ESET NOD32 pre Linux Server má ocenenie VB100%

Ďalší článok

Antivírusové riešenie ESET NOD32 pre Linux Server slovenského výrobcu ESET, spol s r.o. získalo ocenenie v aprílovom Virus Bulletin Comparative Review. Celkovo tak ide už o 43. ocenenie VB100% pre ESET.Odborníci v oblasti antivírusovej ochrany boli spočiatku nemilo prekvapení, keď ESET neprešiel aprílovým testovaním. Virus Bulletin však po krátkom čase na svojej webovskej stránke http://www.virusbtn.com/news/vb_news/2007/05_04.xml informoval, že "V aprílovej komparatívnej správe Virus Bulletin sme oznámili, že produkt spoločnosti ESET NOD32 vygeneroval falošný poplach počas skenovania staršej časti testovacieho setu. Po následnom vyšetrovaní a dôkladnom zvážení, sa Virus Bulletin domnieva, že výstražný súbor bol nevhodný pre zaradenie do testovacieho setu.Súbor bude zo setu okamžite odstránený. VB100% teda ocenil NOD32. Žiadny iný produkt nebol zasiahnutý."Ocenenia kvality VB100% sú odbornou verejnosťou považované za prestížne a majú už takmer desaťročnú tradíciu. Ak chce antivírusový program používať logo úspešného držiteľa certifikátu, musí splniť niekoľko náročných podmienok. Toto sú niektoré z nich: Antivírus musí detegovať všetky vírusy ItW počas testov on-demand (vyvolaných užívateľom) a on-access (automaticky bežiacich pri prevádzke antivírusu), nemôže generovať falošné vírusové poplachy, tieto kritériá musí antivírus splniť v základnom nastavení.