ESET predstavuje vynovené portfólio produktov s cieľom ešte lepšej ochrany firiem v digitálnom svete

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner


Spoločnosť ESET predstavila vynovený rad firemných produktov, ktoré pomáhajú chrániť firemné siete pred kybernetickými útokmi. Platforma na správu bezpečnosti ESET PROTECT prešla mnohými zmenami, ktorých účelom je pomáhať IT správcom pri riadení bezpečnostných rizík v ich prostredí. Obľúbené riešenie na detekciu a reakciu voči pokročilým hrozbám ESET Enterprise Inspector je už dostupné aj z cloudu a bolo premenované na ESET Inspect Cloud. Okrem toho prešlo významným vývojom aj niekoľko riešení ESET pre firemné koncové zariadenia so systémom Windows, macOS a Android. 

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET intenzívne investuje do vlastných viacvrstvových technológií, ktoré zabraňujú známym aj doposiaľ neznámym hrozbám, aby narušili bezpečnosť na koncových zariadeniach alebo systémoch koncových zákazníkov. „Sme hnacou silou progresu, ktorý umožňujú digitálne technológie. Naším cieľom je poskytovať digitálnu ochranu, vďaka ktorej môžu systémy organizácie bezproblémovo a bezpečne fungovať,“ hovorí Pavol Balaj, segmentový riaditeľ spoločnosti ESET. „Žiadna moderná firma, či už veľká, alebo malá, nemôže prežiť, pokiaľ nedokáže efektívne reagovať na narušenie IT bezpečnosti. Sme presvedčení, že vďaka účinným technológiám prevencie, detekcie a reakcie od spoločnosti ESET poskytovaným vo forme platformy ESET PROTECT môžu firmy získať najkomplexnejšiu a najúčinnejšiu viacvrstvovú ochranu v celom odvetví.“ 

ESET Inspect Cloud
ESET Inspect Cloud je sofistikovaný cloudový nástroj, vďaka ktorému platforma ESET PROTECT umožňuje rozšírenú detekciu a reakciu (XDR) s možnosťou správy zabezpečenia a riadenia rizík na firemnej úrovni vrátane pokročilého vyhľadávania hrozieb, reakcie na incidenty, úplného prehľadu o sieti, cloudovej ochrany pred hrozbami a ďalších funkcií. ESET Inspect Cloud identifikuje škodlivý kód po jeho spustení, zatiaľ čo ESET PROTECT poskytuje používateľovi úplný prehľad o reakcii na danú hrozbu. Nástroje ESET Inspect a ESET Inspect Cloud sú naviac už dostupné aj pre platformu Linux.

Platforma na správu bezpečnosti ESET PROTECT je ešte prehľadnejšia
Platforma ESET PROTECT bola vylepšená s ohľadom na zákazníkov spoločnosti ESET, pričom hlavným účelom týchto zmien je pomôcť IT správcom lepšie riadiť bezpečnostné riziká v ich prostredí. Po prvé, mechanizmus automatickej aktualizácie zaisťuje, že implementované riešenia ESET na koncových zariadeniach sú vždy aktuálne, čo odbremení IT správcov. Po druhé, hĺbková integrácia riešenia ESET Inspect Cloud s platformou ESET PROTECT umožňuje oveľa plynulejšie používanie s prehľadnejšími riadiacimi panelmi a efektívnejším nasadením. Okrem toho ESET PROTECT teraz ponúka riadiaci panel aj pre ESET LiveGuard Advanced, doteraz známy pod názvom ESET Dynamic Threat Defense (EDTD), čo je riešenie na pokročilú ochranu pred hrozbami s vrstvou cloudového sandboxingu. To umožňuje analýzu podozrivých súborov odoslaných koncovými zariadeniami na prítomnosť nových alebo doposiaľ neznámych hrozieb v cloudovom sandboxe.

S cieľom umožniť správcom lepšie chrániť firmy v období, keď mnoho zamestnancov pracuje z domu, bude ESET PROTECT obsahovať nový modul ochrany pred útokmi hrubou silou zameraných na prelomenie hesiel pre produkty ESET Endpoint Security pre Windows. Modul ochrany pred útokmi hrubou silou spoločnosti ESET kombinuje údaje o reputácii z cloudu, systémy zachytávajúce opakované pokusy o zadávanie hesiel  so systémami  na prilákanie útočníkov (tzv. honeypoty), čím blokuje opakované pokusy o potenciálne uhádnutie hesiel a nadviazanie vzdialeného pripojenia. A napokon s očakávaným nárastom počtu zariadení s procesorom ARM64 vo firmách v dôsledku zvýšených nárokov na spracovanie dát z nových technológií, ako sú zobrazovacie jednotky s vysokým rozlíšením, realistické 3D hry a systémy rozpoznávania hlasu, budú produkty ESET Endpoint Security a ESET Endpoint Antivirus odteraz kompatibilné s procesorom ARM64.  

Okrem toho nová funkcia webovej kontroly v konzole ESET PROTECT Cloud umožňuje IT správcom regulovať prístup zamestnancov na webové stránky z ich mobilných zariadení so systémom Android. Vďaka prednastaveným kategóriám a vlastným pravidlám môžu správcovia pridávať URL adresy na blacklist či whitelist, prípadne používateľov upozorňovať na stránky so škodlivým obsahom.

Pre používateľov počítačov Mac vydala spoločnosť ESET aj novú verziu produktu ESET Endpoint Antivirus for macOS postavenú na architektúre mikroslužieb, ktorá nahrádza predchádzajúcu monolitickú architektúru. Výsledkom je, že ESET Endpoint Antivirus for macOS má vylepšenú viacvláknovú štruktúru umožňujúcu rýchlejšiu kontrolu; je stabilnejší, pretože zlyhané komponenty sa môžu automaticky reštartovať namiesto toho, aby spôsobili pád celej aplikácie; má lepšiu izoláciu zabezpečenia, keďže komponenty možno spustiť s právami neprivilegovaného používateľa; a je kompatibilný so zariadeniami Apple M1 prostredníctvom softvéru Rosetta 2.

ESET Služby kybernetickej bezpečnosti ochránia aj firmy, ktoré nemajú interných odborníkov
Pre firmy, ktoré nedisponujú internými odbornými znalosťami na zabezpečenie optimálnej ochrany, je určené portfólio Služieb kybernetickej bezpečnosti, ktoré dopĺňajú už spomínané novinky v ponuke bezpečnostných riešení  ESET pre firmy. Organizácie môžu využiť nástroje a znalosti tímu odborníkov spoločnosti ESET na diagnostiku a riešenie špecifických problémov s informačnou bezpečnosťou firmy. ESET ponúka viacero služieb od implementácie a prispôsobenia až po školenia a podporu, aby mohli organizácie naplno využívať výhody služieb, ako je napríklad ESET Managed Detection & Response, bez nutnosti vytvoriť interný tím odborníkov na kybernetickú bezpečnosť alebo maximalizovať zabezpečenie rozšírením už existujúceho tímu. 

ESET ako súkromná spoločnosť zameraná na technológie vždy vychádzala z vedeckých poznatkov a kládla bezpečnosť na prvé miesto, pričom už od samého začiatku využíva strojové učenie a cloudový výpočtový výkon na rozvoj svojich globálnych systémov zhromažďovania informácií o hrozbách. Spoločnosť je vďaka svojim firemným riešeniam neustále označovaná za TOP hráča a lídra v odvetví.

„Vďaka rôznym aktualizáciám nášho portfólia produktov sme vytvorili množstvo diagnostických systémov, ktoré zabraňujú prieniku škodlivého kódu do firemnej siete. Po identifikovaní hrozby ju naše technológie detegujú a reagujú na ňu, pričom organizácie sú o nej informované, a systémy spoločnosti ESET na celom svete sú následne okamžite pripravené na vyhľadávanie podobných hrozieb. Bezpečnosť spočíva v jednote,“ dodáva Balaj.


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® poskytuje firmám po celom svete špičkový softvér a služby v oblasti IT bezpečnosti vrátane nástrojov na detekciu a reakciu na útoky na koncové zariadenia, šifrovanie a overovanie či balíkov komplexných bezpečnostných služieb. Vďaka vysokovýkonným a ľahko použiteľným riešeniam pre firmy všetkých veľkostí ESET chráni zákazníkov pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami v neustále sa vyvíjajúcom prostredí. ESET poskytuje firmám špecialistov, odborné znalosti a špičkové technológie potrebné na zaistenie ich bezpečnosti a plynulého chodu firemnej prevádzky. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.