AV-Comparatives

Ďalší článok

AV-Comparatives je rakúska mimovládna organizácia sídliaca v Innsbrucku a testujúca antivírusové produkty v mene ich výrobcov. Spravidla uskutočňuje štyri testy ročne (2x on demand testovanie a 2x proaktívny test). Hodnotenie antivírusových softvérov má tri stupne - Advanced+, Advanced a Standard. Ocenenie Advanced+ získavajú antivírusové produkty v dvoch prípadoch: ak detegujú viac ako 97% všetkých infiltrácií použitých v testovacom sete alebo ak má produkt vysokú proaktívnu detekciu a nízky počet falošných poplachov. Spomedzi všetkých antivírusových produktov má ESET najviac ocenení Advanced+ od roku 2004. Bližšie informácie na http://www.av-comparatives.org.