SASIB a ESET vás pozývajú na konferenciu Informačná bezpečnosť ´08.

Ďalší článok

Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB) a spoločnosť ESET vás pozývajú na konferenciu Informačná bezpečnosť ´08, ktorá sa uskutoční 13. februára 2008 o 9:00 v sále Kongresového centra Technopol na Kutlíkovej ulici 17 v Bratislave. Konferencia je určená všetkým záujemcom o informačnú bezpečnosť, najmä však pracovníkom poskytujúcich informatické služby, či prevádzkovateľom a správcom informačných systémov.

8.00 - 9.00 - Registrácia účastníkov 9.00 - 9.10 - OTVORENIE KONFERENCIE

Koncepcia štátnej informačnej bezpečnostiIng. Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR, BratislavaÚloha štátu pri ochrane digitálneho priestorumim. prof. RNDr. Daniel Olejár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, BratislavaŠtandardy v informačnej bezpečnostiMartin Kralovič, mim. prof. RNDr. Daniel Olejár, CSc.,Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, BratislavaInformačná bezpečnosť v medzinárodnom kontexteIng. Peter Bíro, Ministerstvo financií SR, Bratislava

10.50 – 11.05 PRESTÁVKA

Perspektíva zaručeného elektronického podpisu v SRIng. Peter Oravec, Národný bezpečnostný úrad SR, BratislavaPraktická aplikácia zaručeného elektronického podpisuIng. Pavol Frič, CSc., Ditec, a.s., BratislavaZaručený elektronický podpis v rozhodovacích a manažérskych procesochIng. Michal Šefara, Disig a.s., BratislavaBezpečnostné aspekty projektu NETC @RDS – podpora mobility občanov EÚ zvýšením dostupnosti ich zdravotníckych informáciíIng. Elena Světlovská, Všeobecná zdravotná poistovňa, a.s.,Bratislava, Ing. Ľuboš Batěk, Disig, a.s., Bratislava

12.45 - 13.45 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

 Bezpečnostná komunikácia medzi sieťami a rôznym stupňom klasifikácieMgr. Ján Cesnak, Scientia, s.r.o., BratislavaBezpečnostné slabiny webovských serverov a ich testovanieDoc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., CISA, FIIT STU, BratislavaInternet ako prostriedok na páchanie hospodárskej kriminalityJUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., ESET, spol. s.r.o., Bratislava

15.05 – 15.20 PRESTÁVKA

Poslední vývoj ve světe škodlivých programůIng. Pavel Baudiš, ALWIL Software, Praha, Česká republikaTechniky moderného malwareIng. Juraj Malcho, ESET, spol. s r.o., BratislavaVytváření a údržba sbírky malwaruIng. Petr Odehnal, Grisoft s.r.o., Brno, Česká republikaStorm Worm – prečo sa mu stále darí?Mgr. Peter Košinár, ESET, spol. s r.o., Bratislava

17.00 UKONČENIE KONFERENCIE

Po ukončení konferencie sa uskutoční Valné zhromaždeniePRÍPRAVNÝ VÝBOR Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., CISA Mgr. Ivan Kopáčik mim. prof. RNDr. Daniel Olejar, PhD., Ing. František Soviš, CSc. Ing. Miroslav TrnkaORGANIZAČNÉ POKYNY

 1. Registrácia účastníkov konferencie bude dňa 13. februára 2008 v čase od 8.00 do 9.00 hod. pred sálou Kongresového centra Technopol na Kutlíkovej ulici 17 v Bratislave.

 2. SASIB Bratislava, IČO 35664959, nie je platiteľom DPH.Pozvánka s vyplnenou prihláškou slúži ako doklad k zúčtovaniu poplatku.

 3. Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa vložné,občerstvenie, obed a zborník, je pre nečlena SASIB: 3.900,- Sk, člena SASIB: 2.900,- Sk. Účastnícky poplatok sa za neprítomného účastníka nevracia.

 4. Vyplnenú prihlášku (na ktorú je možné prihlásiť aj viacero účastníkov) zašlite na adresu: Jaroslava Nikodemová, SASIB-ESET s.r.o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava

  alebo na:

  fax: (02) 5443 2022,

  e-mail: nikodemova@eset.sk

  Prípadné ďalšie informácie Vám môžeme poskytnúť na tel.č. (02) 5930 5348.

 5. Uzávierka prihlášok je 11. februára 2008. Prijatie prihlášky nepotvrdzujeme. Dáme vám správu iba v tom prípade, že nebudeme schopní vašej požiadavke vyhovieť.

Materiál na stiahnutie vo formate pdf:

 Mediálni parteri konferencie:     PC SPACE     PC REVUE