Stredoškoláci sa naučia zavádzať do praxe kľúčovú ISO normu, experti na IT bezpečnosť pripravili druhý diel úspešnej učebnice

Ďalší článok

Občianske združenie Preventista predstavilo už druhú časť úspešnej Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá, ktorá vznikla vďaka podpore Nadácie ESET a ďalších partnerov. Hlavným cieľom autorov bolo pripraviť kvalifikované materiály pre zabezpečenie vyučovania informačnej bezpečnosti ako uceleného predmetu na stredných školách a rovnako podklady pre zavedenie tém v rámci medzipredmetovej výuky. 

Autormi učebnice sú uznávané osobnosti z praxe v oblasti digitálnej bezpečnosti: Jaroslav Oster, bezpečnostný konzultant spoločnosti Info consult, Miroslav Blšák, učiteľ informatiky na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu, Marek Zeman, vedúci oddelenia IT bezpečnosti v Tatra banke a Daniel Chromek, vedúci oddelenia IT bezpečnosti v spoločnosti ESET. 

Praktickú učebnicu autori bližšie predstavili odbornej verejnosti počas krstu v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU za prítomnosti dekana fakulty Ivana Kotuliaka, ktorý bol zároveň recenzentom študijného materiálu. Krstným otcom príručky bol Pavel Luka, prevádzkový riaditeľ spoločnosti ESET. 

Kým prvý diel učebnice bol zameraný na témy ako osobná bezpečnosť či práca žiakov s mobilným telefónom a počítačom, druhá časť sa bližšie pozrela na najčastejšie útoky prostredníctvom sociálneho inžinierstva a bezpečnostné normy v organizácii. Najväčšia časť učebnice sa venuje implementácii normy ISO 27002, ktorá je v Európskej únii považovaná za legislatívny základ IT bezpečnosti. Okrem študijného materiálu pre stredoškolákov je kniha vhodná aj ako pomôcka pre manažérov IT bezpečnosti. 

„Napriek tomu, že je kniha písaná pre študentov, myslím si, že dá prehľad každému, kto by sa rád živil informačnou bezpečnosťou. Práca v bezpečnosti je nielen zaujímavá, ale je aj dobre finančne ohodnotená. Verím, že táto učebnica pomôže ľuďom dostať sa k svojej vysnívanej práci v informačnej bezpečnosti,“ uviedol Daniel Chromek, spoluautor učebnice a vedúci oddelenia IT bezpečnosti v spoločnosti ESET. 

Prvý diel učebnice, ktorý vyšiel v roku 2021, predstavuje pre učiteľov aj študentov prvý ucelený materiál určený na výučbu IT bezpečnosti a prevencie počítačovej kriminality. Aktuálne s učebnicou pracuje viac ako 200 škôl, pričom ju do vzdelávacieho procesu začlenili aj niektoré vysoké školy. Spolu s učebnicou pripravili autorky metodík Katarína Valičková a Miriama Blšáková k obom dielom aj Metodickú príručku. 

„Svetom stredoškolákov je virtuálny svet. Súčasným aj budúcim. Pokiaľ sa v ňom naučia správať a konať obozretne, bezpečne a s istotou, bude to pre nich len a len prínosom. Ale aby to zvládli, budú si musieť okrem zručností využívania informačných technológií osvojiť aj isté princípy a zásady bezpečnosti. Len tak ochránia seba, svoje budúce príjmy a často aj svojich blízkych,“ hovorí Jaroslav Oster, spoluautor učebnice a konzultant spoločnosti Info consult.

Učebnice aj Metodické príručky môžu slovenské školy využívať bezplatne. Získať ju môžu prostredníctvom stránky OZ Preventista. Tlačená verzia je širšej verejnosti dostupná za cenu výrobných nákladov. Autori majú v pláne vydať aj tretí diel učebnice, na ktorého príprave už začali pracovať. 

Vznik učebnice podporili Nadácia ESET, spoločnosť Disig, Tatra banka a Info consult. 

 

O Občianskom združení Preventista - Združenie pre bezpečnosť a prevenciu  
Združenie vzniklo v roku 2013 ako dobrovoľnícka organizácia združujúca profesionálov z oblasti informačnej bezpečnosti, digitálnej forenzie, prevencie počítačovej kriminality a vzdelávania. Jeho zámerom bolo a je poskytovať platformu pre výmenu skúseností spojenú s praktickou realizáciou zvyšovania bezpečnostného povedomia a preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života. Je vydavateľom radu odborných publikácií pre školy a školské zariadenia. Je tiež prevádzkovateľom portálu preventista.sk so zameraním na témy informačnej, kybernetickej bezpečnosti a prevencie s bezplatným obsahom určeným najmä pre podporu vzdelávacieho procesu.


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.