Spoločnosť ESET predstavuje novú globálnu propozíciu značky: Progress. Protected.

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

 

Spoločnosť ESET uvádza novú globálnu propozíciu značky so sloganom „Progress. Protected.“, čím odkazuje na svoje poslanie chrániť technologický progres. Túto myšlienku komunikuje prostredníctvom integrovanej televíznej, digitálnej a printovej kampane. ESET verejnosti predstaví niekoľko svetovo uznávaných osobností z rôznych oblastí života, ktoré poskytnú svoje vlastné inšpiratívne postrehy o tom, čo pre nich znamená technologický pokrok a ako pomáha meniť svet k lepšiemu. Do produkcie kampane bol zapojený aj dokumentarista nominovaný na Oscara.

Nová propozícia značky bola inšpirovaná myšlienkou, že hoci ľudské nápady zostávajú hlavnou hnacou silou napredovania ľudstva, progres sa rozvíja vďaka nášmu vzájomnému prepojeniu, ktoré nám poskytujú technológie. Ochrana technológií je preto kľúčový faktor progresu. Ľudský a technologický pokrok je dnes voči útokom zraniteľnejší ako kedykoľvek predtým. Spoločnosť ESET je pripravená podieľať sa na ochrane inovácií poskytovaním špičkových bezpečnostných riešení a služieb.

„Svet sa mení neuveriteľným tempom. V čase založenia spoločnosti ESET bol internet ešte v plienkach. Dnes sú technológie súčasťou všetkého, čo robíme, a sú kľúčové pri rozvoji a napredovaní ľudstva,“ vysvetľuje Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET. „Chrániť technológie znamená chrániť pokrok a práve toto vnímam ako dôležitú úlohu pre spoločnosť ESET. Z tohto dôvodu kladieme veľký dôraz aj na rôzne iniciatívy v oblasti technológií, výskumu a spoločenskej zodpovednosti v spolupráci s našimi kolegami, zákazníkmi, partnermi a komunitami, ktorých sme silnou súčasťou.“ 

ESET uvádza koncept Progress. Protected. vo forme krátkych video rozhovorov a inšpiratívnych reklamných spotov, ktoré nakrútil dokumentarista nominovaný na Oscara, Hubert Davies. Poprední predstavitelia vedy, vzdelávania, inovácií a vesmírneho výskumu v nich prinášajú svoje odborné pohľady na technologický progres. Postrehy týchto výnimočných osobností oživia na mieru vytvorené ilustrácie od štyroch popredných umelcov, ktorými sú John Tomac, Jun Cen, Marcellus Hall a Bruno Mangyoku, pričom budú použité digitálnej aj printovej podobe.

ESET chce týmto spôsobom vzdať poctu osobnostiam, ktoré vo svojej oblasti stelesňujú pokrok. Spoločnosť ESET si ich vybrala ako predstaviteľov sily ľudského napredovania. Sú nimi:   

  • Chris Hadfield, astronaut, inžinier, pilot a autor štyroch medzinárodných bestsellerov, ktorého ESET vybral za predstaviteľa technologického progresu a inovácií dosiahnutých prostredníctvom spolupráce. O pohľade Chrisa Hadfielda na progres sa dozviete v tomto videu

  • Dr. Mimi Ito, kultúrna antropologička, profesorka na výskumnom inštitúte humanitných vied na Kalifornskej univerzite, bola vybraná za oblasť výskumu a propagácie podpory mládeže v oblasti technológií v záujme bezpečnej a inovatívnej budúcnosti. 

  • Dr. Ayana Elizabeth Johnson, morská biologička, spoluzakladateľka neziskovej organizácie Urban Ocean Lab a iniciatívy The All We Can Save Project (Všetko, čo dokážeme zachrániť) v oblasti klímy, ako aj spolutvorkyňa podcastu s názvom How to Save a Planet (Ako zachrániť planétu), bola vybraná za svoju prácu zasvätenú ochrane oceánov a zvyšovaniu povedomia o klimatických riešeniach s vidinou lepšej budúcnosti pre našu planétu. 

  • Steven Johnson, autor trinástich kníh zameraných na prelínanie vedy, technológií a osobných skúseností a moderátor podcastu s názvom American Innovations (Americké inovácie), bol vybraný za výskum histórie novátorských myšlienok a roly, ktorú zohráva diverzita pri vyváraní najinovatívnejších riešení pre súčasnosť aj budúcnosť. 

“Veríme, že technológie majú schopnosť meniť svet k lepšiemu. To, čo sa nám zdá byť neuskutočniteľné, sa o pár rokov stáva bežnou súčasťou nášho života. Využívanie technológií na riešenie komplexných problémov, rozvoj modernej spoločnosti, či priestor na sebarealizáciu každého z nás, to všetko nám ponúka svet technológií. Napriek tomu, že nie všetci vidia v technológiách iba nástroj pre napredovanie, je nepopierateľné, že inovácie posúvajú ľudstvo vpred. Poslaním spoločnosti ESET je chrániť digitálny svet a vytvárať tak bezpečné prostredie pre ľudský pokrok,“ uzatvára Peter Ohrajter, riaditeľ marketingu a korporátnej komunikácie spoločnosti ESET. 

Viac informácií o koncepte Progress. Protected. nájdete na našom webe


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.