ESET získal označenie „Cybersecurity Made in Europe“ organizácie ECSO

Ďalší článok

ESET je jednou z prvých európskych IT bezpečnostných spoločností, ktorej Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť (ECSO) udelila označenie „Cybersecurity Made in Europe“. Toto označenie podčiarkuje kvalitu a hodnoty európskych dodávateľov bezpečnostných riešení, ktorí spĺňajú presne definované kritériá. Je to ďalšie uznanie schopnosti a záväzkov spoločnosti ESET chrániť občanov, firmy aj štátne inštitúcie pred kybernetickými hrozbami. Certifikačný proces vykonalo slovenské Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.  

„ESET sa ako popredný dodávateľ bezpečnostných riešení so sídlom v Európe teší zo získania tohto označenia. Podčiarkuje to náš záväzok k nášmu domovu v strednej Európe a podpore inovácií v tomto regióne,“ hovorí Andrew Lee, Director of Government Affairs spoločnosti ESET. „Aj keď je dnes ESET globálnou spoločnosťou, sme naďalej hrdí na naše európske korene a na vysokú reputáciu našich produktov a služieb.“

Spoločnosť ESET vznikla pred viac ako 30 rokmi a stále má sídlo v Bratislave. Jej poslaním je zabezpečiť, aby používatelia na celom svete mohli plne využívať obrovský potenciál čoraz viac digitálneho sveta. Na úrovni Európskej únie vybudoval ESET efektívne partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom, ktoré vychádzajú z odborných znalostí oboch sektorov. Výsledkom je napríklad rozšírenie spolupráce v oblasti výskumu s významnými európskymi vedeckými projektmi a spolupráca s bezpečnostnými organizáciami, ktorých úlohou je ochrana kyberpriestoru.

Na získanie značky ECSO „Cybersecurity Made in Europe“ musia spoločnosti preukázať, že:

  • sídlo spoločnosti sa nachádza v Európe;
  • väčšina zamestnancov je zamestnaných v Európe;
  • hlavným trhom je Európa;
  • je splnených 10 základných bezpečnostných požiadaviek stanovených agentúrou ENISA, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby sa výrobky a služby v informačných a komunikačných technológiách mohli považovať za bezpečné.

 

O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.