Krádež identity

Krádež identity je zločin, pri ktorom útočník podvodom alebo oklamaním získa od obete jej osobné údaje alebo citlivé informácie, ktoré následne použije, aby mohol konať v mene obete. Páchateľom takéhoto zločinu zvyčajne ide o ich vlastné finančné prilepšenie.

Krádež identity

Krádež identity je zločin, pri ktorom útočník podvodom alebo oklamaním získa od obete jej osobné údaje alebo citlivé informácie, ktoré následne použije, aby mohol konať v mene obete. Páchateľom takéhoto zločinu zvyčajne ide o ich vlastné finančné prilepšenie.

čítanie na 4 min.

čítanie na 4 min.

Čo je krádež identity?

Pri krádeži identity ide zlodejom o získanie osobných informácií, ako sú heslá, čísla občianskych preukazov, čísla kreditných kariet alebo čísla sociálneho poistenia, a ich zneužitie na podvodné konanie v mene obete. Získané citlivé údaje sa zneužívajú na rôzne nezákonné účely vrátane žiadostí o pôžičky, nákupov na internete alebo prístupu k lekárskym a finančným údajom obete.

Poznámka

Pojem podvod s identitou sa niekedy používa ako synonymum krádeže identity, hoci koncept podvodu s identitou zahŕňa aj použitie falošnej alebo pozmenenej identity, zatiaľ čo pri krádeži identity zločinci zneužívajú skutočnú identitu inej osoby.

Ako to funguje?

Krádež identity je úzko spätá s phishingom a inými technikami sociálneho inžinierstva, ktoré sa často používajú na vymámenie citlivých údajov od obete. Ako cenný zdroj informácií o obeti môžu zločincom poslúžiť aj verejné profily na sociálnych sieťach alebo v iných populárnych online službách.

Keď sa zlodejom podarí dostať k potrebným informáciám, môžu ich použiť na objednanie tovaru, prevzatie kontroly nad online účtami obete alebo podniknúť určité právne kroky v ich mene. V krátkodobom horizonte môže obeť krádeže identity utrpieť finančnú stratu spôsobenú neoprávnenými výbermi peňazí a nákupmi vykonanými v jej mene.

V strednodobom horizonte však obeti krádeže identity môže byť pripísaná zodpovednosť za konanie páchateľa a môže byť vyšetrovaná orgánmi činnými v trestnom konaní. Môže tiež čeliť rôznym následkom, akými sú právne poplatky, horší úverový status (tzv. bonita), ako aj poškodenie dobrého mena.

Podľa štúdie venovanej podvodom s identitou z roku 2017 spôsobili v roku 2016 krádeže identity škody 16 miliárd dolárov u 15,4 milióna spotrebiteľov len v Spojených štátoch amerických. V rovnakom roku britská organizácia Cifas na prevenciu pred podvodmi zdokumentovala takmer 173 000 prípadov podvodov s identitou v Spojenom kráľovstve, čo je najvyšší počet od začiatku vedenia ich záznamov pred 13 rokmi.

 

V strednodobom horizonte však obeti krádeže identity môže byť pripísaná zodpovednosť za konanie páchateľa a môže byť vyšetrovaná orgánmi činnými v trestnom konaní. Môže tiež čeliť rôznym následkom, akými sú právne poplatky, horší úverový status (tzv. bonita), ako aj poškodenie dobrého mena.

Podľa štúdie venovanej podvodom s identitou z roku 2017 spôsobili v roku 2016 krádeže identity škody 16 miliárd dolárov u 15,4 milióna spotrebiteľov len v Spojených štátoch amerických. V rovnakom roku britská organizácia Cifas na prevenciu pred podvodmi zdokumentovala takmer 173 000 prípadov podvodov s identitou v Spojenom kráľovstve, čo je najvyšší počet od začiatku vedenia ich záznamov pred 13 rokmi.

Ako sa chrániť pred krádežou identity?

  • Zabezpečte svoje pripojenie: ak sa chystáte svoje osobné údaje používať online, ubezpečte sa, že je vaše pripojenie bezpečné – využite domácu alebo firemnú sieť, prípadne mobilné dáta. Ak je to možné, vyhnite sa verejným Wi-Fi sieťam bez ochrany heslom. Ak inú možnosť nemáte, použite virtuálnu privátnu sieť (VPN), ktorá bude šifrovať všetku komunikáciu, a tým vaše údaje ochráni pred zločincami.
  • Zabezpečte svoje zariadenia: chráňte svoj počítač, smartfón a tablet pred škodlivým softvérom a útočníkmi pomocou viacvrstvového bezpečnostného riešenia, ktoré je spoľahlivé a pravidelne aktualizované.

Prečítajte si viac

  • Nenaleťte podozrivým správam a stránkam: navštívte naše webové stránky o spame a phishingu, obsahujúce informácie o tom, ako rozpoznať útoky sociálneho inžinierstva, ktorých cieľom je získať vaše citlivé údaje.
  • Pri heslách dodržiavajte potrebné opatrenia:vytvorte si silné heslá, ktoré sú dlhé, ťažko uhádnuteľné a jedinečné. Môžete tiež použiť frázy, ktorých zapamätanie môže byť pre vás jednoduchšie, prípadne si môžete všetky svoje heslá bezpečne uložiť v programe na správu hesiel. Ak chcete k heslám pridať ešte ďalšiu vrstvu ochrany, používajte dvojfaktorové overenie vždy, keď to bude možné.
    Dôležitá poznámka: Nikdy nepoužívajte jedno heslo pre viacero účtov alebo služieb. Ak sa budete týmto opatrením riadiť, útočníci budú môcť aj v prípade úspešného prelomenia jedného vášho hesla napáchať škody len v rozsahu daného kompromitovaného účtu (alebo služby).
  • Sledujte svoje bankové a úverové účty: pravidelne kontrolujte, či vo vašom účte internetového bankovníctva a v úverových záznamoch nedošlo k podozrivej aktivite. Môžete tak útok odhaliť ešte predtým, ako dôjde k rozsiahlym škodám na stave vašich financií alebo na vašej reputácii. Pri prevencii odcudzenia peňazí môže pomôcť nastavenie limitov na finančné transakcie.
  • S citlivými údajmi zaobchádzajte obozretne: dokumenty vo fyzickej podobe, ktoré obsahujú osobné údaje, nevyhadzujte do koša, ale zvoľte bezpečnejší spôsob ich odstránenia – môžete ich napríklad znehodnotiť tak, aby boli nečitateľné, alebo ich skartovať. Obozretne postupujte aj v prípade elektronických zariadení: pred predajom alebo odovzdaním starých smartfónov, tabletov či prenosných počítačov na zberné miesto sa uistite, že ste vymazali všetky citlivé údaje, ktoré boli na zariadení uložené.
  • Nepreháňajte to so zdieľaním informácií: v čase, keď má väčšina používateľov zriadené účty hneď na niekoľkých sociálnych sieťach, môže byť prehnané zdieľanie informácií vážnym problémom. O to viac, keď zverejnené príspevky, fotky či videá obsahujú citlivé informácie, ktoré by mohli podvodníkom poslúžiť na zneužitie vašej identity – nikdy preto nezverejňujte váš občiansky preukaz, objednávky tovaru, letenky alebo akékoľvek podobné dokumenty. Rovnako dobre zvážte zdieľanie podrobností o vašom osobnom živote a minulosti, ktoré by mohli podvodníci zneužiť, aby mohli konať vo vašom mene.

ESET vás chráni pred krádežou identity

PREMIUM SECURITY

ESET Smart Security Premium

Kompletná ochrana pre váš online svet

Stiahnuť

PREMIUM SECURITY

ESET Smart Security Premium

Kompletná ochrana pre váš online svet

PREMIUM SECURITY

ESET Smart Security Premium

Najvyššia úroveň zabezpečenia pre používateľov, ktorí chcú všetko.
Váš internetový svet je konečne v bezpečných rukách.

Stiahnuť