Do slovenských počítačov pribúda stále viac „doručovateľov“ nevyžiadanej reklamy

Ďalší článok

Do počítačov slovenských používateľov sa dostáva stále viac rozličných variantov adware z rodiny Win32/Adware.Virtumonde. Podľa štatistického systému ESET ThreatSense.Net® bola táto hrozba v minulom mesiaci najrozšírenejšou v SR (5,02%) a podiel tejto hrozby spomedzi detegovaných infiltrácií u nás zatiaľ neklesá. V polovici augusta dosahujú rôzne varianty Win32/Adware.Virtumonde podiel na hrozbách šíriacich sa v SR až 11%.Ide o rodinu aplikácií, ktoré do používateľovho počítača doručujú reklamu. Jedným z problémov, ktoré táto hrozba spôsobuje, je otváranie desiatok pop-up okien s obsahom nevyžiadaného reklamného materiálu. Druhým problémom je jej mimoriadne obtiažne kompletné odstránenie z počítača. Adware je nepochybne výborný generátor vysokých ziskov. Aj preto autori tejto infiltrácie tvrdo pracujú na výskume a vývoji čo možno najdokonalejších variantov adware tak, aby sa ich „diela" vyhli detekcii alebo aby aspoň najrozšírenejším antivírusovým produktom narobili problémy s ich odstránením. Robia to tak, že vyvinú a distribuujú niekoľko rôznych druhov uvedenej hrozby, aby čo najviac komplikovali prácu vírusových analytikov. Navyše, svoje produkty denne aktívne ladia tak, aby sa po reakcii zo strany antivírusového softvéru čo najskôr znovu vyhli novej detekcii. Je to vlastne dôsledok kvalitnej detekcie ochranného softvéru. Ak sa však tento adware predsa len dostane do systému, je dosť obtiažne bezpečne a kompletne ho z počítača odstrániť. Preto je v prípade potreby nutné kontaktovať špecialistov z oddelenia technickej podpory výrobcu antivírusového softvéru. RiešenieInfiltrácie uzamykajúce prístup k dll súborom, je možné odstrániť podľa nasledovného postupu:

  •  vypnutie bodov obnovy /môžu obsahovať infiltrácie/

  • odstránenie dočasných internetových súborov /môžu obsahovať infiltrácie/

  • aktualizovaný operačný systém /infiltrácie využívajú diery v OS/

  • aktuálne vírusové databázy

  • hĺbková kontrola

  • vytvorenie logov pre bližšiu analýzu systému (v prípade potreby ďalšej analýzy systému)

Podrobnejšie riešenie je možné nájsť na www.eset.com/sk/databaza-znalosti/odstranenie-infiltracie-z-uzamknutych-dll-kniznic.