Mikroaktualizácie ESET

Zabezpečenie pre prevádzky s obmedzeným prístupom na internet

Mikroaktualizácie ESET

Bezpečnostné riešenia ESET sú vhodné pre odvetvia s veľmi obmedzeným prístupom na internet (napríklad cez sieť GPRS, satelit alebo rádio), ako aj pre odvetvia s prísnymi pravidlami aktualizácie. Aj v takýchto prostrediach je dôležité mať najnovšie aktualizácie zabezpečenia a detekčných algoritmov, no s prihliadnutím na cenu a dostupnosť internetového pripojenia.

Naše mikroaktualizácie ESET sú malé a možno ich distribuovať aj prostredníctvom e-mailu. Znamená to, že pre iné systémy alebo komunikáciu možno vyhradiť väčšiu časť prenosového pásma.

Mikroaktualizácie ESET sú vhodné predovšetkým pre

Odvetvia s obmedzeným prístupom na internet

– lodná doprava
– transport
– verejná infraštruktúra
– bankovníctvo (terminály POS)
– ťažký priemysel
– spracovanie prírodných zdrojov

Výrobné podniky so starším hardvérom alebo operačnými systémami

– výroba
– automobilový priemysel
– letectvo

Organizácie s prísnymi pravidlami aktualizácie

– armáda
– farmaceutický priemysel

Najmenšie aktualizácie na trhu

Mikroaktualizácie ESET sú veľmi malé súbory aktualizácií s veľkosťou 250 až 500 kB za týždeň. Ak z nejakého dôvodu nenainštalujete dve po sebe nasledujúce aktualizácie, v dôsledku čoho je štandardná týždenná aktualizácia nemožná, môžete si po 4 týždňoch stiahnuť diferenčnú aktualizáciu (s veľkosťou približne 1 až 2 MB). Potom budete môcť opäť sťahovať štandardné týždenné aktualizácie.

Distribúcia a proces aktualizácie

Raz za týždeň vydáva spoločnosť ESET špeciálnu diferenčnú aktualizáciu, ktorá obsahuje všetky potrebné zmeny z predchádzajúceho týždňa. Formát aktualizácie je kompatibilný so všetkými produktmi ESET verzie 3 a novšej. Proces aktualizácie je jednoduchý – stačí rozbaliť obsah archívu do zrkadlového adresára a aktualizovať z neho všetky klientske počítače.

Minimálne nároky na systém

Softvér ESET je známy svojimi nízkymi nárokmi na systém. Má to dve výhody: umožňuje to naplno využívať hardvér aj počas kontroly a aktualizácie a softvér ESET je plne kompatibilný aj so staršími zariadeniami.

Máte otázky?

Ak máte záujem o mikroaktualizácie ESET, vyplňte nasledujúci formulár.

ESET Micro Updates

ESET Micro Updates
Podmienky používania*
Rozumiem šírke poskytovanej služby*