ESET je podľa Radicati Market Quadrant „popredným hráčom“ v APT ochrane už druhý rok po sebe

Ďalší článok

Spoločnosť ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bola v tohtoročnej správe Advanced Persistent Threat (APT) Protection Market Quadrant analytickej spoločnosti Radicati menovaná už druhý rok po sebe za „popredného hráča“. Správa hodnotí dvanástich významných dodávateľov bezpečnostných softvérov na trhu, pričom sa zameriava na ich funkčnosť a strategickú víziu. Iba šiestim dodávateľom, medzi ktorých patrí spoločnosť ESET, sa podarilo získať status „popredného hráča“.

Radicati Market Quadrant je metrika, ktorá sa používa na znázornenie špecifického technologického trhu. Táto edícia sa zamerala na ochranu pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT- Advanced Persistant Threat) a posvietila si na „sadu integrovaných riešení na detekciu, prevenciu a možnú nápravu zero-day hrozieb a pretrvávajúcich škodlivých útokov“.

Ponuka spoločnosti ESET pre firmy poskytuje širokú škálu špičkových riešení, vrátane ESET Enterprise Inspector (EEI), ESET Threat Intelligence a ESET Dynamic Threat Defense (Cloud Sandbox). Správa vyzdvihla tieto riešenia, najmä EEI, kvôli silným schopnostiam v oblasti detekcie a reakcie na útoky na koncové zariadenia (EDR), vrátane monitorovania udalostí ako vykonávanie procesov a skriptov či rozsiahlej schopnosti nápravy a reakcie. Správa tiež zdôraznila jednoduchosť nasadenia a používania riešení ESET a ocenila podporu vo viacerých jazykoch.

Radicati umiestňuje dodávateľov do kvadrantu na základe dvoch kritérií: funkčnosť a strategická vízia. Analytická spoločnosť hodnotí kľúčové vlastnosti a schopnosti vrátane EDR, možností nasadenia, podpory operačných systémov, detekcie škodlivého kódu, sandboxingu a karantény, forenznej analýzy zero-day a pokročilých hrozieb.

V tohtoročnej správe Radicati APT Protection Market Quadrant sú poprední hráči opísaní ako „súčasní lídri na trhu, ktorých produkty ponúkajú šírku aj hĺbku funkcií a zároveň majú pevnú víziu do budúcnosti.“  Zaradenie spoločnosti ESET medzi popredných hráčov druhý rok po sebe demonštruje jej húževnatosť. Ako sa uvádza v správe Radicati, „dodávatelia sa nestávajú poprednými hráčmi zo dňa na deň... nesmú sa so sebou uspokojiť a musia pokračovať v inováciách.“

„Sme naozaj radi, že sme boli v najnovšej správe Radicati zameranej na APT ochranu menovaní za popredného hráča,“ reagoval na výsledky správy Juraj Malcho, technologický riaditeľ spoločnosti ESET. „Získanie tohto uznania druhý rok po sebe odzrkadľuje naše zanietenie pre inovácie a snahu prinášať komplexné produktové portfólio, ktoré pokryje aj tie najpokročilejšie pretrvávajúce hrozby. V uplynulom roku sa ukázalo, aká nevyhnutná je IT ochrana pre firmy všetkých typov a veľkostí. Sme hrdí na naše riešenia, ktoré obstoja v reálnych podmienkach a na naše poslanie vytvárať bezpečnejší svet pre všetkých používateľov technológií,“ uzatvára Malcho.

Viac o tohtoročnej správe Radicati Market Quadrant: Advanced Persistent Threats Protection si môžete prečítať na tejto stránke.

 

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.