Pokročilá ochrana před hrozbami

ESET LiveGuard Advanced

Poskytuje proaktivní cloudovou ochranu proti cíleným útokům a novým, dosud neznámým typům hrozeb, zejména ransomwaru s možností automatické nápravy.

Zajistěte IT bezpečnost organizace
připravenou na budoucnost:

 • Pokročilá extrakce a kontrola
 • Špičkové strojové učení
 • Cloudový sandboxing
 • Hloubková analýza chování

Dostupné v těchto modulech ESET:

 • Moderní ochrana koncových zařízení
 • Ochrana serverů
 • Ochrana mail serveru
 • Ochrana cloudových aplikací

Prozkoumejte všechny funkce

Detekce zero-day hrozeb a ransomwaru

ESET LiveGuard Advanced využívá čtyři samostatné detekční vrstvy pro maximalizaci detekce. Vzorky nejprve procházejí statickou analýzou spolu s nejmodernějším procesem extrakce a jsou porovnávány s rozšířenou databází hrozeb. Druhá vrstva provádí statickou a dynamickou analýzu s využitím algoritmů a technik strojového učení, které zahrnují i hloubkové učení. Vzorky jsou poté spuštěny v sofistikovaných sandboxech, které monitorují jakékoli známky škodlivého chování. Nakonec jsou všechny výstupy ze sandboxů podrobeny hloubkové analýze chování s cílem identifikovat známé škodlivé vzorce a akce.

Detailní reporty

Správce může v konzoli ESET PROTECT vytvořit report z údajů ze služby ESET LiveGuard Advanced. Buď může použít jeden z předdefinovaných reportů, nebo si vytvoří vlastní.

Transparentní a kompletní přehled

Stav každého analyzovaného vzorku je viditelný v konzoli ESET PROTECT včetně dat odeslaných do ESET LiveGrid®. Pro zajištění ochrany osobních údajů můžete požádat po provedení analýzy o okamžité odstranění vzorků.

Automatická ochrana

Produkt na ochranu koncových zařízení nebo serverů automaticky rozhodne, zda je vzorek neškodný, nebezpečný nebo neznámý. Pokud vzorek není znám, odešle se na analýzu do služby ESET LiveGuard Advanced. Po dokončení analýzy se výsledek sdílí s produkty chránícími koncová zařízení, aby mohly příslušným způsobem reagovat.

Integrace s e-mailovou ochranou

ESET LiveGuard Advanced pracuje nejen se soubory, ale také přímo s produktem ESET Mail Security, aby zajistil, že vaší firmě nebudou doručeny žádné nebezpečné e-maily.

Mobilita

V dnešní době zaměstnanci často pracují mimo firmu. Pokročilá ochrana před hrozbami analyzuje soubory bez ohledu na to, kde se uživatelé nacházejí.

Proaktivní ochrana

Pokud je vzorek vyhodnocen jako podezřelý, zablokuje se jeho spuštění do doby, než jej ESET LiveGuard Advanced zanalyzuje. Při detekci jsou všechny koncové body v síti chráněny během několika minut.

Přizpůsobení na míru

ESET umožňuje podrobnou konfiguraci politik produktu ESET LiveGuard Advanced pro každý počítač, díky čemuž má správce úplnou kontrolu nad tím, co se odesílá a jaký má být postup na základě přijatého výsledku.

Manuální odesílání vzorků

Uživatel nebo správce mohou kdykoli odeslat vzorek na analýzu prostřednictvím kompatibilního produktu ESET a získat komplexní výsledek. Správce uvidí přímo v konzoli ESET PROTECT odesílatele vzorku, samotný vzorek i jeho výsledek.

Jak funguje naše pokročilá vícevrstvá analýza?

ESET LiveGuard Advanced je cloudové řešení ochrany před hrozbami, které všechny zaslané podezřelé vzorky spouští v izolovaném testovacím prostředí v centrálním cloudu společnosti ESET a vyhodnocuje jejich chování pomocí několika informačních kanálů o hrozbách, mnoha interních nástrojů statické a dynamické analýzy nebo údajů o reputaci souborů, což umožňuje odhalit hrozby nultého dne. Do analýzy vzorků jsou zapojeny čtyři vrstvy, ale pokud je výsledek objasněn dříve, není nutné použít všechny.

Systémové požadavky

Předpoklady pro správnou funkci:

 • Aktivní účet ESET Business Account nebo ESET MSP Administrator synchronizovaný s konzolí pro správu produktů ESET
 • Podporovaná konzole pro správu produktů ESET
 • Nainstalovaný kompatibilní bezpečnostní produkt ESET ve verzi 7.x nebo novější
 • Platné předplatné ESET LiveGuard Advanced
 • Aktivované bezpečnostní produkty s ESET LiveGuard Advanced
 • Služba ESET LiveGuard Advanced povolená v politikách kompatibilních bezpečnostních produktů
 • Síťové požadavky na otevřené porty jsou stejné jako v případě ESET LiveGrid®
 • Přístup k online serverům ESET LiveGuard Advanced

Podporované moduly ESET

 • ESET Endpoint Antivirus for Windows
 • ESET Endpoint Security for Windows
 • ESET Mail Security for Microsoft Exchange
 • ESET File Security for Windows Server
 • ESET Server Security for Windows Server
 • ESET Endpoint Antivirus for Linux
 • ESET Server Security for Linux
 • ESET Cloud Office Security