ESET vydal novú verziu EVA Pro

Ďalší článok

ESET Vulnerability AssessmentESET vydal novú verziu nástroja EVA Pro v.1.7 (ESET Vulnerability Assessment), ktorá ponúka viac atraktívnych funkcionalít. Medzi ne napríklad patrí možnosť hromadného importu zariadení do Zoznamu zariadení. Ocenia to najmä užívatelia, ktorých infraštruktúra obsahuje veľký počet zariadení dostupných z internetu a bolo by pre ne časovo náročné zadávať každé zariadenie manuálne.V systéme tiketových pravidiel bola v uvoľnenej verzii doplnená možnosť stanoviť lehoty k reakcii na zistenú zraniteľnosť a lehoty na jej vyriešenie. Pre skrátenie reakčnej doby v prípade zistenia zraniteľnosti je teraz možné využiť zasielanie informácií pomocou implementovanej funkcie RSS kanálu. Vytvorila sa tak možnosť získavať avíza o zraniteľnostiach napríklad pomocou smartfónov.Pre rozšírenie variability testovacích profilov bol pridaný testovací profil pre rýchle oskenovanie portov, ktorý odhalí otvorené porty bez ďalšieho zisťovania prípadnej zraniteľnosti. Emaily odchádzajúce z aplikácie majú tiež digitálny podpis dôveryhodnej certifikačnej autority.Viac o nástroji EVA Pro