Februárový rebríček počítačových hrozieb potvrdzuje nástup adware

Ďalší článok

TOP 5 februárových globálnych hrozieb tvorí takmer výlučne adware, jeho globálnu dominanciu zaznamenala aj lokálna štatistika za Slovensko Globálne aj lokálne sa vo februári najviac šíril adware. Štatistický systém ESET ThreatSense.Net ®, ktorý je súčasťou bezpečnostných riešení ESET a zbiera štatistické balíčky s informáciami o type a počte infiltrácií, zachytených na počítačoch viac ako 20 miliónov dobrovoľných užívateľov z celého sveta, však v druhom mesiaci 2008 vyhodnotil za najviac rozšírené hrozby zmes škodlivých kódov, ktoré ESET deteguje ako INF/Autorun (9,43%).  INF/Autorun je zmes počítačových hrozieb využívajúcich súbor autorun.inf s informáciou, ktorá spustí infiltráciu automaticky po vložení prenosného média, najčastejšie USB nosiča. Varianty adware, modifikujúce výsledky vyhľadávania (reklamy) alebo podsúvajúce vlastné vyhľadávače so súhrnným označením Win32/Adware.SearchAid, obsadili vo februári druhé miesto globálneho rebríčka hrozieb (8,05%). Podobná aplikácia je na treťom mieste s označením Win32/Toolbar.MyWebSearch (3,11%). Prvú päticu globálne najrozšírenejších hrozieb uzatvárajú agresívne programy na otváranie pop-up okien s nevyžiadanou reklamou a snahou vyhnúť sa detekcii antivírusovým programom Win32/AdwareVirtumonde (2,09%) a Win32/Adware.Virtumonde.FP (1,69%). Slovensko
Razantný nástup adware sa prejavil aj v štatistickom rebríčku za Slovensko. Prvé miesto, ktoré dlhodobo obsadzoval červ  Netsky.Q, obsadili varianty adware Win32/Adware.SearchAid (10,11%), nasledované Win32/Netsky.Q (9,47%) a INF/Autorun (7,90%). Viac ako štyri a pol percentný podiel na februárových hrozbách má na štvrtom mieste Win32/Toolbar.MyWebSearch. Technológia ThreatSense.Net®
ThreatSense.Net® zbiera anonymné štatistické balíčky, ktoré obsahujú informácie o type a počte infiltrácií zachytených na počítači daného užívateľa. Vďaka týmto údajom majú vírusové laboratóriá spoločnosti ESET veľmi presné a relevantné informácie o najrozšírenejších infiltráciách. Infiltrácie, ktoré sú zachytené heuristickou analýzou sú spracované, a je proti nim vydaná účinná aktualizácia ešte skôr, ako sa stihnú masovo rozšíriť, či zmutovať do odlišnej varianty.