ESET pomohol slovensko-maďarskému tímu k vynikajúcemu výsledku na najväčšom cvičení kybernetickej obrany NATO

Ďalší článok

 

Experti zo spoločnosti ESET sa v rámci spoločného tímu Slovenskej republiky a Maďarska zapojili do najväčšieho a najkomplexnejšieho cvičenia kybernetickej obrany na svete Locked Shields 2024. Cvičenie simulovalo reálne kybernetické útoky a zapojilo sa doňho 40 krajín. Spoločnosť ESET do cvičenia nasadila svoje bezpečnostné riešenia a viac ako 50 expertov, ktorí boli súčasťou viacerých taktických tímov. ESET tak pomohol zabezpečiť pre Slovensko špičkovú pozíciu.

ESET dodal slovensko-maďarskému tímu expertízu, aj vďaka ktorej sa umiestnil na prvých troch miestach v oblasti informácií o kybernetických hrozbách (cyber threat intelligence), ochrany klienta, forenznej analýzy a strategickej komunikácie. Celkovo slovensko-maďarský tím obsadil 4. miesto spomedzi 18 zúčastnených tímov zložených z podobných jednotiek z rôznych krajín.

Slovensko-maďarský tím úspešne napĺňal svoje strategické ciele a bol postavený nielen na odborných znalostiach a najmodernejších bezpečnostných technológiách, ale predovšetkým na komunikácii a intenzívnej spolupráci medzi účastníkmi. Experti spoločne bránili kritickú infraštruktúru fiktívnej krajiny Berylia pred masívnymi kybernetickými útokmi, ktorých cieľom bolo ochromiť krajinu a vyvolať verejné nepokoje.

„Locked Shields podporuje myšlienku, že spolupráca je jednou z najsilnejších stránok NATO - zvyšuje úroveň ochrany všetkých členských štátov, ich obyvateľov, firiem a kritickej infraštruktúry,“ povedal Juraj Malcho, technický riaditeľ spoločnosti ESET. „Spoločnosť ESET je hrdá na to, že môže podporiť Ministerstvo obrany SR v tomto cvičení simulujúcom reálne hrozby, a to poskytnutím expertov na kybernetickú bezpečnosť, forenznú analýzu, informácie o hrozbách, právnu a strategickú komunikáciu, ako aj našej XDR platformy kybernetickej bezpečnosti ESET Protect. Spoločne sme odolnejší voči pokusom o narušenie bezpečnosti zo strany akýchkoľvek útočníkov.“

Slovenský tím viedlo Centrum pre kybernetickú obranu Vojenského spravodajstva SR. Slovenský vládny sektor počas cvičenia zastupovali experti z ministerstiev obrany, financií, vnútra, dopravy a zahraničných vecí. Experti a technológie spoločnosti ESET prispeli k rýchlej detekcii a reakcii na kybernetické útoky. So zabezpečením aj správou infraštruktúry pomáhali aj experti zo slovenskej pobočky Palo Alto Networks a Orange Slovensko. Tím zaoberajúci sa právnymi výzvami v kybernetickom priestore viedol expert zo spoločnosti SIGNUM legal. Tím podporili aj talentovaní študenti a ich profesori zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a mladé slovenské talenty študujúce na zahraničných univerzitách.