenie ESET Science Award a ako prebiehala jeho príprava v čase pandémie.

ESET: Aký bude rok 2021 z hľadiska IT bezpečnosti?

Bezpečnostní experti spoločnosti ESET sa na základe bezprecedentného roka 2020 rozhodli uskutočniť odhad, ako by z hľadiska IT bezpečnosti mohol vyzerať rok 2021.