"ESET udělá maximum, aby poskytoval nejlepší možné zabezpečení a předcházel dalšímu šíření COVID-19." 

Richard Marko, Generální ředitel ESET

Vážení zákazníci, partneři a příznivci ESET, 

vzhledem k tomu, že se pandemie viru Covid-19 neustále vyvíjí a ovlivňuje životy lidí na celém světě, chceme vás ujistit, že i během těchto nejistých časů budeme poskytovat nejlepší možnou úroveň zabezpečení. Postupně zapracováváme veškerá nezbytná opatření, aby služby ESET plně fungovaly a zajišťovaly bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců. 

Naprosto chápeme, že vaší prioritou nyní je udržet život i podnikání v co nejnormálnějším režimu. Ujišťujeme vás, že produkty a služby ESET vás stále chrání před digitálními hrozbami, takže se můžete soustředit na to, jak udržet kontinuitu vašeho podnikání a běžných aktivit. 

ESET je s vámi více než 30 let a zůstává i nadále. Využíváme všechny dostupné možnosti pro online spolupráci, abychom udrželi většinu našich zaměstnanců v bezpečí při práci z domova a zároveň sloužili našim zákazníkům. Kromě toho také zajišťujeme ochranná opatření pro tu část našich zaměstnanců, kteří musí být fyzicky přítomni v našich prostorách. 

Jelikož se situace po celém světě v minulých týdnech spíše zhoršila a vlády zavádějí různé restrikce, věnujeme se tomu, abyste na blogu WeLiveSecurity.com našli nejaktuálnější novinky a doporučení, jak pracovat bezpečně. Doporučuji, abyste portál sledovali a věděli tak o všech kybernetických rizicích během této bezprecedentní situace. 

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy či problémem, který řešíte. Další informace o opatřeních, která budeme zavádět, najdete také na našich webových stránkách. Naše zákaznická i technická podpora nadále fungují v plné síle a jsou připraveni vám pomoci jako vždy. Pomoc můžete najít také na servisních stránkách

S úctou, 

Richard Marko

Chief Executive Officer

ESET podpořil výzkum a výrobu testů vDetect na onemocnění COVID-19

Slovenské testy na koronavirus jsou zaregistrované a prvních 100 tisíc testů je připravených na odevzdání.

ESET během pandemie koronaviru

Často kladené otázky o fungování společnosti ESET během pandemie koronaviru

Funguje společnost ESET v běžném provozu?

K ochraně zdraví našich zaměstnanců přistupujeme velmi zodpovědně. Zavedli jsme proto nezbytná opatření při práci v našich prostorách, přičemž v zemích, kde současná pandemie neumožňuje práci přímo na pobočkách, jsme v maximální míře přešly na režim práce na dálku. Všechny naše procesy a technologie však zůstávají plně funkční.

Jak hodlá ESET zajistit kontinuitu provozu?

ESET má připraven program pro zajištění plynulého provozu jednotlivých činností, který navíc neustále přehodnocujeme a aktualizujeme. Na základě dosahu krizové situace navrhujeme konkrétní opatření a reakční plány, s jejichž pomocí dokážeme zajistit kontinuitu našich firemních procesů, jakož i zajistit pracoviště, zaměstnance, technologie a nejdůležitější služby. Součástí našeho plánu kontinuity provozu je i plán odezvy v případě pandemické chřipky. Ve společnosti ESET spoléháme na geografické rozmístění našich zaměstnanců ve světě a na využití všech dostupných prostředků umožňujících práci na dálku v případě uzavření poboček ze zdravotních či bezpečnostních důvodů.

Ovlivní současná situace poskytované služby?

ESET má připraven program pro zajištění plynulého provozu jednotlivých činností, který navíc neustále přehodnocujeme a aktualizujeme. Na základě dosahu krizové situace navrhujeme konkrétní opatření a reakční plány, s jejichž pomocí dokážeme zajistit kontinuitu našich firemních procesů, jakož i zajistit pracoviště, zaměstnance, technologie a nejdůležitější služby. Při vývoji našich služeb klademe důraz na dostatečnou odolnost, takže poskytované služby zůstávají dostupné zákazníkům i v případě omezených možností údržby.

Některé procesy a služby, jako například technická podpora, se však neobejdou bez aktivního zapojení příslušných pracovníků. Ve společnosti ESET spoléháme na geografické rozmístění našich zaměstnanců ve světě a na využití všech dostupných prostředků umožňujících práci na dálku v případě uzavření poboček ze zdravotních či bezpečnostních důvodů. Momentálně jsou našim zákazníkům k dispozici všechny služby a chceme i nadále plnit naše závazky a dohody o úrovni služeb (SLA).

Ovlivní současná situace cloudové služby?

V souvislosti s COVID-19 neočekáváme žádná omezení dostupnosti našich cloudových služeb. Na základě dosahu krizové situace navrhujeme konkrétní opatření a reakční plány, s jejichž pomocí dokážeme zajistit kontinuitu našich firemních procesů, jakož i zajistit pracoviště, zaměstnance, technologie a nejdůležitější služby. Při vývoji našich cloudových služeb, jakými jsou například ESET PROTECT Cloud a ESET Dynamic Threat Defense, jsme v rámci infrastruktury vsadili na přední cloudové dodavatele, kteří poskytují dostatečnou kapacitu a škálovatelnost.

Naše cloudové služby jsou tedy dostatečně odolné, aby zůstaly dostupné zákazníkům i v případě omezených možností údržby. Ve společnosti ESET spoléháme na geografické rozmístění našich zaměstnanců ve světě a na využití všech dostupných prostředků umožňujících práci na dálku v případě uzavření poboček ze zdravotních či bezpečnostních důvodů. Momentálně jsou našim zákazníkům k dispozici všechny služby a chceme i nadále plnit naše závazky a dohody o úrovni služeb (SLA).

Kde lze nalézt informace, které ESET poskytuje v souvislosti s COVID-19?

Všechny důležité informace a oznámení týkající se služeb společnosti ESET poskytujeme prostřednictvím standardních komunikačních kanálů. Další aktuální informace k tématu COVID-19 najdete na naší webové stránce nebo blogu www.welivesecurity.com. Pokud máte jakékoliv dotazy či obavy související s tím, jak společnost ESET řeší situaci ohledně pandemie COVID-19, můžete se obrátit na naše oddělení technické podpory.

Poskytuje společnost ESET nějakou speciální formu pomoci v rámci širší komunity?

Jsme v pravidelném kontaktu s našimi lokálními týmy, partnery, distribuční sítí a zákazníky. Snažíme se jim pomoci se zavedením nezbytných opatření, aby zůstali v tomto těžkém období efektivně chráněni před digitálními hrozbami. Neváhejte se obrátit na náš tým působící ve vaší zemi s otázkou, jak by vám a vaší společnosti mohl ESET pomoci se zabezpečením před digitálními riziky během současné složité situace související se šířícím se onemocněním COVID-19.