Počítačové hrozby: Do popredia sa dostávajú hrozby útočiace na media súbory

Ďalší článok

V domácich štatistikách sa poradie hrozieb nemení, iba podiel na všetkých detegovaných hrozbách je vyššíOproti minulému mesiacu sa poradie najrozšírenejších hrozieb nemenilo. Vyplýva to z výsledkov štatistického systému ESET ThreatSense.Net® za mesiac október. Najčastejšie zachytenou počítačovou infiltráciou bol trójsky kôň Win32/PSW.OnLineGames (11,30%), vykrádajúci hodnotné artefakty z online hier. Hrozby, súhrnne označované ako INF/Autorun dosahujú na druhom mieste 6,54% zo všetkých detegovaných hrozieb v októbri.  Win32/Toolbar.MyWebSearch ostáva tak ako v minulom mesiaci, aj tentokrát na treťom mieste (2,79%). Ide o nevyžiadanú aplikáciu v podobe adware, konkrétne o prídavnú lištu vyhľadávača. Neustále silnejšiu pozíciu v rebríčku najrozšírenejších hrozieb získava zmes súborov, nachádzajúca sa vo vykrádačoch používateľských údajov - Win32/Pacex.Gen, keď jej v októbri patrí štvrté miesto (2,76%). Prvú päťku v globálnom rebríčku hrozieb uzatvára WMA/TrojanDownloader.Wimad.N (1,87%). Tento Windows media súbor presmeruje prehrávač na útočníkovu stránku, aby používateľovi nainštaloval škodlivé komponenty, vrátane adware.Rebríček najčastejších hrozieb detegovaných na Slovensku si tentokrát nemení.  Prvé miesto patrí Win32/Netsky.Q (4,94%). INF/Autorun ostáva na druhom mieste s identickým pokrytím ako v septembri -  3,88% pokrytie a tretie miesto patrí adware Win32/Toolbar.MyWebSearch (3,49%). Zaujímavým bodom na októbrovej štatistike je nárast podielu unikátnych hrozieb zo Slovenska na všetkých nových hrozbách. Kým posledný štvrťrok znamenali unikátne hrozby zachytené v SR jemne nad 1% (1,02% v 07 a 08/2008; 1,11% v 09/2008), októbrový podiel je 1,62%. Pre porovnanie, unikátne hrozby zachytené v Česku sa pohybujú okolo 2%, v Rusku a USA okolo 5%, v Číne okolo 7%.