ESET Plugin pre Cisco NAC už vo verzii Release Candidate

Ďalší článok

ESET Plugin pre Cisco NAC prešiel beta testovaním a od dnešného dňa je vo fáze takzvaného Release Candidate, tzn. v takmer finálnej verzii. Produkt čaká posledné praktické testovanie Verzia Release Candidate bude vo verejnom testovaní štandardne aspoň 4 týždne. Následná plná oficiálna verzia sa už z hľadiska funkčnosti meniť nebude.ESET Plugin pre Cisco NAC Release Candidate je k dispozícii na stiahnutie tu.Cisco NAC je technológia, ktorá v spojení s Cisco zariadeniami (switche, routery), napomáha zvyšovaniu bezpečnosti v rámci vnútropodnikových sietí. Systém NAC zabezpečí povolenie alebo zamietnutie prístupu klienta ku kritickým sieťam, alebo sieťovým zdrojom podľa zisteného bezpečnostného stavu klienta. Týmto spôsobom možno zlepšiť bezpečnosť celej počítačovej siete.Počítač pripojený do siete s neaktuálnou vírusovou databázou môže predstavovať vážny bezpečnostný problém. Neaktualizovaný antivírus nemusí zachytiť najnovšie vírusové infekcie na sieti, čo môže spôsobiť infikovanie klienta. Náklady vynaložené na prevenciu voči vniknutiu vírusov do počítača a implementáciu NAC sú oveľa nižšie ako náklady potrebné na odstránenie následkov spojených s vyčíňaním vírusov v sieti. Cisco NAC tak pomáha zabezpečiť dobrý bezpečnostný stav klientskej pracovnej stanice už na úrovni hardvérových sieťových zariadení.Cisco NAC spolupracuje s antívírusovými programami od ESETu, ktoré podávajú informácie o bezpečnostnom stave (napr. verzia inštalovanej vírusovej databázy) klientskych pracovných staníc priamo na NAC server ešte predtým ako je počítač pripojený do firemnej počítačovej siete.