Ocenenie excelentných vedcov ESET Science Award má tohtoročných laureátov. Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy sa stal fyzik Ján Dusza

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

Medzinárodná komisia, ktorej predsedá laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, vybrala laureátov ocenenia ESET Science Award. V hlavnej kategórii, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, si ocenenie priamo z rúk profesora Kipa Thorna prebral materiálový fyzik Ján Dusza. Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal Jozef Zajac.

V sobotu 16. októbra sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia ESET Science Award, a to v troch kategóriách – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Ocenenie už po tretí rok skladá poctu špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle a ich vedecká práca a výsledky sú prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti.

Predseda medzinárodnej komisie Kip Thorne, ktorý odovzdal ocenenia v dvoch hlavných kategóriách, ocenil po finálnom zasadnutí komisie svetovú úroveň slovenských vedcov: „Výber laureátov bol aj tento rok nesmierne náročný, keďže všetci finalisti sú vo svojich oblastiach excelentní. Laureátom ale aj finalistom ocenenia prajem, aby pre svoj výskum nachádzali podporu autorít rovnako ako verejnosti.“

Laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

„Laureáti, ale aj finalisti ocenenia ESET Science Award opakovane dokazujú svetovú úroveň vedy na Slovensku,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti ESET, Richard Marko. „Ich práca je bez ohľadu na oblasť, ktorej sa venujú, nesmierne dôležitá, a to na Slovensku aj vo svete. Spoločnosť dnes čelí zásadným globálnym výzvam, vrátane šíriacich sa dezinformácií a nedôvery vo vedu a jej výsledky. Naša dôvera vo vedcov a vedkyne však zostáva silná a sme radi, že môžeme ich činnosť aj naďalej podporovať. Veríme, že vedci a vedecké poznatky posúvajú našu krajinu vpred.“

Slávnostného galavečera sa tento rok zúčastnila aj medzinárodná komisia, ktorá vyberala laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Členmi medzinárodnej komisie boli okrem profesora Kipa Thorna aj biologička Fiona Watt, chemička a filantropka Hana Dvořáková, profesor anorganickej chémie Ralf Riedel a profesor matematiky Tibor Krisztin. Laureáta kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg vybrala domáca komisia, zložená zo zástupcov slovenských univerzít.

O laureátoch ocenenia ESET Science Award ale nerozhodovali iba odborné komisie. Svoju laureátku si vybrala aj verejnosť, a to prostredníctvom online hlasovania. Favoritkou slovenskej verejnosti sa tento rok stala biochemička Katarína Mikušová, ktorá sa na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK venuje výskumu bacila, ktorý spôsobuje tuberkulózu.

Ján Dusza, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Ján Dusza pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Celý svoj profesionálny život sa venuje výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov. Tie si vďaka svojim vlastnostiam nachádzajú uplatnenie v najnáročnejších podmienkach z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí. Rodák z Gemera pochádza z roľníckej rodiny, no vďaka strýkovi sa dostal k štúdiu fyziky. Významne ho ovplyvnil aj pobyt v Stuttgarte, toho času na jednom z najlepších pracovísk na svete pre výskum v oblasti progresívnych keramických materiálov. Celá jeho vedecká kariéra je spojená s Košicami. Tam spolu s kolegami založili aj Výskumné centrum PROMATECH, ktoré produkuje výsledky svetovej úrovne.

Viac informácií o Jánovi Duszovi nájdete TU.

Ladislav Valkovič, laureát kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ladislav Valkovič sa na Ústave merania Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite zaoberá tým, ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov. Ladislav Valkovič pracuje na vývoji a aplikácii neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív pomocou magnetickej rezonancie, pričom v poslednom čase sa zameriava najmä na ľudské srdce. Za svoje doteraz najväčšie úspechy považuje vývoj rýchlej metódy meranie metabolických procesov vo svale, ktorá ich umožňuje merať aj počas cvičenia, a neinvazívnej metódy na meranie metabolických procesov v pečeni. Po štúdiu biomedicínskeho inžinierstva v Žiline pôsobil na Lekárskej univerzite vo Viedni a na Slovenskej akadémii vied. Počas výskumného pobytu v Zürichu sa dostal k téme metabolického zobrazovania. Od roku 2015 okrem Slovenskej akadémie vied pracuje na meraní metabolizmu srdca aj na Univerzite v Oxforde.

Viac informácií o Ladislavovi Valkovičovi nájdete TU.

Jozef Zajac, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Jozef Zajac je dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, kde sa venuje téme progresívnych výrobných technológií. Práve tie sa v priemysle využívajú už niekoľko desaťročí, no najlepšie roky majú podľa Jozefa Zajaca ešte pred sebou. Na rozdiel od konvenčných metód obrábania materiálov totiž nie sú založené na mechanickej práci, ale na fyzikálnych, chemických a netradičných pohybových princípoch, ako je obrábanie s využitím vodného prúdu, laseru, plazmy, ultrazvuku a podobne. V mnohých prípadoch ide podľa profesora Zajaca o jediný možný spôsob výroby súčiastky. Z pohľadu univerzitného pedagóga Jozef Zajac zdôrazňuje význam prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou. Jeho fakulta dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 percent z nich aj ostáva pracovať na Slovensku.

Viac informácií o Jozefovi Zajacovi nájdete TU.

Viac informácií nájdete na webe www.esetscienceaward.sk.


O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.