Najčastejšou infiltráciou v marci bol trojan na vykrádanie hesiel Agent.NCC

Ďalší článok

Najrozšírenejšou infiltráciou bol v treťom mesiaci tohto roka Win32/PSW.Agent.NCC. Vyplýva to zo  štatistických dát získaných pomocou technológie ESET ThreatSense.Net. Uvedená hrozba dosahuje až dve percentá zo všetkých infiltrácií v marci 2007. Trojan Agent.NCC  sa používa na vykrádanie hesiel pomocou zaznamenávania stlačených  kláves. Druhou najčastejšou infiltráciou je Win32/Netsky.Q, ktorý od začiatku tohto roka figuruje v prvej päťke najrozšírenejších hrozieb.  V marci zaznamenal 1,77% zo všetkých detegovaných infiltrácií. Tento červ, u iných výrobcov známy aj ako Netsky.P, sa najčastejšie šíri v podobe prílohy k e-mailom. Prvú trojku uzatvára trojan Win32/TrojanDownloader.Agent.AWF, ktorý dosahuje 1,69% pokrytie detegovaných infiltrácií v uvedenom období.  Tento trójsky kôň sťahuje z internetu ďalší škodlivý kód za účelom vytvárania botnetov na šírenie spamu a zasielanie útokov DOS (Denial of Service).V súčasnosti sa šíriace infiltrácie majú širokú paletu funkcií a rozličné schopnosti, každá z nich sa spravidla objavuje hneď v niekoľkých variantoch. Popri pravidelnej aktualizácii nainštalovaného antivírusového riešenia je dôležité mať aj proaktívnu detekciu, napríklad akú má ESET NOD32. Takto je totiž počítač a všetky dáta v ňom, chránený pred novými a ešte neznámymi hrozbami. ThreatSense.Net podáva informácie a štatistiky z miliónov počítačov používateľov ESET NOD32  po celom svete a v súčasnosti je najucelenejším zdrojom informácií o infiltráciách.