ESET sa vyznamenal v rámci medzinárodného cvičenia Locked Shields, ktoré prispelo k zvyšovaniu kybernetickej odolnosti NATO

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

V estónskom Talline sa medzi 19. a 22. aprílom konalo najväčšie medzinárodné cvičenie expertov na kybernetickú bezpečnosť Locked Shields 2022, ktoré simulovalo reálne digitálne hrozby. Cieľom tohto podujatia, ktoré od roku 2010 každoročne organizuje Centrum výnimočnosti NATO pre kybernetickú obranu (CCDCOE), je otestovať kybernetickú odolnosť členských štátov Severoatlantickej aliancie a posilniť tak kolektívnu obranu spojencov. Účastníci cvičenia mali jedinečnú príležitosť ukázať svoje schopnosti v ochrane národných IT systémov a kritickej infraštruktúry. 

Na cvičení sa tento rok zúčastnilo viac ako 2 000 expertov z 32 krajín, z ktorých bolo 24 členských štátov NATO. Pre záujem veľkého množstva krajín o zapojenie sa do cvičenia, sa niektoré štáty rozhodli vytvoriť zmiešané tímy. Slovenskí experti sa spojili s českými kolegami, Litva napríklad vytvorila tím s Poľskom a Estónsko súťažilo po boku Gruzínska.

Slovensko-český tím tvorili experti z radov ozbrojených síl, vládnych inštitúcií a súkromného sektora, z ktorého malo významné zastúpenie 29 špecialistov spoločnosti ESET. Celkovo sa slovensko-českému tímu podarilo obsadiť 5. miesto, pričom v dvoch podkategóriách, forenzná analýza a nahlasovanie incidentov, dosiahol najlepšie hodnotenie spomedzi všetkých. 

„Tím expertov zo spoločnosti ESET opäť ukázal svoju technickú vyspelosť a na cvičení Locked Shields 2022 pomohol slovensko-českému tímu dosiahnuť veľmi dobré hodnotenie. ESET produkty preukázali vysokú mieru detekcie incidentov, čo nám umožnilo proaktívne reagovať na vznikajúce hrozby v krátkom čase. Ďakujem všetkým za účasť a vysokú mieru profesionality,“ uviedol riaditeľ Centra pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky. 

Počas cvičenia Locked Shields 2022 organizátori vystavili 5 500 virtuálnych systémov viac ako 8 000 útokom. Ešte dôležitejším aspektom ako veľkosť cvičenia bola pritom jeho komplexnosť. Zúčastnené tímy nemali za úlohu iba ochrániť kritickú infraštruktúru fiktívnej krajiny, ale tiež efektívne nahlasovať podrobnosti o situácii na digitálnom bojisku, vykonávať strategické rozhodnutia a vysporiadať sa s forenznými, právnymi a informačnými výzvami. Počas tohto ročníka zahŕňalo technické cvičenie prvýkrát aj simuláciu manažmentu rezerv a elektronickú výmenu správ o finančných transakciách centrálnej banky. Hlavným motívom cvičenia bola vzájomná prepojenosť medzinárodných IT systémov. 

Digitálne zabezpečenie naberá na dôležitosti v kontexte ruskej invázie na Ukrajine a pandémie ochorenia COVID-19. Svet sa stáva čoraz závislejší na technológiách, čo si uvedomujú aj kybernetickí zločinci, ktorí stupňujú útoky na verejný aj súkromný sektor. V rámci cvičenia Locked Shields prichádzajú národné tímy do styku s najmodernejšími technológiami, aby sa v simulovanom prostredí pripravili na realistické scenáre hrozieb.  


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.