Český veľvyslanec navštívil ESET

Ďalší článok

Prejavom uznania spoločnosti ESET bola pondelková pracovná návšteva veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Vladimíra Galušku a radcu českého veľvyslanectva Miroslava Zozuláka v sídle firmy v Bratislave.Uznávaní diplomati sa v priateľskej a neformálnej atmosfére stretli so spoluzakladateľmi firmy, technickým riaditeľom Miroslavom Trnkom, konateľom Petrom Paškom a ekonomickým riaditeľom Rudolfom Hrubým, a tiež s obchodným riaditeľom Tiborom Tarábkom. V rozhovore sa veľvyslanec Galuška zaujímal o princíp antivírusových riešení aj o spoluprácu s dcérskou spoločnosťou ESET Software v Prahe a českými firmami a zákazníkmi. Slovenská firma je jedným z najväčších dodávateľov antivírusových systémov v Českej republike. Diplomati si v sprievode manažmentu spoločnosti prezreli jednotlivé oddelenia – od vývoja, cez vírusové laboratórium a technickú podporu, až po marketing a obchodné oddelenie.