Konferencia Informačná bezpečnosť 2010

Ďalší článok

Spoločnosť ESET, svetový výrobca bezpečnostného softvéru pre firemnú klientelu a domácnosti, pozýva záujemcov o informačnú bezpečnosť, najmä však pracovníkov poskytujúcich informatické služby, prevádzkovateľov a správcov informačných systémov na konferecniu Informačná bezpečnosť 2010. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB) a v tomto roku sa bude konať 10. februára 2010 od 9.00 hod. v Kongresovom centre Technopol na Kutlíkovej ulici 17 v Bratislave. Prihlásiť sa je možné do 31.1.2010. Podrobný program konferencie Informačná bezpečnosť 2010, ako aj prihlášku nájdete tu.Cieľom SASIB je napomáhať zvyšovaniu právneho vedomia a odborných znalostí svojich členov, ako aj odbornej a laickej verejnosti v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany software. Ďalšm významným cieľom SASIB je zabezpečiť trvale vysokú odbornú úroveň služieb poskytovaných členmi SASIB v oblasti bezpečnosti informačných systémov a v oblasti ochrany informácií, bez ohľadu na ich charakter a typ informačného nosiča, pred možným únikom, stratou, zneužitím, neoprávnenou zmenou alebo poškodením. SASIB si tiež kladie za cieľ podporovať aktivity orgánov štátnej správy pri vytváraní štúdií a doporučení v oblasti informačnej bezpečnosti a v boji proti informačnej kriminalite.