ESET získal najlepšie hodnotenie v prevencii a reakcii spomedzi všetkých dodávateľov v testovaní AV-Comparatives

Ďalší článok  • ESET získal hodnotenie „Strategický líder“ v správe AV-Comparatives o ochrane koncových zariadení. 
  • Testované riešenie ESET PROTECT Enterprise vynikalo vysokým počtom zdetegovaných hrozieb, minimom falošných detekcií a intuitívnym rozhraním.


ESET, globálny líder v oblasti digitálnej bezpečnosti, získal po podrobení riešenia ESET PROTECT Enterprise náročnému testovaniu pozíciu Strategického lídra v tohtoročnej správe AV-Comparatives Endpoint Prevention and Response (EPR) Comparative Report. V rámci hodnotenia poprednou nezávislou organizáciou AV-Comparatives riešenie ESET PROTECT Enterprise prekonalo ďalších 11 konkurentov v 50 reálnych scenároch testujúcich prevenciu a reakciu. Výsledný kvadrant EPR CyberRisk zohľadňuje účinnosť produktu pri prevencii narušenia, vypočítané úspory a náklady na nákup produktu, presnosť prevádzky a oneskorenie pracovného postupu.

Riešenie ESET PROTECT Enterprise vo verzii 10.1, ktorá obsahuje platformu ESET PROTECT aj XDR nástroj ESET INSPECT, preukázalo svoju účinnosť pri poskytovaní robustných možností prevencie a reakcie na hrozby, ktoré výrazne trápia firmy. Počas testu riešenie účinne čelilo hrozbám zameraným na firemných používateľov, najmä zastavením hrozieb skôr, ako mohli preniknúť do sietí organizácií.

Kvadrant EPR CyberRisk zo správy AV-Comparatives Endpoint Prevention and Response (EPR) Comparative Report 2023 ukazujúci najvyššie umiestnenie ESET riešenia v ukazovateli prevencie a reakcie spomedzi všetkých testovaných produktov.ESET PROTECT Enterprise preukázal súbor opatrení na účinnú ochranu firemných systémov a sietí pred testovanými scenármi hrozieb a dosiahol najvyššiu mieru detekcie spomedzi všetkých testovaných produktov. Celkovo ESET PROTECT Enterprise vykázal 100 % mieru aktívnej odozvy a 100 % mieru pasívnej odozvy vo všetkých scenároch, čím preukázal svoju schopnosť automaticky zastaviť útoky a presne ich nahlásiť. Jeho zosúladenie s taktikami, technikami a postupmi (TTP) MITRE ATT&CK® výrazne pomáha aj začínajúcim SOC analytikom pri vykonávaní podrobného vyšetrovania a eskalácie riešenia incidentov v prípade potreby.

Ako sa uvádza v správe, ESET PROTECT Enterprise vyniká vysokou mierou detekcie, minimálnym počtom falošných poplachov a intuitívnym dizajnom. Organizácie, ktoré prešli na riešenie ESET, môžu v porovnaní s riešeniami iných dodávateľov nielen zvýšiť bezpečnosť, ale aj výrazne znížiť náklady na IT.

„Sme nesmierne hrdí na to, že sme získali v správe AV-Comparatives o ochrane koncových zariadení pozíciu Strategického lídra. Toto uznanie dokazuje naše odhodlanie poskytovať špičkové riešenia kybernetickej bezpečnosti pre firmy na celom svete. V spoločnosti ESET sa snažíme poskytovať organizáciám špičkové technológie, ktoré nielen zvyšujú ich bezpečnosť, ale aj znižujú prevádzkové náklady. Výsledky testov tejto správy posilňujú význam nášho poslania vytvárať bezpečnejší digitálny svet pre všetkých a podčiarkujú účinnosť našich možností prevencie a reakcie,“ hovorí Roman Kováč, riaditeľ výskumu spoločnosti ESET. 

„ESET neustále dokazuje svoju silu v oblasti bezpečnosti koncových zariadení a EDR, pričom od začiatku EPR testovania získal certifikáciu už štyri roky po sebe. Výnimočný výkon spoločnosti ESET je uznávaný aj v popredných porovnávacích kritériách firemnej bezpečnosti, čo ju v tomto odvetví odlišuje,“ uviedol Andreas Clementi, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti AV-Comparatives.

ESET bol jedným z iba štyroch dodávateľov, ktorí získali najvyššie postavenie v kvadrante EPR CyberRisk. Tieto vynikajúce výsledky potvrdzujú pozíciu spoločnosti ESET ako Strategického lídra v ponímaní AV-Comparatives. ESET neustále pracuje na tom, aby vynikal v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v ponuke inovatívnych riešení, ktoré účinne chránia organizácie. 

Viac informácií o výsledkoch spoločnosti ESET v AV-Comparatives EPR Test 2023 nájdete na tejto stránke.


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.