Firmy vystavili bezpečnostným riešeniam vysvedčenie, ESET získal hodnotenie Customers´ Choice v správe Gartner® Peer Insights™

Ďalší článok


Ocenenie Gartner® Peer Insights™ Customers´ Choice je založené na spätnej väzbe a hodnotení od profesionálov z radov koncových používateľov, ktorí majú skúsenosti s daným produktom alebo službou.

ESET, svetový líder v digitálnej ochrane, získal v správe Gartner Peer Insights 2023 Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms za svoje riešenie ESET PROTECT ocenenie Customers´ Choice. Dosiahnutie tohto úspechu znamená, že ESET spĺňa alebo prevyšuje priemer trhu z hľadiska celkovej skúsenosti, ako aj z pohľadu záujmu a prijatia používateľmi. Podľa správy 97 percent recenzií, ktoré spoločnosť Gartner Peer Insights získala pre ESET, uviedlo hodnotenie 5 alebo 4 hviezdičky*.

V recenziách zákazníci oceňujú riešenie ESET PROTECT za jeho produktové schopnosti, nákupnú skúsenosť aj nasadenie a podporou. Správa vychádza z recenzií dodávateľov a zameriava sa na skúsenosti priamych používateľov s implementáciou a prevádzkou riešenia. Ide tak o cenný zdroj informácií pre manažérov v oblasti IT, ktorí hľadajú najlepšiu platformu na ochranu koncových zariadení (EPP) pre svoju organizáciu. Až 91 % zákazníkov by podľa správy bolo ochotných ESET odporúčať ďalším zákazníkom*. ESET tiež získal ocenenie Overall Customer´s Choice a Customer´s Choice pre región EMEA.

Ponuka vychádzajúca z platformy ESET PROTECT bola vytvorená na základe reálnych potrieb zákazníkov a neustále sa vyvíja, aby reagovala na meniace sa bezpečnostné požiadavky firiem. Zákazníkom ponúka nasledovné výhody:

  • pokročilé technológie na ochranu a detekciu hrozieb;
  • škálovateľné a podporované služby riadenej detekcie a reakcie;
  • automatizované hodnotenie zraniteľností;
  • a možnosti správy záplat.


„Veríme, že toto uznanie slúži ako hodnotenie toho, že sme na správnej ceste, a potvrdzuje náš záväzok neustále posilňovať a chrániť našich zákazníkov v ich digitálnych aktivitách. Sme nesmierne vďační za neustálu spätnú väzbu od zákazníkov, ktorá ovplyvňuje aj rozhodovanie súvisiace s vývojom našich riešení. Budeme pokračovať v inováciách a snahe o čo najlepšie služby, aby sme zabezpečili, že potreby našich zákazníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti budú naplnené s maximálnou precíznosťou a starostlivosťou,“ povedal Pavol Balaj, viceprezident pre enterprise segment spoločnosti ESET.

„Ocenenie Customers' Choice nás veľmi teší, najmä preto, že pochádza od skutočných používateľov našich riešení. Je to ako priame vysvedčenie o našich produktoch od ľudí, ktorí ich denne používajú. Toto uznanie dokazuje, že vďaka nášmu prístupu k podnikaniu sú naši zákazníci spokojní od chvíle, keď začnú uvažovať o našich službách, cez fázu uzatvárania zmlúv a nasadenia až po každodenné používanie,“ uzatvára Pavol Balaj.

Celú správu spoločnosti Gartner nájdete na tomto odkaze

O spoločnosti Gartner Peer Insights a správe Voice of the Customer Report

Gartner Peer Insights je verejná platforma, ktorá ponúka overené recenzie a hodnotenia technologických riešení pre firmy z prvej ruky od profesionálov z radov koncových používateľov pre profesionálov z radov koncových používateľov. Správa „Voice of the Customer“ je dokument, ktorý aplikuje metodológiu na agregované hodnotenia Gartner Peer Insights na trhu s cieľom poskytnúť celkový pohľad pre pracovníkov s rozhodovacími právomocami v oblasti IT.

Disclaimer

* Na základe 142 celkových recenzií k 30. júnu 2023.

GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisná značka a PEER INSIGHTS je ochranná známka a servisná značka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a na medzinárodnej úrovni a sú tu použité so súhlasom. Všetky práva sú vyhradené. Obsah Gartner Peer Insights pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov založených na ich vlastných skúsenostiach s dodávateľmi uvedenými na platforme, nemal by sa chápať ako faktické vyhlásenie, ani nepredstavuje názory spoločnosti Gartner alebo jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu zobrazenú v tomto obsahu a neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa tohto obsahu, jeho presnosti alebo úplnosti, vrátane akýchkoľvek záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.