Nobelista Kip Thorne predsedá medzinárodnej komisii ESET Science Award v roku 2020

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

O laureátoch ocenenia ESET Science Award bude rozhodovať medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny – Kipom Thornom.  Americký a medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziku. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Interstellar. Spolu s ďalšími členmi komisie bude rozhodovať o laureátoch dvoch kategórií ocenenia ESET Science Award: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Medzinárodná komisia zložená z uznávaných vedcov je jedným z pilierov ocenenia ESET Science Award. Pri hodnotení finalistov a výbere laureátov posudzuje rôznorodé parametre vedeckej práce: aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov.

Predsedom komisie v roku 2019 bol nemecký biofyzik Erwin Neher. Ten v roku 1991 získal Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za vývoj metód, ktoré ukázali, že iónové kanály existujú v bunkovej membráne a ktoré umožnili študovať ich vlastnosti. Na jeho pôsobenie v komisii v tomto roku nadviaže americký fyzik Kip Thorne. Ako jeden z trojice vedcov získal  Nobelovu cenu v roku 2017 za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Kip Thorne je jedným z popredných svetových odborníkov na astrofyzikálne implikácie Einsteinovej teórie relativity. Po svojom odchode do dôchodku aktívnejšie rozbehol nové smery svojej kariéry, vrátane písania kníh, či slávneho filmu Interstellar, pri ktorom bol nielen ako poradca, ale aj ako spoluautor pôvodného konceptu filmu.

Medzinárodnú komisiu tvoria aj ďalší rešpektovaní vedci:

Hana Dvořáková je česká chemička a filantropka, ktorá svoju vedeckú kariéru venovala výskumu látky proti vírusu HIV.  V roku 2013 založila s manželom Dalimilom Nadáciu Experientia, ktorá podporuje mladých vedcov z odboru organickej, bioorganickej a medicinálnej chémie s cieľom posunúť českú chémiu smerom k celosvetovej špičke.

Rolf-Dieter Heuer je experimentálny časticový fyzik. Vo svojej vedeckej činnosti sa doteraz venoval najmä štúdiu elektrón-pozitrónových reakcií, vývoju experimentálnych techník, ako aj konštrukcii a chodu veľkých detektorov. V rokoch 2009 až 2015 bol generálnym riaditeľom CERN-u a v súčasnosti je predsedom skupiny vedúcich vedeckých poradcov Európskej komisie.

Tibor Krisztin je maďarský matematik, ktorý sa venuje dynamickým systémom a diferenciálnym rovniciam. Od roku 2000 je profesorom matematiky na Bolyaiovom inštitúte, patriacom pod Segedínsku univerzitu, kde v rokoch 2011 – 2014 pôsobil aj ako riaditeľ inštitútu.

Ralf Riedel pôsobí na Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte. Jeho súčasný výskum sa sústreďuje na dve hlavné oblasti – na molekulárnu syntézu progresívnych keramických materiálov pre štrukturálne, funkčné a s energiou spojené použitia, ako aj na syntézu nových anorganických materiálov založených na nitride, prostredníctvom ultra-vysokého tlaku.

Fiona Watt je britská vedkyňa, medzinárodne známa vďaka jej výskumu kmeňových buniek. Sústreďuje sa na úlohu kmeňových buniek pri údržbe kože, ktorá sa počas nášho života kontinuálne opravuje a vymieňa.

O ďalšej kategórii ESET Science Award, Výnimočný vysokoškolský pedagóg, rozhoduje komisia zložená zo zástupcov slovenských vysokých škôl. Laureáti všetkých troch kategórií budú vyhlásení prostredníctvom online podujatia na facebookovom profile ESET Science Award stredu 14. októbra o 13.30.

Viac informácií nájdete na www.esetscienceaward.sk