ESET predstavuje novú službu riadenej detekcie a reakcie (MDR) na zvýšenie zabezpečenia malých a stredných firiem

Ďalší článok

 

  • ESET spúšťa novú službu nepretržitej riadenej detekcie a reakcie MDR (Managed Detection and Response), ktorá je zameraná na malé a stredné firmy. 
  • Nová služba ESET MDR zabezpečuje monitorovanie, odhaľovanie a vyhľadávanie hrozieb, reakciu na incidenty a účinné techniky detekcie a reakcie. 
  • Služba ESET MDR predstavuje pre malé a stredné firmy výhodné riešenie, pretože správu rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) či analýzu najnovších hrozieb zverujú expertom zo spoločnosti ESET. Firmy tak na plné využívanie pokročilých bezpečnostných nástrojov nepotrebujú vlastné kapacity. 
  • Služba je dostupná ako doplnok k riešeniam ESET PROTECT Enterprise a ESET PROTECT Elite.

 
Spoločnosť ESET, ktorá patrí k svetovým lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, predstavila inovatívnu službu ESET MDR, teda riadenej detekcie a reakcie, zameranú na vyvíjajúce sa výzvy v digitálnom prostredí, ktorým čelia malé a stredné firmy. Uvedenie tejto služby predstavuje významný krok v rozširovaní portfólia bezpečnostných služieb spoločnosti ESET o ďalšie MDR riešenie. 

V rýchlo sa meniacom prostredí hrozieb hľadajú organizácie poskytovateľov služieb MDR s cieľom posilniť stav svojho zabezpečenia, znížiť počet falošných detekcií a zlepšiť svoje techniky na odhaľovanie a prešetrovanie hrozieb, ako aj reakciu na ne. Služba ESET MDR pre malé a stredné firmy je špeciálne navrhnutá tak, aby spĺňala tieto potreby a prinášala okamžité výhody vrátane bezprostrednej reakcie na incidenty. 

Služba ESET MDR ponúka celý rad kľúčových funkcií a výhod na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti organizácií. Kombinuje možnosti automatizácie s využitím umelej inteligencie, odborné znalosti a komplexné informácie o hrozbách na zaistenie bezkonkurenčnej detekcie hrozieb a reakcie na incidenty. Vďaka prístupu k nepretržite dostupnej bezpečnostnej službe sú preklenuté medzery v odborných znalostiach a znižuje sa tiež tlak na interné bezpečnostné tímy, aby sa mohli sústrediť na strategické iniciatívy. Okrem toho služba uľahčuje dodržiavanie právnych predpisov a pomáha firmám zaistiť kontrolné mechanizmy digitálnej bezpečnosti, ktoré sú kľúčovou podmienkou poistného krytia. 

Vďaka službe riadenej detekcie a reakcie ESET MDR môžu firmy prenechať správu nástroja rozšírenej detekcie a reakcie XDR či analýzu najnovších hrozieb spoločnosti ESET. Služba je navrhnutá tak, aby odborníci zo spoločnosti ESET okamžite vyšetrili bezpečnostné incidenty, prerušili všetky škodlivé aktivity a zastavili útočníkov. Služba je prispôsobená na riešenie výziev v hybridných pracovných prostrediach prostredníctvom vyhľadávania hrozieb, ich monitorovania a reakcie na ne, ako aj zavádzania spoľahlivých bezpečnostných opatrení, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkov spomedzi malých a stredných firiem. 

ESET MDR dokáže rýchlo odhaliť hrozby a okamžite na ne reagovať. Spoločnosť ESET na tento účel využíva vlastné inovatívne bezpečnostné technológie na zber jedinečných dát, najmä z oblastí, ktoré sú vystavené útokom sofistikovaných skupín kybernetických zločincov. Na zaistenie účinnej ochrany pred hrozbami majú zákazníci prístup aj ku knižnici príznakov podozrivého správania a možnosť vytvárať vlastné vzorce pravidiel, ktoré spúšťajú príslušné akcie v odpovedi na konkrétne detekcie aj podozrivé správanie, spustiteľné súbory a procesy.

„Dynamické – také je prostredie hrozieb. Útočníci sa čoraz častejšie zameriavajú na malé a stredné firmy, ktoré sú v mnohých prípadoch bezbranné z dôvodu nedostatku odborných znalostí, kapacity alebo obidvoch. Často sú jednoducho zaneprázdnené svojou každodennou prácou. Spoločnosť ESET, dlhoročný expert na kybernetickú bezpečnosť s mimoriadne významnou pozíciou medzi malými a strednými firmami a s viac ako 500 000 zákazníkmi z radov týchto firiem, vidí obrovský potenciál v ponuke cenovo dostupnej a škálovateľnej služby. Náš prístup výrazne znižuje riziko, že sa malé a stredné podniky stanú obeťami útokov ransomvéru a iných foriem bezpečnostných incidentov, pričom im tiež pomôže dodržiavať súlad s nariadeniami. Spustenie služby ESET MDR pre malé a stredné firmy predstavuje jednoduchý spôsob posilnenia zabezpečenia pre existujúcich zákazníkov používajúcich našu platformu ESET PROTECT, ktorá integruje všetky naše bezpečnostné moduly s nepretržite fungujúcou službou MDR, a to vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti analýzy hrozieb,“ povedal Michal Jankech, viceprezident spoločnosti ESET pre segment SMB a MSP.

Službu ESET MDR si môžete zakúpiť ako rozšírenie k balíkom ESET PROTECT Enterprise a ESET PROTECT Elite.

Podrobnejšie informácie o spoločnosti ESET a jej riešeniach MDR pre malé a stredné firmy nájdete tu.


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a X (niekdajší Twitter).