Dve tretiny malých a stredných firiem sa počas uplynulého roka stretli s únikom dát, zistila spoločnosť ESET

Ďalší článok

Spoločnosť ESET, ktorá je globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zverejnila správu SMB Digital Security Sentiment Report 2022. Zamerala sa v nej na skúmanie vnímania kyberbezpečnostných hrozieb malými a strednými firmami (SMB) v širšom kontexte udalostí uplynulých mesiacov, ktoré mali vplyv na bezpečnosť vo svete. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 1 200 manažérov z firiem v Európe a Severnej Amerike. 

Podľa údajov z prieskumu, viac ako dve tretiny SMB firiem zažili počas uplynulých 12 mesiacov bezpečnostný incident súvisiaci s možným únikom dát. Zasiahnutým spoločnostiam to spôsobilo priemerné škody v hodnote takmer 220-tisíc €. Najväčšie obavy majú v súvislosti s kybernetickými útokmi firmy práve zo straty dát (29 %). Aj napriek tomu, že si manažéri uvedomujú možné dôsledky útoku, až 70 % z nich uviedlo, že investície firiem do zabezpečenia nedržia tempo s nedávnymi zmenami v ich prevádzkových režimoch, napríklad s hybridnou prácou. 

Dáta z najnovšej správy o kybernetickej bezpečnosti ESET Threat Report ukazujú medziročne 20-percentný nárast detekcií hrozieb. Až 83 % opýtaných predstaviteľov firiem si pritom myslí, že „kybernetická vojna je veľmi reálna hrozba, ktorá môže ovplyvniť všetkých,“ čo naznačuje, že neustále pribúdajúce hrozby významne vplývajú na zmýšľanie SMB spoločností. 74 % malých a stredných spoločností si zároveň myslí, že sú zraniteľnejšie voči kybernetickým útokom ako veľké korporácie. 

Pre respondentov predstavujú na najbližších 12 mesiacov najväčšie obavy tieto bezpečnostné výzvy: 

  • Malvér - celkovo 70 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný vo Švédsku – 50 % 
  • Útoky cez webové stránky - celkovo 67 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný v Španielsku – 87 %
  • Ransomvér  - celkovo 65 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný v Dánsku – 80 %
  • Bezpečnostné problémy tretích strán – 64 %
  • DDoS útoky - 60 % 
  • RDP (Remote Desktop Protocol) útoky - celkovo 60 %, štatisticky významný rozdiel bol zaznamenaný v Španielsku – 79 %


Ďalším zistením je, že firmy si príliš neveria v otázke svojej kybernetickej odolnosti. Iba 48 % respondentov uviedlo, že sa cítia pomerne alebo veľmi isto ohľadom svojej kybernetickej odolnosti. Zaujímavosťou je, že škandinávske krajiny (32 %) majú v tomto smere výrazne nižšie sebavedomie ako zvyšok Európy a Severnej Ameriky (49 %).

V čase vojny na Ukrajine a pretrvávajúcej práce na diaľku po pandémií považuje až 43 % opýtaných predstaviteľov firiem za faktor, ktorý najvýznamnejšie prispieva k riziku kybernetického útoku, nedostatočné povedomie zamestnancov o digitálnych hrozbách. Medzi ďalšie hlavné faktory patria útoky na úrovni štátov (37 %), zraniteľnosti v partnerskom a dodávateľskom reťazci (34 %), pretrvávajúca hybridná práca (32 %) a používanie protokolu na vzdialenú správu RDP (31 %).  

O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.