ESET bol v renomovanej správe o platformách XDR označený za „Významného dodávateľa“

Ďalší článok


  • ESET bol označený ako „Významný dodávateľ“ v prestížnej správe zameranej na platformy rozšírenej detekcie a reakcie XDR. 
  • Pri svojom prvom zaradení do prehľadu Extended Detection And Response Platforms (XDR) Landscape poskytla spoločnosť ESET informácie o balíku s XDR platformou ESET PROTECT Elite, komplexnom firemnom riešení na prevenciu, detekciu a reakciu.

ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bol zaradený do správy Extended Detection And Response Platforms Landscape, Q4 2023 analytickej spoločnosti Forrester. Správa poskytuje prehľad 29 dodávateľov riešení XDR. Spoločnosť Forrester uskutočnila výskum, ktorého cieľom bolo poskytnúť odborníkom na kybernetickú bezpečnosť prehľad o hodnote, ktorú môžu očakávať od poskytovateľa XDR. Správa pomáha zákazníkom pochopiť rozdiely medzi dodávateľmi a preskúmať možnosti na základe veľkosti a zamerania trhu.

XDR platformy, ktoré postupne nahrádzajú EDR, konsolidujú detekcie dôležité z hľadiska bezpečnosti z koncových bodov aj iných oblastí. Táto inovácia využíva cloudový prístup s robustnou infraštruktúrou veľkých dát, pričom pri detekciách využíva široké analytické skúsenosti, dôkladné preskúmanie hrozieb a rýchlu reakciou na ne. Prehľad XDR riešení od spoločnosti Forrester sa zameriava na hodnotovú ponuku, segmenty dodávateľov a aktívnych poskytovateľov na trhu. Dodávatelia uvedení v správe sa líšia podľa veľkosti, regiónu a prípadov použitia vrátane štyroch základných prípadov použitia, ktoré odzrkadľujú primárne očakávania kupujúcich: Native Detection Surface (endpoint), Native Detection Surface (workload), Incident Management a Threat Hunting.

Riešenie ESET PROTECT Elite poskytuje firmám a obchodným partnerom pokročilú XDR platformu, ktorá zvyšuje prehľad o dianí v sieti a možnosti vyhľadávania hrozieb. Toto komplexné riešenie integruje viacvrstvovú ochranu koncových zariadení s dvojfaktorovou autentifikáciou, ochranou serverov, pokročilou ochranou pred hrozbami, šifrovaním celého disku, ochranou e-mailovej komunikácie a ochranou cloudových aplikácií. Riešenie tiež poskytuje nástroj Vulnerability and Patch management s prioritizáciou a nápravou zraniteľností na základe rizík. Riešenie je ideálne pre organizácie, ktoré čelia výzvam v oblasti bezpečnostných zdrojov, pretože jeho súčasťou sú služby nepretržitého monitorovania a vyhľadávania hrozieb a zahŕňa digitálnu forenznú analýzu, analýzu hlavných príčin a usmernenia na nápravu incidentov.

Niektorí menej skúsení dodávatelia prichádzajú s množstvom rýchlo vyvinutých integrácií a funkcií, aby získali lepšie postavenie na trhu, čím často ohrozujú kvalitu detekcie. ESET starostlivo vyhodnocuje možné nové integrácie a zároveň dodržiava najvyššie štandardy potrebné na ich dodanie, aby sa predišlo potenciálnemu ohrozeniu kvality detekcie. Okrem štyroch základných prípadov použitia sa ESET zameriava na tri zo šiestich rozšírených prípadov použitia, ktoré sú spomínané v prehľade: Native Detection Surface (additional), Vulnerability Risk Management (VRM), Policy Violations, Misconfigurations a Detections As Code.

Zuzana Legáthová, Senior Manager of Analyst and Testers Relations spoločnosti ESET, zdôraznila: „Ako sa trh s XDR neustále rozvíja, zákazníci čelia rôznym výzvam a vyhodnocujú možnosti prechodu z EDR na XDR. Na úspešnú ochranu pred novo-vznikajúcimi hrozbami je nevyhnutné zvýšiť prehľad o dianí na koncových zariadeniach a sieťach. Prvé zaradenie nášho najvyššieho riešenia ESET PROTECT Elite do tejto správy a uznanie od spoločnosti Forrester nás ďalej utvrdzuje v odhodlaní stať sa kľúčovým hráčom na trhu rozšírenej detekcie a reakcie XDR a podčiarkuje nepretržité úsilie spoločnosti ESET poskytovať pokročilé a spoľahlivé bezpečnostné riešenia.“

Podrobnejšie informácie o spoločnosti ESET a jej riešeniach XDR nájdete na tomto odkaze. Celú správu Forrester Extended Detection And Response Platforms Landscape, Q4 2023 si môžu klienti spoločnosti Forrester stiahnuť alebo zakúpiť tu.


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.