ESET je podľa Radicati Market Quadrant pre ochranu firemných koncových zariadení „popredným hráčom“ tretíkrát za sebou

Ďalší článok

Spoločnosť ESET, globálny líder v oblasti IT bezpečnosti, bola v správe spoločnosti Radicati 2020 Endpoint Security Market Quadrant menovaná za „popredného hráča“ tretí rok po sebe. Správa posudzovala 17 popredných bezpečnostných dodávateľov, hodnotila ich funkcionalitu a strategickú víziu, pričom spoločnosť ESET zaradila už tretí rok po sebe do top kvadrantu.

Radicati Market Quadrant je metrika používaná na znázornenie špecifického technologického trhu. Táto edícia sa venovala ochrane firemných koncových zariadení a zahrňuje zariadenia, softvér, cloudové služby a hybridné riešenia, ktoré pomáhajú zabezpečiť a spravovať koncové body obchodných organizácií všetkých veľkostí. Ako sa uvádza v správe, firmy dnes vnímajú tento segment ako neoddeliteľnú súčasť ochrany celej organizácie, pričom trh s „endpoint“ riešeniami zažíva exponenciálny rast. Podľa odhadu vzrastie tento segment z očakávaných 8,2 miliardy dolárov v roku 2020 na viac než 15,6 miliardy v roku 2024.

Radicati umiestňuje dodávateľov do kvadrantu podľa dvoch kritérií: funkčnosť a strategická vízia. Taktiež hodnotí kľúčové vlastnosti ako detekcia škodlivého kódu, internetová a e-mailová ochrana, šifrovanie, ochrana mobilných zariadení, prevencia pred stratou dát, detekcia a reakcia na hrozby (EDR) či riadenie detekcie a reakcie na hrozby (MDR). V správe sú poprední hráči označení za aktuálnych lídrov na trhu s produktmi, ktoré ponúkajú dostatočnú šírku a hĺbku funkcií a zároveň majú solídnu víziu budúcnosti.

Pozícia spoločnosti ESET ako „popredného hráča“ už tretí rok po sebe podčiarkuje inovatívnu povahu spoločnosti, pretože ako uvádza správa Radicati, akonáhle spoločnosť dospeje do tohto štádia, nemôže sa uspokojiť a musí neustále pokračovať v inováciách. Správa vyzdvihla riešenie ESET Endpoint Security pre vysoký výkon a vysokú mieru detekcie s nízkym využitím systémových prostriedkov či pre ľahké nasadenie a následné používanie. Spomína tiež vhodnosť pre spoločnosti s heterogénnym prostredím.

„Sme veľmi hrdí, že sme sa opäť zaradili medzi najlepších hráčov v správe spoločnosti Radicati 2020 Endpoint Security Market Quadrant. Stať sa popredným hráčom tretí rok po sebe demonštruje schopnosť spoločnosti ESET zostať inovatívnym a poskytovať našim zákazníkom najlepšie technologické riešenia. Trh s ochranou firemných koncových bodov neustále rastie a my sme odhodlaní vyvíjať spoľahlivú a ľahko aplikovateľnú ochranu pre organizácie všetkých foriem a veľkostí,“ uviedol Juraj Malcho, technický riaditeľ spoločnosti ESET.

Viac informácií o správe spoločnosti Radicati 2020 Endpoint Security Market Quadrant nájdete na tomto odkaze. Viac informácií o riešení ESET Endpoint Security si môžete prečítať na tejto stránke.