ESET Server Security spoľahlivo ochráni firemné dáta na mail, file a gateway serveroch

Ďalší článok

ESET Server Security pre Linux/BSD/Solaris je produktový rad spoločnosti ESET. Serverové riešenia ESET zaručujú zabezpečenie firemných sietí na rôznych vstupných bodoch a poskytujú ochranu proti všetkým druhom počítačových hroziebServerové riešenia ESET využívajú technológiu ThreatSense®, ktorá má vo verzii 3.0 optimalizované jadro, čím je zaručená vysoká rýchlosť skenovania a vynikajúca proaktívna detekcia. Samozrejmosťou je kompatibilita s ESET Remote Administrator v2.0. ESETMail Security kontroluje e-maily a ich prílohy spracúvané poštovými servermi. Keďže e-mail je jednou z najfrekventovanejších ciest, ktorými do počítačových systémov prenikajú infiltrácie, je v korporátnych prostrediach dôležité elektronickú poštu chrániť.

Kľúčové vlastnosti:
  • Rozšírená podpora agentov (ZMailer, Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Kerio Mail Server atď.) a platforiem (k Linux a FreeBSD pribudli NetBSD a Sun Solaris)
  • Transparentné skenovanie umožňuje kontrolu protokolov POP3, SMTP a IMAP

ESETGateway Securitykontroluje súbory prenášané cez gateways alebo proxy servery. Keďže jedným z častých kanálov prieniku infiltrácií do počítačových systémov sú internetové prehliadače, zodpovedná korporácia myslí na ochranu HTTP a FTP gateway pred všetkými aktuálnymi aj budúcimi hrozbami.

Kľúčové vlastnosti:
  • Rozšírená podpora  platforiem a systémov
  • Technológia čiastkového skenovania zaručuje bezpečnú a rýchlu kontrolu veľkých HTTP downloadov

ESETFile Security kontroluje súbory uložené na súborových serveroch. K najvyšším prioritám bezpečnostnej IT politiky každej firmy patrí ochrana súborov, a preto by firemní klienti mali myslieť na zabezpečenie ochrany informácií na file serveroch.

Kľúčové vlastnosti:
  • On-demand kontrola je jednorazová kontrola súborového systému spúšťaná z príkazového riadka a on-access kontrola (nepretržitá kontrola súborového systému)
  • Podpora 32 a 64-bitových systémov