Slovník kybernetickej bezpečnosti pre rodičov: Aké sú hlavné hrozby?

Ďalší článok

Máte pocit, že vaše dieťa vie o počítačových technológiách viac ako vy? Aj keď deti dokážu s internetom pracovať na pomerne vysokej úrovni, nemusia úplne rozumieť tomu, aké dôsledky môže mať ich online aktivita. V druhej časti našej série sme vytvorili slovník kybernetickej bezpečnosti, ktorý vám pomôže porozumieť hrozbám, s ktorými sa môžu vaše deti najčastejšie stretnúť. Viac infromácii taktiež nájdete v našej Rodičovskej príručke pre ochranu detí na internete.

blog_bcg_kids_online_825x428_2

Malvér

Malvér je akýkoľvek kód, ktorého úlohou je napadnúť počítač, tablet alebo telefón a vykonať v ňom neželané zmeny. Nejde teda o špecifický druh hrozby, ale o široký pojem pre ostatné digitálne hrozby. Niektoré z nich zašifrujú súbory v počítači, iné slúžia na špehovanie alebo sťahovanie ďalších nebezpečných aplikácií do počítača.

Najlepším riešením ochrany je inštalácia bezpečnostného programu aleboaplikácie, ktorá poskytuje komplexnú ochranu pre každodenné online aktivity vašich detí, a ktorých súčasťou sú rodičovské kontroly. S bezpečnostným riešením ESET Internet Security získate tiež komplexnú mesačnú správu, ktorá vám poskytne prehľad o nájdených hrozbách, zablokovaných webových stránkach, zachytených spamových e-mailoch, zablokovaných prístupoch k webovej kamere a ďalších akciách.

Dôležité je tiež pravidelne aktualizovať operačný systém a všetky programy, ktoré máte nainštalované, a to z dôvodu prípadných bezpečnostných zraniteľnostíBezpečnostný softvér a nástroje rodičovskej kontroly sa vám v online režime budú aktualizovať automaticky.

 

blog_banner_825x250_final

Spam

Najčastejšie sa ním označuje každý nevyžiadaný e-mail, ktorý denne dostávate do doručenej pošty. Avšak, má aj formu SMS správy či správ v internetových diskusiách alebo na sociálnych sieťach. Tieto správy zvyčajne obsahujú inzerciu či dokonca sa tvária ako vaša banka alebo poisťovňa, ktorá od vás vyžaduje osobé údaje, kde v tomto prípade hovoríme už o phishingu. Ako naučiť dieťa odlíšiť spam od bežnej správy?

Spam býva často zasielaný bez predmetu správy, respektíve s predmetom, ktorý nás upozorňuje na “úžasnú” ponuku alebo miliónovú výhru. Častokrát neobsahuje vaše meno, ani iný identifikačný údaj. No na druhej strane môže byť plný slovných preklepov, písaný bez diakritiky a v nesprávnom slovoslede. Samozrejme, technológie sa posúvajú a tak aj spam je dnes oveľa sofistikovanejší a presnejší, a na prvý pohľad ťažko rozpoznateľný. Dôležité je preto neodpovedať a už vôbec nezasielať akékoľvek osobné údaje bez overenia druhej strany.


Podvodné správy

Podvodné správy, tzv. scam, predstavujú podvodné činy vykonávané prostredníctvom internetu. Nadobúdajú rôzne podoby. Môžu mať napríklad formu vyššie spomenutého spamu, ale môžu tiež využívať techniky sociálneho inžinierstva. V tom druhom prípade útočníci ponúkajú niečo na predaj, vystupujú ako vaši kolegovia alebo sa dokonca vydávajú za vašu banku, no chcú od vás iba získať dôverné informácie. 


Krádež informácii

Všetky informácie, ktoré prechádzajú webom bez potrebných bezpečnostných opatrení, sa môžu dostať do rúk tretej strany. V mnohých prípadoch je práve toto cieľom útoku, častokrát vo forme spamu či phishingového útoku. Okrem nich však predstavujú pre deti možné riziko aj rôzne súťaže. Na sociálnych sieťach sa objavujú denne tisíce súťaží, do ktorých je možné sa zapojiť veľmi jednoducho a to prostredníctvom "lajku" alebo "komentovania", pričom mnohé sú bez overenia organizátora súťaže.

Každá korektne usporiadaná súťaž obsahuje pravidlá súťaže, ktoré sú regulované  nielen samotným organizátorom, ale aj príslušným zákonom v danej krajine. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nesmú zapájať do súťaži. Respektíve, v určitých prípadoch len s polovením zákonného zástupcu.


Grooming

Ide o situáciu, v ktorej sa dospelý človek snaží vzbudiť u dieťaťa pocit dôvery a citového prepojenia, aby ho následne mohol sexuálne zneužiť. V mnohých prípadoch dospelí predstierajú, že sú deti, aby sa im podarilo nadviazať blízky vzťah a následne sa mohli pokúsiť o osobné stretnutie.


Sexting

Pomenovanie sexting vzniklo zlúčením dvoch anglických slov, sex a texting, čiže odosielanie šteklivých správ. Ako naznačuje samotný názov, v začiatkoch sa tak označovali e-mailové správy s erotickým textom. V rámci technologického pokroku sa tak neskôr začalo označovať aj odosielanie fotografií a videí a stalo sa bežnou praxou, keďže väčšina mládeže a detí má svoje mobilné zariadenia vždy so sebou.

V prípade, že sa vaše dieťa stalo obeťou sextingu alebo groomingu, informujte o tom políciu alebo školu. Podobne aj v prípade, pokiaľ máte podozrenie, že obeťou je niekto z okolia vášho dieťaťa.
 

Kyberšikana

Toto nepriateľské správanie je zamerané najmä na deti, avšak neobchádza ani dospelých. Obeti sa zvyčajne v kybernetickom priestore vyhrážajú alebo ju ponižujú jej rovesníci, pričom sa to často deje medzi dospievajúcou mládežou. Dieťaťu to môže potenciálne ublížiť a spôsobiť emocionálnu trauma, ktorá môže ovplyvniť jeho vývoj.

Ako kybešikane zabrániť, prípadne ju riešiť? Zastaviť a vyriešiť kyberšikanu nie je možné za jeden deň a častokrát si vyžaduje pomoc psychológa. Vytvorte dieťatu také podmienky, aby vedelo, že sa na vás v prípade potreby môže kedykoľvek obrátiť. Ak je vaše dieťa obeťou kyberšikany, nemalo by šikanu za žiadnych okolností oplácať. Vysvetlite deťom, že toto správanie nie je správne a ten, kto ich takými správami obťažuje, ich chce vyprovokovať presne k takej reakcii. Situáciu môžete nahlásiť zákonnym zástupcom, škole či iným príslušným orgánom, ako polícii. Nikdy však také správy nemažte, budú slúžiť ako dôkaz.
 

ESET_blog_router.jpg


Dnes deti žijú v dvoch vzájomne prepojených svetoch, online a offline. My v spoločnosti ESET sme tiež rodičia, takže vieme, čo všetko obnáša vychovávanie detí v dobe plnej technológii. Pre rodiča je dôležité, aby mal dobrý prehľad o tom, s kým a ako dieťa komunikuje online. Bez ohľadu na druh hrozby, je rovnako dôležité, aby aj vaše deti mali o týchto hrozbách dostatočné informácie.

V poslednej časti našej série sme spísali tipy, ktrá vám pomôžu ochrániť vaše deti na internete.