ESET je podľa Radicati Market Quadrant „popredným hráčom" v ochrane firemných koncových zariadení

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

ESET, globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti, bol v správe Radicati Endpoint Security - Market Quadrant 2021 menovaný za „popredného hráča“. Správa hodnotí 18 dodávateľov bezpečnostných riešení pre koncové zariadenia z hľadiska funkčnosti produktov a strategickej vízie. Umiestnenie spoločnosti ESET v hodnotení potvrdzuje jej vedúcu pozíciu v ochrane firiem pred digitálnymi hrozbami.

Správa analytickej spoločnosti Radicati hodnotí lídrov na trhu, ktorých podľa výsledkov umiestňuje do štyroch kvadrantov. Na základe hodnotenia sa môžu spoločnosti od malých a stredných firiem až po veľké organizácie, vrátane vládnych inštitúcií, čo najlepšie rozhodnúť pri výbere bezpečnostných riešení pre svoje koncové zariadenia. ESET sa so svojím širokým portfóliom produktov umiestnil v pravom hornom, teda najlepšie hodnotenom kvadrante. Správa vyzdvihla najmä konzolu na správu zabezpečenia ESET PROTECT za „prehľadné informovanie o stave všetkých koncových zariadení, či už sa nachádzajú v priestoroch firmy alebo mimo nej a za komplexný prehľad ESET riešení na jednej konzole bezpečne zavedenej v priestoroch firmy alebo v cloude.“

Riešenia na ochranu koncových zariadení monitorujú, spravujú a chránia všetky koncové zariadenia vo firemnej sieti. Podľa Radicati „organizácie už nevnímajú zabezpečenie koncových zariadení iba ako samostatnú potrebu, ktorá ovplyvňuje iba koncové zariadenia, ale ako kľúčovú súčasť širšej firemnej ochrany, v rámci ktorej koncové zariadenia zdieľajú informácie o hrozbách a kontrolné mechanizmy so všetkými dôležitými prvkami ochrany.“ Nízka záťaž na systém, vysoký výkon, úspešnosť detekcií a kvalita riešení sú dôvody, vďaka ktorým ESET dlhodobo úspešne pokrýva potreby firiem.

„Sme veľmi radi, že sme získali umiestnenie „popredného hráča“ v správe Radicati Endpoint Security - Market Quadrant 2021. V spoločnosti ESET sa dlhodobo zameriavame na technologické inovácie, vďaka čomu dokážeme ponúkať široké portfólio produktov, ktoré sa vysporiada aj s tými najpokročilejšími hrozbami. Naším poslaním je poskytovať zákazníkom a partnerom tie najmodernejšie riešenia, aby sme im umožnili napredovať v ich podnikaní. Ochrana takéhoto progresu je zmyslom nášho pôsobenia,“ povedal technologický riaditeľ spoločnosti ESET Juraj Malcho.  

Viac o správe Radicati Endpoint Security - Market Quadrant 2021 sa dočítate na tomto odkaze. O našich produktoch pre firmy sa dozviete viac na našej stránke


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.