Virus Bulletin

Ďalší článok

Časopis Virus Bulletin je nezávislou autoritou a jediným svetovým periodikom zameriavajúcim sa na problematiku počítačových vírusov. Pravidelne testuje komerčne dostupný antivírusový softvér a uverejňuje výsledky vrátane hodnotení recenzentov. Od roku 1998 sa týchto testov zúčastňuje aj ESET NOD32 Antivirus a od tohto roku je aj jediným antivírusovým systémom na svete, ktorý v testoch neminul ani jeden "In The Wild" vírus. Prvé nezávislé testy VB 100% boli uskutočnené v roku 1998. Ak chce antivírusový program používať logo úspešného držiteľa certifikátu, musí splniť niekoľko náročných podmienok ako napríklad detegovanie všetkých testovaných vírusov počas testov on-demand (vyvolaných užívateľom) a on-access (automaticky bežiacich pri prevádzke antivírusu), nemôže generovať falošné vírusové poplachy, a to všetko v základnom nastavení. Bližšie informácie na http://www.virusbtn.com.