ESET bol opäť menovaný za „strategického lídra" v náročnom ERP teste od AV-Comparatives

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bol menovaný „Strategickým lídrom“ v správe Endpoint Prevention and Response (EPR) Comparative Report za rok 2021. Ide o jeden z najkomplexnejších testov venujúci sa riešeniam zameraným na detekciu a reakciu na hrozby pre koncové firemné zariadenia (EDR), aké kedy realizovala analytická spoločnosť AV-Comparatives. V správe bol testovaný balík ESET PROTECT Enterprise vo verzii 8.1, ktorý obsahuje konzolu na správu ESET PROTECT, ESET Endpoint Security, ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense

AV-Comparatives je popredná nezávislá testovacia organizácia, ktorá je známa svojimi inovatívnymi testami simulujúcimi podmienky v reálnom svete. V spomínanej správe podrobila produkty 10 dodávateľov celkovo 50 cieleným útokom, z ktorých každý bol nasadený rôznymi technikami a taktikami.

Na základe tohto hĺbkového testovania spoločnosť AV-Comparatives vyvinula Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™, ktorý „vyjadruje efektivitu každého produktu pri predchádzaní bezpečnostným narušeniam ako aj úspory vyplývajúce z ochrany, ďalej efektivitu obstarávacích nákladov produktu a tiež nákladov na jeho presnosť, ktoré vznikajú v dôsledku falošne pozitívnych incidentov“. ESET a jeho riešenia boli označené za strategického lídra v kvadrante, čo je najvyššia možná certifikácia. Strategickí lídri sú definovaní ako „EPR produkty, ktoré majú veľmi vysokú návratnosť investícií a poskytujú veľmi nízke celkové náklady vlastníctva... vďaka výnimočným technickým schopnostiam spojenými s rozumnými nákladmi“. Okrem toho strategickí lídri „rozvíjajú prelomové nápady a pôsobivo ich implementujú do svojich produktov“

ESET dosiahol vysoké skóre v kategóriách aktívna prevencia, pasívna reakcia a kombinovaná prevencia/reakcia so skóre 96 %, 100 % a 98 %. Ako sa uvádza v správe, ESET PROTECT Enterprise si počínal mimoriadne dobre, keď čelil 50 separátnym scenárom útoku a preukázal, že ide o vynikajúci produkt pre veľké firmy. Ocenená bola ľahko použiteľná intuitívna ovládacia konzola, ako aj kontextové údaje poskytnuté bezpečnostným analytikom, aby mohli prioritizovať, zmierňovať a ďalej skúmať hrozby.

Righard Zwienenberg, senior research fellow spoločnosti ESET, k výsledkom poznamenal: „Sme veľmi hrdí na to, že ESET a ESET PROTECT Enterprise boli opäť uznaní za strategického lídra. To potvrdzuje, že naše schopnosti prevencie a reakcie sú efektívne a že SOC analytici dostávajú užitočné kontextové dáta na správne posúdenie a prioritizáciu pozorovaných hrozieb.“

Andreas Clementi, generálny riaditeľ a zakladateľ AV-Comparatives, uviedol: „ESET nielenže v teste dosiahol vysoké kombinované skóre prevencie a reakcie, ale preukázal aj vynikajúce celkové schopnosti detekcie a reportingu. Výsledky testov prispeli k nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo a zabezpečili spoločnosti ESET opäť pozíciu strategického lídra v druhom vydaní tohto testu od AV-Comparatives.“ 


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.