ESET pravidelne vydáva aktualizácie svojich produktov

Ďalší článok

V ESETe sa stále meniacemu sa bezpečnostnému svetu adaptujeme rýchlo vďaka pravidelne vydávaným aktualizáciám. Tým stále zlepšujeme naše produkty a služby. Na zabezpečenie maximálnej ochrany je dôležité, aby mali naši používatelia tú najaktuálnejšiu verziu bezpečnostného softvéru. Akékoľvek bezpečnostné oznámenie berieme vážne a náš technologický tím neustále pracuje na vylepšeniach určených našim zákazníkom . Aktualizácie sú pritom dodávané automaticky, aby bolo ich zabezpečenie také hladké a bezpečné, ako je to len možné. Nedávno Project Zero tím spoločnosti Google ohlásil isté zraniteľnosti, na ktoré sme okamžite implementovali opravu. Za posledných desať dní nám reportovali dve zraniteľnosti. Prvú z nich 19. júna 2015, druhý z nich 26. júna 2015. V oboch prípadoch sme záležitosť vyriešili v priebehu troch dní, počas víkendu. Ubezpečili sme sa, že opravy sú k dispozícii automaticky pre všetkých zákazníkov cez pravidelné bezpečnostné aktualizácie našich produktov. „Chrániť zákazníkov je našou hlavnou prioritou, z toho dôvodu kontinuálne aktualizujeme a zlepšujeme naše produkty,“ hovorí Juraj Malcho, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti ESET. „Veľmi si ceníme oddanosť zodpovednému zverejneniu incidentu a kolaboratívnu povahu celého bezpečnostného priemyslu,“ dodáva Malcho. Viac informácií o automatických produktových aktualizáciách ESET produkty sú automaticky aktualizované niekoľkokrát denne, aby obsahovali najnovšie detekčné algoritmy a taktiež vylepšenia skenovania. Ak si chcete byť istý, že vo vašom systéme fungujú správne, prosím nasledujte inštrukcie v tomto článku Databázy znalostí: http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN85&viewlocale=sk_SK Obe zraniteľnosti boli ESETom ošetrené týmto systémom aktualizácií. Prvá v aktualizácii #11824 a druhá v aktualizácii #11861.