V areáli budúceho ESET Campusu na Patrónke sa v najbližších dňoch začne s búracími prácami a prípravou pozemku na budúcu výstavbu

Ďalší článok
  • Projekt disponuje platným búracím povolením od marca 2023. Areál si v týchto dňoch preberá  dodávateľ búracích prác a následne začne s postupnou asanáciou existujúcich objektov.
  • Investičný zámer na nové sídlo a technologický kampus ESET Campus na bratislavskej Patrónke už získal  stanovisko hlavného mesta SR Bratislava a aktuálne prebieha aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. 
  • Medzičasom bol skompletizovaný aj tím pre všetky zásadné oblasti plánovacej fázy a finalizuje sa 3. fáza projektu.


Investičný zámer na nové sídlo a technologický kampus ESET Campus, ktorý pripravuje spoločnosť ESET na bratislavskej Patrónke, sa posúva do ďalšej fázy. Areál bývalej Vojenskej nemocnice si v týchto dňoch preberá dodávateľ búracích prác, ktorý vzišiel z výberového konania. Začiatok asanácie existujúcich objektov je naplánovaný v priebehu augusta, zmluvný termín ukončenia búracích prác je na konci februára 2024. 

Búracie práce bude sprevádzať zvýšená hlučnosť aj prašnosť v blízkom okolí areálu, a tiež určité obmedzenia dopravy na priľahkých komunikáciách, spôsobené zvýšeným pohybom vozidiel. Dodávateľ búracích prác sa zaviazal, že pri ich realizácii bude dodržiavať všetky platné normy, zákony a VZN mesta Bratislava pre jednotlivé stavebné práce, s cieľom eliminovať ich negatívny dopad na okolie. 

Investičný zámer ESET Campus už pred časom získal stanovisko hlavného mesta SR Bratislava. V nadväznosti na to už projektový tím začal s prípravou podkladov pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu, v rámci čoho bol projekt podaný aj do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. 

„Popri povoľovacích procesoch pracujeme interne na príprave tzv. 3. fázy projektu, v rámci ktorej sa už podrobnejšie zaoberáme aj technickými a konštrukčnými alternatívami, stavebnými materiálmi či možnými riešeniami v oblasti využitia zelených energií. Sme radi, že máme už kompletný tím pre všetky zásadné oblasti plánovacej fázy projektu, pričom sa nám podarilo získať veľmi skúsených a medzinárodne uznávaných partnerov,“ hovorí prevádzkový riaditeľ spoločnosti ESET Palo Luka. 

Koncepčného architekta projektu, ktorým je renomované dánske štúdio BIG – BJARKE INGELS GROUP, doplnil slovenský ateliér Pantograph v úlohe lokálneho architekta. Projekty architektov zo štúdia Pantograph sa vyznačujú holistickým prístupom k hľadaniu riešení a dôrazom na sociálnu, ekonomickú aj environmentálnu udržateľnosť. Oblasť krajinnej architektúry bude zastrešovať medzinárodne oceňované londýnske štúdio ExA – Exterior Architecture, technickú stránku projektu budú zabezpečovať inžinieri a technickí experti zo spoločností ARUP a BURO HAPPOLD. 

Spoločnosť ESET plánuje v areáli bývalej Vojenskej nemocnice živé miesto, ktoré zmení túto časť mesta na epicentrum inovácií a kreativity v Bratislave. Okrem nového sídla a globálneho vedecko-výskumného centra, ESET Campus vytvorí kvalitné a podnetné prostredie pre IT a technologické firmy a startupy a prepojí ich s technicky zameranými vysokými školami. Popri tom kampus poskytne širokú škálu ďalších užitočných služieb a prevádzok, kvalitné verejné priestory a tiež možnosti krátkodobého ubytovania určené najmä pre zamestnancov firiem. Dôležitou súčasťou kampusu bude aj športová infraštruktúra, pričom mnohé z týchto priestorov bude môcť využívať aj široká verejnosť. 

V okolí ESET Campusu by mali tiež vzniknúť optimálne podmienky pre peších a prednostné používanie mestskej hromadnej prepravy či bicyklov. Autori projektu sa zároveň intenzívne zaoberajú využitím vlakovej dopravy v lokalite a za týmto účelom prebiehajú intenzívne rokovania s Ministerstvom dopravy SR, Hl. mestom SR Bratislava ako aj Železnicami SR.

Autorský tím projektu ESET Campus:

Koncepčný architekt: BIG – BJARKE INGELS GROUP
Lokálny architekt: PANTOGRAPH
Krajinný architekt: ExA – EXTERIOR ARCHITECTURE
TZB (Technické zariadenia budov): ARUP 
Statika: BURO HAPPOLD
Development management: INFLOW


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.