December patril adware a červom

Ďalší článok

Najrozšírenejšou infiltráciou boli v decembri trojany Win32/Obfuscated. Pod týmto názvom ESET NOD32 deteguje špecifickým spôsobom zašifrované trojany, pričom ide najmä o downloadery a infiltrácie súvisiace s adware. Tesne za týmito trojanmi nasleduje INF/Autorun (4,59%), čo je zmes škodlivých kódov, používajúcich súbor autorun.inf s informáciou, ktorá spustí program automaticky, keď užívateľ vloží médium do počítača. Tretie miesto v decembri patrí adware, ktorý ESET deteguje pod názvom Win32/Adware.Virtumonde (3,84 %). Aplikácia slúži na doručovanie reklamy a inzercie do užívateľovho počítača.  Ako taká sa sama nešíri, je sťahovaná rôznymi downloadermi, ktoré sa na systémy dostávajú spravidla cez exploity. V prvej päťke je aj adware Win32/Adware.Ezula, ktorý zaznamenal 2,34% pokrytie spomedzi decembrových infiltrácií. Piatym najrozšírenejším škodlivým kódom je trojan Win32/PSW.Agent.NDP (2,19%) slúžiaci na vykrádanie hesiel a iným citlivých údajov z užívateľovho počítača. Na Slovensku bol počas celého roka najrozšírenejšou infiltráciou červ Win32/Netsky.Q (12,81%). Šíri sa e-mailom, alebo pomocou zdieľaných adresárov a P2P sietí. Podľa analytikov infiltrácií ho detegujú všetky súčasné antivírusové riešenia a jednou z teórií, prečo patrí medzi najrozšírenejšie, môže byť neopatrnosť pri otváraní neznámych príloh, alebo je to dané tým, že v SR je ešte mnoho nezabezpečených počítačov. Varianty červa Win32/Stration.ABD (4,75 %) a  červ Win32/Stration.ABF (2,96%) uzatvárajú prvú trojku top hrozieb v SR. Šíria sa napríklad e-mailom za účelom infikovania čo najväčšieho počtu počítačov pre rozosielanie spamu.

Technológia ThreatSense.Net® zbiera anonymné štatistické balíčky, ktoré obsahujú informácie o type a počte infiltrácií zachytených na počítači daného užívateľa. Vďaka týmto údajom majú vírusové laboratóriá spoločnosti ESET veľmi presné a relevantné informácie o najrozšírenejších infiltráciách. Infiltrácie, ktoré sú zachytené heuristickou analýzou sú spracované, a je proti nim vydaná účinná aktualizácia ešte skôr, ako sa stihnú masovo rozšíriť, či zmutovať do odlišnej varianty.